Insändare

Skeirutj Raija har startat 4 gånger under våren i öppenklass med följande resultat 3:je pris ÖKL    7 mars   Domare: Ronny Andersson                 Arjeplogsfjällen 2:a  pris ÖKL    17 april Domare: Jan-Olov Daniels                   Arjeplogsfjällen 2:a pris ÖKL    ...

Insändare

Aeris TK Leija (Myrteigens Lilla Tösen/Eidemlias Kein) 1 ökl i Arjeplog 30/4 2021 äg/förare Roger Larsson

Storetruts VP 2020

Gåva från SvPK:s valberedning, B Funkquist, B Hornhammar och E M Bank jubileumsåret 1983. Tilldelas manliga förare med högsta poäng enligt den skala som gäller för Rausings fond. Priset är ständigt vandrande. 2020 Olov Åhman

100-Års Jubileumsgåva från kennel Oksby 2020

Gåva till SPK på 100-årsjubileet från Lis o. Anna-Marie Skov Kennel Oksby. Priset tilldelas bäst placerade svenskägda pointer på Skogs-SM. Erövras fem gånger av samma förare för att bli ständig egendom. Utdelas i samband med SPKs årsmöte. 2020 Bella äg Olov...

Årets Unghund 2020

Tilldelas bästa unghund under året 1/1 – 31/12 är den tid som gäller för att samla meriter, dock längst till 24 månaders ålder i övrigt enligt samma statuter som för ”Årets Pointer”, kan endast vinnas en gång per hund. 2020 Skeirutj Raija äg Olov Åhman Raija vann även...

Jubileumsgåva från Svenska Setterklubben VP 2020

Gåva till SPK på 90-års jubileet från Svenska Setterklubben. Priset tilldelas ägaren till den pointer som vinner skl och har 1:a på utst. Ägaren anses den vara som står som ägare på anmälningsblanketten. Tillfaller för gott den som erövrar priset tre gånger. 2020...

Årets Pointer 2020

Fonden-kr 50.000:–instiftad av SPK:s hedersledamot Ruben Rausing till klubbens 75-årsjubileum 1978. Årligen läggs 25% avkastning till fondkapitalet. Ägare och uppfödare av den svenskägda pointer som under året uppnått högsta poäng delar på 75% av avkastningen av...

Margrethe Bägaren 2020

Gåva till SPK jubileumsåret 1978 från Anna Schultz och Hanne Pahle Danmark. Tilldelas kvinnlig förare som under året, med pointer uppnått högsta poäng enl. den skala som gäller för Rausings fond. Priset är ständigt vandrande. 2020 Lena Partapuoli-Nordin

Nils Obels Minnespris Fält 2020

Premiering av goda unghundar av pointerras med tyngdpunkt på jämn prestation. Kvalitetspris oberoende av konkurrenspris skall vara meriterande. Priset tilldelas föraren av den vid fältprov i Sverige under höstsäsong jämnast och högst meriterade unghunden med goda...