Årspriser och Vandringspriser

Dessa delas inte ut längre, för att sedan lämnas in igen varje år som det egentligen är till för från början, logistiken är alldeles för stor för så här många vandringspriser och årspriser.
Dessa är under fotografering och det kommer göras diplom och skickas ut till er som erövrat något pris under åren. Det kommer ske retroaktivt fr 2014 och framåt.
Samt att denna sida kommer uppdateras med bild för respektive pris.
/Styrelsen

HUVUDPROVSPRISER
GULDPOKALEN OCH LILLA GULDPOKALEN

 

Lilla Guldpokalen är en miniatyr av Guldpokalen och har återskänkts av Anne-Marie Bartter i Australien. Hennes far var Carl Wilhelm Hamilton på Hallansberg i Västergötland, som vann Guldpokalen 1933 och på den tiden delades miniatyrpokaler ut. Lilla Guldpokalen tilldelas Guldpokalvinnaren och är ständigt vandrande.

1987 Black Luckys Glory Anders Wassberg
1988 Skärtorps Ringo – Lars Olander
1989 Jo-Kjells Civa – Lennart Kjellsson
1990 Skärtorps Tiro Antonssson – Arne Thorn
1991 Skärtorps Oden – Göran Mårtensson
1992 Pravhkas Creditor – Ulf Thomasen
1993 Black Luckys Kawass – Roald Magnusen
1994 ÖBs Straik – Johan Bromée
1995 Lord-Calvet – Stig Olof Werdin
1996 Bronspilens Pricka – Jörgen Göransson
1997 Vestfjorddalens Lord Tappy – Bertil Mårtensson
1998 Viarps Birk – Richard Persson
1999 Ormögas Lipton – Johan Bodin
2000 Sømslia´s Angus – Öivind Wold, förare Sten Rönnerling
2001 Vattviken´s Kittie – Bengt Hansson
2002 Spike – Patrik Landström
2003 Viijägarens Varenne – Jörgen Sandberg
2004 U-Lindys Ms Sellaze – Sten Rönnerling
2005 Kvithovdlias Nazze – Ole Ivar Frømyr
2006 Fugledes Extra – Søren Mulvad Johansen
2007 Spurvfugldalens Kari – Bertil Mårtensson
2008 Alphäxans Kaiser – Åsa Bromée
2009 Bronspilens Haika – Per Olsson
2010 Borgeflon´s JL Ripa – Anna Wagén
2011 Stig Nilsson – Black Shetans Bitte
2012 Anders Fors – Forsrännarens Jura
2013 Sten Rönnerling – Gamekeepers Brioni
2014 Karacanis Tyra – Sverker Örmin
2015 Södersjöns Gameboy – Jimmy Börjesson
2016 Gamekeepers Jäkel – Kalle Stolt
2017 Riddarsporrens Rietje – Björn Meijel
2018 Carnbrings Finsbury – Hanna Bromée
2019 Top Point Purdey – Alexander Bennergård
2020 Skeirutj Raija – Olov Åhman
2021 Fågelkärrs Vinga – Per Arlebring

 

KENNEL OKSBYS VP

Tilldelas Guldpokalvinnaren.

Priset tillfaller för alltid den som erövrat detsamma tre gånger.

1987 Black Luckys Glory Anders Wassberg
1988 Skärtorps Ringo – Lars Olander
1989 Jo-Kjells Civa – Lennart Kjellsson
1990 Skärtorps Tiro Antonssson – Arne Thorn
1991 Skärtorps Oden – Göran Mårtensson
1992 Pravhkas Creditor – Ulf Thomasen
1993 Black Luckys Kawass – Roald Magnusen
1994 ÖBs Straik – Johan Bromée
1995 Lord-Calvet – Stig Olof Werdin
1996 Bronspilens Pricka – Jörgen Göransson
1997 Vestfjorddalens Lord Tappy – Bertil Mårtensson
1998 Viarps Birk – Richard Persson
1999 Ormögas Lipton – Johan Bodin
2000 Sømslia´s Angus – Öivind Wold, förare Sten Rönnerling
2001 Vattviken´s Kittie – Bengt Hansson
2002 Spike – Patrik Landström
2003 Viijägarens Varenne – Jörgen Sandberg
2004 U-Lindys Ms Sellaze – Sten Rönnerling
2005 Kvithovdlias Nazze – Ole Ivar Frømyr
2006 Fugledes Extra – Søren Mulvad Johansen
2007 Spurvfugldalens Kari – Bertil Mårtensson
2008 Alphäxans Kaiser – Åsa Bromée
2009 Bronspilens Haika – Per Olsson
2010 Borgeflon´s JL Ripa – Anna Wagén
2011 Black Shetans Bitte – Stig Nilsson
2012 Anders Fors – Forsrännarens Jura
2013 Sten Rönnerling – Gamekeepers Brioni
2014 Karacanis Tyra – Sverker Örmin
2015 Södersjöns Gameboy – Jimmy Börjesson
2016 Gamekeepers Jäkel – Kalle Stolt
2017 Riddarsporrens Rietje – Björn Meijel
2018 Carnbrings Finsbury – Hanna Bromée
2019 Top Point Purdey – Alexander Bennergård
2020 Skeirutj Raija – Olov Åhman
2021 Fågelkärrs Vinga – Per Arlebring

 

FINSKA KRISTALLVASEN VP

Att tilldelas Guldpokalvinnaren.

