SE HIT!!
Du som medlem i Svenska Pointerklubben har här ett medlemserbjudande du inte kan motstå, läs mer HÄR!

Resultat

Glöm inte att skicka in resultat till klubben när du startat med din hund på jaktprov och gått till pris.
Svenska och utländska resultat

Hundens Namn
Klubb/Ort/Datum
Pris
Ägare/Förare

Maila svenskapointerklubben@gmail.com

notering1

Motioner till Årsmötet

Motioner skall vara styrelsen tillhanda en månad innan årsmötet.

Alltså senast 26 april 2017. Maila till  piajelkestahl@gmail.com

Pointerklubbens  årsmöte 2017
Svenska Pointerklubbens medlemmar kallas till årsmöte

Lördagen 27 maj 2017 kl 14.00
Plats: Gaffelbyns vandrarhem, Sundsvall

Dagordning enligt stadgarna. Motioner skall vara
sekreteraren tillhanda senast 26 april 2017. Mer information hittar ni på fa-avance.se

Väl mött!
/Styrelsen i Pointerklubben

Uppdaterade sidor:
29/3 – Jaktprovsresultat 2017
21/3 – Huvudprovet – fått sin egen sida, Valpar väntas, Uppfödarlistan uppdaterad, Jaktmeriter 2017
27/2 – Valpar födda

Webmaster
Susanne Legneskog
Glöm inte att skicka in resultat till klubben
maila svenskapointerklubben@gmail.com