Årsmöte 2021

Kallelse Årsmöte 20210630

Dagordning uppdaterad RS

 

För er som kanske inte får upp länkarna ovan så kommer kallelsen här

Årsmöte för Svenska Pointerklubben kommer att hållas onsdag den 30:e juni kl. 19.00 via Zoom.

Anmälan till årsmötet sker via e-mail senast onsdag den 23 juni till SVPK2021@gmail.com

Den 24 juni skickas en länk på er e-mail för inloggning till årsmötet samt

  • Dagordning enligt stadgarna

  • Styrelsens verksamhetsberättelse

  • Årsbokslut med balans- och resultaträkning

  • Revisionsberättelse

  • Styrelsens förslag till rambudget

  • Valberedningens förslag gällande styrelse, revisorer och valberedning

  • Redogörelse för styrelsens arbete med avelsfrågor

 

Motioner till årsmötet skickas till rolf.sandstrom@rebio.se senast 30:e maj.

Välkomna!

/Styrelsen