Priset tillfaller för alltid den som tre gånger vunnit detsamma.

1997 Black Luckys Glory äg Anders Wassberg
1988 Skärtorps Ringo äg Lars Olander
1989 Jo-Kjells Civa äg Lennart Kjellsson
1990 Skärtorps Tiro Antonssson äg Arne Thorn
1991 Skärtorps äg Oden Görna Mårtensson
1992 Pravhkas Creditor äg Ulf Thomasen
1993 Black Luckys Kawass äg Roald Magnusen
1994 ÖBs Straik äg Johan Bromée
1995 Lord-Calvet äg Stig Olof Werdin
1996 Bronspilens Pricka äg Jörgen Göransson
1997 Vestfjorddalens Lord Tappy äg Bertil Mårtensson
1998 Viarps Birk äg Richard Persson
1999 Ormögas Lipton äg Johan Bodin
2000 Sømslia´s Angus äg Öivind Wold, förare Sten Rönnerling
2001 Vattviken´s Kittie äg Bengt Hansson
2002 Spike äg Patrik Landström
2003 Viijägarens Varenne äg Jörgen Sandberg
2004 U-Lindys Ms Sellaze äg Sten Rönnerling
2005 Kvithovdlias Nazze äg Ole Ivar Frømyr
2006 Fugledes Extra äg Søren Mulvad Johansen
2007 Spurvfugldalens Kari äg Bertil Mårtensson
2008 Alphäxans Kaiser äg Åsa Bromée
2009 Bronspilens Haika äg Per Olsson
2010 Borgeflon´s JL Ripa äg Anna Wagén
2011 Black Shetans Bitte äg Stig Nilsson
2012 Forsrännarens Jura äg Anders Fors
2013 Gamekeepers Brioni äg Sten Rönnerling
2014 Karacanis Tyra – Sverker Örmin
2015 Södersjöns Gameboy – Jimmy Börjesson
2016 Gamekeepers Jäkel – Kalle Stolt
2017 Riddarsporrens Rietje – Björn Meijel
2018 Carnbrings Finsbury – Hanna Bromée
2019 Top Point Purdey – Alexander Bennergård
2020 Skeirutj Raija – Olov Åhman
2021 Fågelkärrs Vinga – Per Arlebring

 

KENNEL SKÄRTORPS VP

Tilldelas uppfödaren av Guldpokalvinnaren.

Tillfaller för alltid den som erövrat det tre gånger.

1992 Pravhkas Creditor äg Ulf Thomasen
1993 Maria Wassberg Svensson och Kent Svensson för Black Luckys Kawass
1994 Örjan Bromée för ÖBs Straik
1995 Monika Olsson för Lord-Calvet
1996 Eric Ringaby för Bronspilens Pricka
1997 Jan Hagalia för Vestfjoddalens Lord Tappy
1998 Anders Persson för Viarps Birk
1999 Maria och Carl:Åke Tevell för Ormögas Lipton
2000 Öjvind Wold för Sömslias Angus
2001 Bengt Hansson för Vattvikens Kittie
2002 Ulf Lind för Spike
2003 Jenny & Jan Erik Bodell för Viijägarens Varenne
2004 Ulf Ringdahl & Lotta Edling för U-Lindys Ms Sellaze
2005 Maj & Kjell Skattebo för Kvithövdlias Nazze
2006 Flemming Fuglede Jörgensen för Fugledes Extra
2007 Carlo Nörtoft Thomsen för Spurvfugldalens Kari
2008 Uli Weiser för Alphäxans Kaiser
2009 Erik Ringaby & Eva Odénius för Bronspilens Haika
2010 Eva Perman för Borgeflon JL Ripa
2011 Stig & Kerstin Nilsson för Black Shetans Bitte
2012 Anders Fors för Forsrännarens Jura
2013 Carl-Fredrik Stolt för Gamekeepers Brioni
2014 Öystein Nilsen för Karacanis Tyra
2015 Lisbeth Boden för Södersjöns Gameboy
2016 Kalle Stolt för Gamekeepers Jäkel
2017 Björn Meijel för Riddarsporrens Rietje
2018 Claes Carnbring för Carnbrings Finsbury
2019 Bertil Mårtensson för Top Point Purdey
2020 Rolf Sandström och Olov Åhman för Skeirutj Raija
2021 Stefan Sigurdsson för Fågelkärrs Vinga

 

ELOV LINDHOLMS VP

Tilldelas ägaren av den hund som placerat sig näst bäst i tävlingen om Guldpokalen. Priset skall erövras av samma person fem gånger för att bli ständig egendom. ov Lindholms vandringspris.
Tilldelas ägaren av tvåan i Guldpokaltävlingen.

