Aktiviteter 2022
– Fältträning på Gotland 7-8 mars,
mer information HÄR

Årsmöte, 14-15 maj, Sörfjärdens Camping, mer information kommer

Huvudprov 2022, 15-18 september samarrangemang med ÖNFK, mer information kommer