Medlem

cito-einar

Medlemskap; NYA rutiner 20160101

Fr.o.m 1 jan 2016 kommer samtliga  specialklubbar inom Fågelhundlkubbarnas Arbetsutskott, FA, att ingå i SKK’s medlemservice. Det betyder att vi kommer betala in våra medlemsavgifter via SKK.Medlemskap i specialklubb

Medlem är alla de som betalt medlemsavgiften i någon av de nedan nämnda specialklubbarna, SGSK, SISK, SPK och SSK . Medlemskapet berättigar till deltagande i klubbens huvudprov och övriga av klubben arrangerade aktiviteter, rösträtt vid klubbens årsmöte.
Tidningen Avance och Årsboken ingår i din betalning som fullbetalande medlem.

Tilläggmedlem
Tilläggsmedlem kan du bli i annan specialklubb om du redan är Fullbetalande medlem i annan specialklubb (inom FA). Ingen tidning/årsbok ingår.

Familjemedlem
Familjemedlem kan du bli om någon i hushållet är medlem i någon av specialklubbarna inom FA.


DU som är MEDLEM SEN TIDIGARE  kommer att få ett utskick hem i brevlådan
i början av 2016 så att DU kan betala in DINA medlemsavgifter till DIN Specialklubb.NYA MEDLEMMAR 
 anmäler sitt medlemskap  via ett särskilt formulär:    SKKs Medlemservice


Höjning av medlemsavgiften

Som beslutades på alla fyra specialklubbsårsmötena kommer följande medlemsavgifter gälla.

I Sverige boende Fullbetald medlem 450kr

I Sverige boende Familje-/Tilläggsmedlem 200kr

Utlandsboende Fullbetalande medlem 550kr (pga. Porto)

Utlandsboende Familje-/Tilläggsmedlem 200kr

Har du frågor så kan du nå SKKs Medlemservice på telefon eller email:
Kontaktuppgifter from 1 jan 2016

medlem@skk.se

www.skk.se

08-795 30 00