1987 Gunnar Bergenudd för Oskar
1988 Lars Eric Eckerström för Skärtorps Rasmus
1989 Stig Löfkvist för Jo-Kjells Cilva
1990 Örjan Bromée för ÖB:s Raisa
1991 Nils Obel för Västan-Åns Parma
1992 Bertil Dagermo för Thodos Frej
1993 Bertil Dagermo för Ormögas Irma
1994 Bengt Persson för Jo-Kjells Milli
1995 Bengt Hansson för Surjämtens Lothar
1996 B-G & E Nilsson för Black Lyckys Cindy
1997 Ann-Helen Jönsson för Tikka av Thorarinn
1998 Niels Holger Lykke för Asrups Naida
1999 Kent Svensson för Black Lucys Gun
2000 Surjämtens Samba för Johan Bromée
2001 Bronspilens Tex för Mikael Eriksson
2002 Black Luckys Hot Shot äg Jörgen Göransson
2003 Oxspring Roy äg Neils Peter Olesen
2004 Stenbitens Sugarcane Hannover äg Sten Rönnerling
2005 Fugledes Diba äg Stig Nilsson
2006 Riddarsporrens Izard äg Björn Meijel
2007 Östaglöttens Lola äg Richard Persson
2008
2009 Mörups Britta äg Hugo Nielsen
2010 Borgeflon´s JL Raffzeth äg Öystein Dahl
2011 Tiurskogens Penny äg Claes Carnbring
2012 Lyngberga Jina äg Carina Uhlén
2013 Villestofte´s Pernille äg Mattias Siöland
2014 Karacanis Viking äg Jannice
2015 Carnbrings Caol Ila äg Claes Jönsson
2016 Top Point Nosa äg Lisbeth Bodén
2017 Fugledes Bixi äg Tommy Nilsen
2018 Fanby Ymer äg Johanna Snell
2019 Top Point Athilla, äg Bertil Mårtensson
2020 Magnus Söderström för Skeirutj Rusa
2021 Patric Sundin för Fågelkärrs Vilja

 

FINSKA HÖNSHUNDSSEKTIONENS VP

En gåva från Finska Hönshundssektionen till SPK på 90-års jubileet, en mycket vacker tavla. Tilldelas näst bäst placerade pointer i tävlan om Guldpokalen. Priset erövras för alltid av den som tre gånger vunnit detsamma.

1993 Ormögas Irma äg Bertil Dagermo
1994 Jo-Kjells Millie äg Bengt Persson
1995 Bengt Hansson för Surjämtens Lothar
1996 B-G & E Nilsson för Black Lyckys Cindy
1997 Ann-Helen Jönsson för Tikka av Thorarinn
1998 Niels Holger Lykke för Astrups Naida
1999 Kent Svensson för Black Luckys Gun
2000 Surjämtens Samba för Johan Bromée
2001 Bronspilens Tex för Mikael Eriksson
2002 Black Luckys Hot Shot äg Jörgen Göransson
2003 Oxspring Roy äg Neils Peter Olesen
2004
2005 Fugledes Diba äg Stig Nilsson
2006 Riddarsporrens Izard äg Björn Meijel
2007 Östaglöttens Lola äg Richard Persson
2008
2009 Mörups Britta äg Hugo Nielsen
2010 Borgeflon´s JL Raffzeth äg Öystein Dahl
2011 Tiurskogens Penny äg Claes Carnbring
2012 Lyngberga Jina äg Carina Uhlén
2013 Villestofte´s Pernille äg Mattias Siöland
2014 Karacanis Viking äg Jannice Lundström
2015 Carnbrings Caol Ila äg Claes Jönsson
2016 Top Point Nosa äg Lisbeth Bodén
2017 Fugledes Bixi äg Tommy Nilsen
2018 Fanby Ymer äg Johanna Snell
2019 Top Point Athilla, äg Bertil Mårtensson
2020 Skeirutj Rusa, äg Magnus Söderström
2021 Fågelkärrs Vilja äg Patric Sundin

 

Kennel Villestoftes Rapphöna VP

KENNEL VILLESTOFTES RAPPHÖNA VP
Gåva från Anne-Marie Larsen 2014. Pokalen tillhör Sv. Pointerklubben.
Utdelas varje år vid Sv. Pointerklubbens huvudprov i Guldpokalfinalen och tilldelas den hund som placeras tvåa. Pokalen är ständigt vandrande.

2014 Karacanis Viking äg Jannice Lundström
2015  Carnbrings Caol Ila äg Claes Jönsson
2016 Top Point Nosa äg Lisbeth Bodén
2017 Fugledes Bixi äg Tommy Nilsen
2018 Fanby Ymer äg Johanna Snell
2019 Top Point Athilla, äg Bertil Mårtensson
2020 Skeirutj Rusa, äg Magnus Söderström
2021 Fågelkärrs Vilja äg Patric Sundin

 

KENNEL OKSBYS VP

Tilldelas bästa unghund vid SPK:s huvudprov. Priset skänkt av Kennel Oksby Lis & Anna Maria Skov vid SPKs 95 års jubileum. Den person som erövrat priset fem gånger har slutligen vunnit detsamma till egendom.

