SE HIT!!
Du som medlem i Svenska Pointerklubben har här ett medlemserbjudande du inte kan motstå, läs mer HÄR!

Resultat

Glöm inte att skicka in resultat till klubben när du startat med din hund på jaktprov och gått till pris.
Svenska och utländska resultat

Hundens Namn
Klubb/Ort/Datum
Pris
Ägare/Förare

Maila svenskapointerklubben@gmail.com

Uppdaterade sidor
18/7 – Valpar födda, Nyheter, Aktivitet, Jaktprovsresultat 2016 o 2017
27/6 – Årspriser och Vandringspriser 2016
23/6 – Årsmötesprotokoll + verksamhetsberättelse, meriter
14/6 – Styrelsen, valpar födda/väntas, ny uppdaterad RAS

Webmaster
Susanne Legneskog
Glöm inte att skicka in resultat till klubben
maila svenskapointerklubben@gmail.com