1999 Ormögas Lipton äg Johan Bodin
2000 Stenbitens Effi äg Rönnerling & Ånerud
2001 Bronspilens Tex för Mikael Eriksson
2002 Spike äg Patrik Landström
2003 Oxspring Roy äg Neils Peter Olesen
2004 Vattvikens Kate äg Bengt Hansson
2005 Kvithövlias Nazze äg Emilia & Mathias Isaksen
2006 Fugledes Extra äg Sören Mulvad
2007 Östaglöttens Lola äg Richard Persson
2008 Alphäxans Kajser äg Åsa Bromée
2009 Bronspilens Haika äg Per Olsson
2010 Borgeflon´s JL Ripa äg Anna Wagén
2011 Tiurskogens Penny äg Claes Carnbring
2012 Lyngberga Jina äg Carina Uhlén
2013 Villestofte´s Pernille äg Mattias Siöland
2014 Karacanis Viking äg Jannice Lundström
2015 Carnbrings Caol Ila äg Claes Jönsson
2016 Gamekeepers Jäkel äg Kalle Stolt
2017 Riddarsporrens Rietje äg Björn Meijel
2018 Fanby Ymer äg Johanna Snell
2019
2020 Skeirutj Raija äg Olov Åhman
2021 Fågelkärrs Vilja äg Patric Sundin

 

SISK:s SILVERVAS VP

Tilldelas näst bästa unghund vid SPK:s huvudprov.
Den som erövrat priset tre gånger har slutgiltigt vunnit detsamma.

1987 Oskar äg Gunnar Berenudd
1988 Skärtorps Rasmus äg Lars Erik Eckerström
1989 Jo-Kjells Cilva äg Stig Löfkvist
1990 Skärtorps Tiro Antonsson äg Arne Thorn
1991 Västan-Åns Parma äg Nils Obel
1992 Thodos Frej äg Bertil Dagermo
1993 Black Luckys Kawass äg Roald Magnusen
1994 Jo-Kjells Millie äg Bengt Persson
1995 Lord-Calvet äg Sig Olof Werdin
1996 Bronspilens Pricka äg Jörgen Göransson
1997 Vestfjoddalens Lord Tappy äg Bertil Mårtensson
1998 Astrups Naida äg Niels holger Lykke
1999 Ormögas Lipton äg Johan Bodin
2000 Stenbitens Effi äg Rönnerling & Ånerud
2001 Bronspilens Tex för Mikael Eriksson
2002 Spike äg Patrik Landström
2003 Oxspring Roy äg Neils Peter Olesen
2004 U-Lindys Ms Sellaze äg Sten Rönnerling
2005 Kvithövlias Nazze äg Emilia & Mathias Isaksen
2006 Fugledes Extra äg Sören Mulvad
2007 Östaglöttens Lola äg Richard Persson
2008 Furukollens Sir Killroy äg Roger Moström
2009 Bronspilens Haika äg Per Olsson
2010 Borgeflon´s JL Raffzeth äg Öystein Dahl
2011 Black Shetans Bitte äg Stig Nilsson
2012 Forsrännarens Jura äg Anders Fors
2013 Villestofte´s Pernille äg Mattias Siöland
2014 Karacanis Tyra äg Sverker Örmin
2015 Aristanis Kay äg Björn Meijel
2016 Top Point Nosa äg Lisbeth Bodén
2017 Fugledes Bixi äg Tommy Nilsen
2018 Carnbrings Finsbury äg Hanna Bromée
2019 Top Point Athilla äg Bertil Mårtensson
2020 Ej utdelat
2021 Fågelkärrs Vinga äg Per Arlebring

 

ANDERS CEDERSTRÖMS JUBILEUMSPRIS 2003

Priset tävlas om vid SPKs ordinarie höstprov. Tilldelas bästa hund i ökl med minst 1:a i öppen klass på utställning.
Priset är ständigt vandrande.

2004 Lippontics Aya  äg Torbjörn Pettersson
2005 Ull äg Conny Stenman
2006 Sea-Croft Silver Dawn äg Carina Uhlén
2007 Ej utdelat
2008 Ozi av Rabbelung äg Rolf Sandström
2009 Mjölners Idun äg Jens Have
2010 Viijägarens Zeta äg Jan Erik Bodell
2011 Semeghini Ulama äg Björn Meijel
2012 Ej utdelat
2013 Ej utdelat
2014 Ej utdelat
2015 East Meadows Mr Turbo Triss äg Susanne Legneskog
2016 Ej utdelat
2017 East Meadows Pandora äg Claes Kennedy
2018 Höytjönna’s Nila äg Claes Dagertun
2019 Lyngberga Meg, äg Carina Uhlén
2020 Ej utdelat
2021 Södersjöns Rusty äg Pia Jelkeståhl

 

SVEN HANSTRÖMS VP

Utdelas årligen vid klubbens höstjaktprov till bästa pointer med 1:a pris i öppen klass.
Priset tillfaller för alltid den person som erövrat detsamma tre gånger.

1987 Ej utdelat
1988 Kim Jan Åke Bengtsson
1990 Drevjans Paraizo äg Arne Brodén
1991 Skärtorps Toyota Targa äg Ann-Helen Jönsson
1992 Lillvalens Olga äg Lennart Ohlsson
1993 Drevjans Frikk äg Jack Engelbrektsson
1994 Ormögas Irman äg Bertil Dagermo
1995 Ej utdelat
1996 Viarps Anse äg Ann &Anders Persson
1997 Tegews Diamanta Negro äg Torolf Winqvist
1998 Ej utdelat
1999 Black Shetans Abbe äg Kerstin Nilsson
2000 Musse-P äg Bengt Persson
2001 Ej utdelat
2002 Ej utdelat
2003 Bronspilens Contiki äg Eva Odénius
2004 Vattvikens Diva äg Christina Eliasson
2005 Ull äg Conny Stenman
2006 Ej utdelat
2007 Ej utdelat
2008 Ozi av Rabbelung äg Rolf Sandström
2009 Mjölners Idun äg Jens Have
2010 Viijägarens Zetaäg Jan-Erik Bodell
2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat
2013 Ej utdelat
2014 Ej utdelat
2015 Ej utdelat
2016 Ej utdelat
2017 Ej utdelat
2018 Ej utdelat
2019 Lyngberga Meg, äg Carina Uhlén
2020 ej utdelat
2021 Södersjöns Rusty äg Pia Jelkeståhl

 

NAREBOFATET VP

Priset är skänkt av Sture Sjöstedt Gusum. Priset tilldelas förare och ägare av bästa hund i öppen klass på SPK:s fältprov.
Hunden skall vid provet erövra 1:a pris och föras av sin ägare.
Priset tillfaller för alltid den som för tredje gången tilldelas priset.

1987 Hagalidens Tell äg Bertil Dagermo
1988 Kim äg Jan Åke Bengtsson
1989 ej utdelat
1990 Drevjans Paraizo äg Arne Brodén
1991 Skärtorps Toyota Targa äg Ann-Helen Jönsson
1992 Urskogen Kilroy äg Richars Sjöholm
1993 Drevjans Frikk äg Jack Engelbrektsson
1994 Ormögas Irman äg Bertil Dagermo
1995 Ej utdelat
1996 Viarps Anse äg Ann &Anders Persson
1997 Tegewa Diamanta Negro äg Torols Winqvist
1998 Ej utdelat
1999 Black Shetans Abbe äg Kerstin Nilsson
2000 Twingo av Frygne äg Johan Hagström
2001 Ej utdelat
2002 Ej utdelat
2003 Bronspilens Contiki äg Eva Odénius
2004 Vattvikens Diva äg Christina Eliasson
2005 Ull äg Conny Stenman
2006 Ej utdelat
2007 Ej utdelat
2008 Ozi av Rabbelung äg Rolf Sandström
2009 Mjölners Idun äg Jens Have
2010 Viijägarens Zeta  äg Jan-Erik Bodell
2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat
2013 Ej utdelat
2014 Ej utdelat
2015 Ej utdelat
2016 Ej utdelat
2017 Ej utdelat
2018 Ej utdelat
2019 Lyngberga Meg, äg Carina Uhlén
2020 ej utdelat
2021 Södersjöns Rusty äg Pia Jelkeståhl

 

MARIEBERGS LEOS VP

Priset tilldelas näst bästa 1:a pristagare i öppen klass vid SPK:s höstfältprov.
Priset tilldelas för alltid den som tre gånger erhållit priset med olika hundar.

1987 Ej utdelat
1988 Ej utdelat
1989 Ej utdelat
1990 Drevjans Paraizo äg Arne Brodén
1991 Huldreveiens Nicki äg Jan Erik Johansson
1992 Lillvalens Olga äg Lennart Ohlsson
1993 Ej utdelat
1994 Ej utdelat
1995 Ej utdelat
1995 Ej utdelat
1997 Rjuvens Frisco äg Bengt Röseth
1998 Ej utdelat
1999 Ej utdelat
2000 Musse-P äg Bengt Persson
2001 Ej utdelat
2002 Ej utdelat
2003 Viarps Doris äg Anders Persson
2004 Lippontics Aya  Torbjörn Pettersson
2005 Ej utdelat
2006 Ej utdelat
2007 Ej utdelat
2008 Ej utdelat
2009 Ej udelat
2010 Ej utdelat
2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat
2013 Ej utdelat
2014 Ej utdelat
2015 Ej utdelat
2016 Ej utdelat
2017 Ej utdelat
2018 Ej utdelat
2019 Norrsetters SA Bagheera, äg Heidi Nörgaard Jensen
2020 ej utdelat
2021 Fjälldemonens Lopez äg  Niklas Bodin

 

WILLIAM ARKWRIGHTS HEDERSPRIS

Priset utdelas såsom ett specialpris till bästa svenskfödda och svenskägda pointer i öppen klass vid SPK:s huvudprov och som erövrat minst 2:a pris. På utställning minst 3:e pris i ökl eller 2:a i ukl. Priset som är ständigt vandrande, förvaras nu på Svenska Kennelklubbens Museum.

1985 Tegews Flying Dutchman äg Roda Dejenfeldt
1986 ej utdelat
1987 ej utdelat
1988 ej utdelat
1990 Drevjans Paraizo äg Arne Brodén
1991 Skärtorps Toyota Targa äg Ann-Helen Jönsson
1992 Lillvalens Olga äg Lennart Ohlsson
1993 Drevjans Frikk äg Jack Engelbrektsson
1994 Ormögas Irman äg Bertil Dagermo
1995 Ej utdelat
1996 Viarps Anse äg Ann &Anders Persson
1997 Tegews Diamanta Negro äg Torolf Winqvist
1998 Black Luckys Fly äg Birgitta Larsson och Folke Bernadotte
1999 Black Shetans Abbe äg Kerstin Nilsson
2000 Musse-P äg Bengt Persson
2001 Västan-Åns Scotney äg Lars Olander
2002 Annahojs Tigra äg Birgitta Holmgren
2003 Bronspilens Contiki äg Eva Odénius
2004 Vattvikens Diva äg Christina Eliasson
2005 Ull äg Conny Stenman
2006 Ej utdelat
2007 Black Luckys Larissa äg Jan Pettersson
2008 Borgeflons KN Kruza äg Ronny Andersson
2009 Ej utdelat
2010 Viijägarens Zeta äg Jan-Erik Bodell
2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat
2013 Ej utdelat
2014 Forsrännarens Hugge äg Andreas Vainikainen
2015 East Meadows Mr Turbo Triss äg Susanne Legneskog
2016 Ej utdelat
2017 Ej utdelat
2018 Aeris BR Ipa äg Jan Svensson
2019 Lyngberga Meg, äg Carina Uhlén
2020 ej utdelat
2021 Södersjöns Rusty äg Pia Jelkeståhl

 

GLASKONSTNÄR ULRIKA HYDMAN-VALLIEN VP

Gåva till SPK på Öland 2001 från glaskonstnär Ulrika Hydman-Vallien Kosta Boda tilldelas bästa öppen klass hund som erövrat minst 2 pris. Oavsett ras, vid SPKs huvudprov.
Erövras för gott av den som vunnit priset tre gånger

2001 Sydvindens Viking Kronos äg Sten Rönnerling
2002 Annahojs Tigra äg Birgitta Holmgren
2003 Bronspilens Contiki äg Eva Odénius
2004 Vattvikens Divaväg Christina Eliasson
2005 Ull äg Conny Stenman
2006 Ej utdelat
2007 Ej utdelat
2008 Ozi av Rabbelung äg Rolf Sandström
2009 Mjölners Idun äg Jens Have
2010 Viijägarens Zeta äg Jan-Erik Bodell
2011 Semeghini Ulama äg Björn Meijel
2012 Ej utdelat
2013 Ej utdelat
2014 Forsrännarens Hugge äg Andreas Vainikainen
2015 East Meadows Mr Turbo Triss äg Susanne Legneskog
2016 Ej utdelat
2017 Ej utdelat
2018 Aeris BR Ipa äg Jan Svensson
2019 Lyngberga Meg, äg Carina Uhlén
2020 ej utdelat
2021 Södersjöns Rusty äg Pia Jelkeståhl

 

SVENSKA POINTERKLUBBENS APPORTPRIS VP

Priset tilldelas den pointer i öppen klass som gör den bästa apporten, oavsätt prisvalör.
Priset tillfaller den pointer ägare som erövrar detsamma tre gånger.

1996 Drevjans Pingla äg Astrid Bromée
1997 Rjuvens Frisco äg Bengt Röseth
1998 Black Luckys Fly äg Birgitta Larsson och Folke Bernadotte
1999 Black Shetans Abbe äg Kerstin Nilsson
2000 Black Luckys Zarah äg Jan Pettersson
2001 Black Luckys Michaelangelo äg Anders Stenkilsson
2002 Annahojs Zafira äg Anders Fors
2003 Black Luckys Hot Shot äg Jörgen Göransson
2004 Astrups D Atlas äg Lars-Erik Eckerström
2005 Borgeflons KN Kazaj äg Johnie Backman
2006 Sea Croft Silver Dawn äg Caarina Uhlén
2007 Black Luckys Larissa äg Jan Pettersson
2008 Uzi av Rabbelung äg Rolf Sandström
2009 Mjölners Idun äg Jens Have
2010 Vet Point´s Tummelisa äg Lena Gustafsson
2011 Semeghini Ulama äg Björn Meijel
2012 Ej utdelat
2013 Ej utdelat
2014 Forsrännarens Hugge äg Andreas Vainikainen
2015 East Meadows Mr Turbo Triss äg Susanne Legneskog
2016 Ej utdelat
2017 East Meadows Pandora äg Claes Kennedy
2018 Ej utdelat
2019 Lyngberga Meg, äg Carina Uhlén
2020 ej utdelat
2021 Södersjöns Rusty äg Pia Jelkeståhl

 

100-ÅRSKRUSET

SPKs 100-Års jubileumskrus ett dryckeskrus i trä med ett tvärsnitt av profiler i SPKs hundraåriga historia. Kruset är ett vandringspris, som är ständigt vandrande. Designat, tillverkat och skänkt av Bertil Dagermo. Detta krus tävlas om i SPKs skl vid huvudprovet och tilldelas bästa placerade svenskägda pointer. Ägaren anses den vara som står som ägare på anmälningsblanketten. Priset är ständigt vandrande.

2003 Lyngborgs Vi To äg Björn Meijel
2004 Vattvikens Kittie  äg Bengt Hansson
2005 Annahojs Kirja äg Thomas Lindberg
2006 ÖBs Soda äg Bertil Mårtensson
2007 Lyngborgs Vi To äg Björn Meijel
2008 Patjanens Baron De Lay äg Mikael Kangosjärvi
2009 Spurvfugldalens Kari äg Bertil Mårtensson
2010 Björklunds K Cito äg Einar Holmvik
2011 Viijägarens Gnistra äg Lisbeth Bodén
2012 Borgeflons CJ Phi äg B-O Johansson
2013 Fugledes Odin äg Sören Mulvad
2014 Borgeflons CJ Phi äg Lena Gustafsson
2015 Luthagens De Sista äg Per Thulin
2016 Bjönnålias Jackpot äg Lisbeth Bodén
2017 Ej utdelat
2018 Bella äg Olov Åhman
2019 East Meadows Pandora, äg Claes Kennedy
2020 Borgeflons DR Zaga, äg Jörgen Andersson
2021 Windhovering Larch äg Bengt Hansson

 

BJÖRN JÖNSSONS MINNESPRIS

Skänkt av kennel Skärtorp. Priset som är ett vandringspris tilldelas bäst placerade pointer i skl vid SPK:s huvudprov.
Ständigt vandrande.

1987 Black Luckys Pontus för Bertil Dagermo
1988 Axelas Anton äg Britt Marie Dornel
1989 Jo-Kjells Busa äg Marie Kjellsson
1990 Black Luckys Glory äg Anders Wassberg
1991 Knotterholmens Disa äg Lennart Kjellsson
1992 Black Luckys Glory äg Kent Svensson
1993 ÖBs Try äg Örjan Bromée
1994 Hurtig äg Anna Johnsson
1995 Offerdalens Cliff äg Bodil & John Erik Ericson
1996 ÖBs Try äg Örjan Bromée
1997 Black Luckys Kawass äg Kent Svensson
1998 Chang äg Niels Holger Lykke
1999 Black luckys Fly äg Birgitta Larsson och Folke Bernadotte
2000 Jo-Kjells Gus äg Robert Johansson
2001 Zoko äg Erik Aaro
2002 Black Luckys Gu´n äg Kent Svensson
2003 Lyngborgs Vi To äg Björn Meijel
2004 Vattvikens Kittie  äg Bengt Hansson
2005 Annahojs Kirja äg Thomas Lindberg
2006 ÖBs Soda äg Bertil Mårtensson
2007 Lyngborgs Vi To äg Björn Meijel
2008 Patjanens Baron De Lay äg Mikael Kangosjärvi
2009 Spurvfugldalens Kari äg Bertil Mårtensson
2010 Björklunds K Cito äg Einar Holmvik
2011 Viijägarens Gnistra äg Lisbeth Bodén
2012 Borgeflons CJ Phi äg B-O Johansson
2013 Frierfjorden´s Rit äg Flemming Fuglede Jörgensen
2014 Borgeflons CJ Phi äg Lena Gustafsson
2015 Spurvfugldalens Quincy äg Lasse Weberg
2016 Bjönnålias Jackpot äg Lisbeth Bodén
2017 Vestfjorddalens Patrika äg Ole Ivar Frömyre
2018 Bella äg Olov Åhman
2019 East Meadows Pandora, äg Claes Kennedy
2020 Borgeflons DR Zaga, äg Jörgen Andersson
2021 Windhovering Larch äg Bengt Hansson

 

JUBILEUMSGÅVA FRÅN SVENSKA SETTERKLUBBEN VP

Gåva till SPK på 90-års jubileet från Svenska Setterklubben. Priset tilldelas ägaren till den pointer som vinner skl och har 1:a på utst. Ägaren anses den vara som står som ägare på anmälningsblanketten.
Tillfaller för gott den som erövrar priset tre gånger.

1995 Offerdalens Cliff äg Bodil & John Erik Ericson
1996 ÖBs Try äg Örjan Bromée
1997 Black Luckys Kawass äg Kent Svensson
1998 Chang äg Niels Holger Lykke
1999 Black luckys Fly äg Birgitta Larsson och Folke Bernadotte
2000 Jo-Kjells Gus äg Robert Johansson
2001 Zoko äg Erik Aaro
2002 Black Luckys Gu´n äg Kent Svensson
2003 Lyngborgs Vi To äg Björn Meijel
2004 Tveargaard Black Hunter  äg Benny Melin
2005 Annahojs Kirja äg Thomas Lindberg
2006 ÖBs Soda äg Bertil Mårtensson
2007 Ej utdelat
2008 Patjanens Baron De Lay äg Mikael Kangosjärvi
2009 Ej utdelat
2010 Björklunds K Cito äg Einar Holmvik
2011 Viijägarens Gnistra äg Lisbeth Bodén
2012 Borgeflons CJ Phi äg Lena Gustafsson
2013 Frierfjorden´s Rit äg Flemming Fuglede Jörgensen
2014 Borgeflons CJ Phi äg Lena Gustafsson
2015 Spurvfugldalens Quincy äg Lasse Weberg
2016 Bjönnålias Jackpot äg Lisbeth Bodén
2017 Vestfjorddalens Patrika äg Ole Ivar Frömyre
2018 Bella äg Olov Åhman
2019 East Meadows Pandora, äg Claes Kennedy
2020 Jörgen Andersson – Borgeflons DR Zaga
2021 Bengt Hansson  – Windhovering Larch 

 

100-ÅRS JUBILEUMSGÅVA FRÅN DANSKA POINTERKLUBBEN

Gåva till SPK på 100-års jubileet från Danska Pointerklubben. Priset tilldelas uppfödaren av bäst placerade svenskägda pointer i SPKs skl vid huvudprovet. Priset är ständigt vandrande.

2004 Bengt Hansson för Vattvikens Kittie
2005 Annahojs Kirja uppfödareThomas Lindberg
2006 ÖBs Soda uppfödare Hans och Örjan Bromée
2007 Lyngborgs Vi To uppfödare Flemming G Borgkvist
2008 Patjanens Baron De Lay uppfödare Disa & Lars Nilsson
2009 Spurvfugldalens Kari uppfödare Carlo Nörtoft Thomasen
2010 Björklunds K Cito uppfödare Einar Holmvik
2011 Viijägarens Gnistra uppfödare Jan Erik & Jenny Bodell
2012 Borgeflons CJ Phi uppfödare Eva Perman
2013 Fugledes Odin uppfödare Flemming Fuglede Jörgensen
2014 Borgeflons CJ Phi uppfödare Eva Perman
2015 Luthagens De Sista uppfödare Lars Thulin, Olle Thulin, Per Thulin
2016 Bjönnålias Jackpot uppfödare Svein Sellie
2017 Ej utdelat
2018 Bella uppfödare Finn Holm Nygaard
2019 East Meadows Pandora uppfödare Susanne Legneskog
2020 Borgeflons DR Zaga uppfödare Eva Perman
2021  Mrs N Thorne för Windhovering Larch

CARL MATTHIESSENS VP

Gåva till SPK på 90-års jubileet från Carl Matthiessen. Priset som är ständigt vandrande tilldelas den pointer som placeras som 2:a pristagare eller som näst bästa pointer i SPK:s segrarklass.

1993 Black Luckys Glenda äg Kent Svensson
1994 Ej utdelat
1995 Offerdalens Cliff äg Bodil & John Erik Ericson
1996 Knotterholmens Elvis äg Bjerke Andersson
1997 Metrinelunds Yelva äg Jens Bang
1998 Black Luckys Kawass äg Kent Svensson
1999 Black luckys Fly äg Birgitta Larsson och Folke Bernadotte
2000 Jo-Kjells Hera äg Lennart Kjellsson
2001 Härjarös Morra äg Björn Meijel
2002 Annahojs Texas äg Mikael Kangosjärvi
2003 ÖBs XL äg Bertil Mårtensson
2004 Bronspilens Contiki  äg Eva Odenius
2005 Borgeflons KN Kew äg Bernt Hasselström
2006 Fugledes Exra äg Sören Mulvad
2007 U-Lindys MR Reda äg Bertil Mårtensson
2008 Black Luckys Smokie Mohawk äg Peter Mattsson
2009 Bronspilens Andante äg Ulf Boström
2010 Härjarös Petula äg Per Thulin
2011 Bronspilens Andante äg Ulf Boström
2012 Ohlsmyrens P Born to Run äg Marit Hellström
2013 Fugledes Odin äg Sören Mulvad
2014 Myrteigens Lilla Tösen äg Roger Larsson
2015 Luthagens De Sista äg Per Thulin
2016 Tiurskogens Penny äg Claes Carnbring
2017 Ej utdelat
2018 Myrteigens Lilla Tösen äg Roger Larsson
2019 Södersjöns Sally äg Lisbeth Bodén
2020 ej utdelat
2021 Södersjöns Sally äg Lisbeth Bodén

 

KENNEL LINGONBENS VP

Tilldelas bäst placerade engelska setter i skl vid SPK:s huvudprov. Blir det ingen sådan placering går priset till bästa engelska setter i ökl. Dock lägst med 2:a pris. Ständigt vandrande.

1987 Viltungla Frisco äg Richard Sjöholm
1988 Ej utdelat
1989 Ej utdelat
1990 Ej utdelat
1991 Ej utdelat
1992 Urskogens Kilroy äg Richard Sjöholm
1993 Gretzi äg Sven Heindrup
1994 Himmelhögdas Astri äg Karl Johan Andersson
1995 Fengas Cjisjka äg Johny Häggblom
1996 Ej utdelat
1997 Ej utdelat
1998 Marina äg Göran Schoug
1999 Ej utdelat
2000 Twingo av Frygne äg Johan Hagström
2001 Sydvindens Viking Kronos – Sten Rönnerling
2002 Härkmoens Keen äg Anders Nilsson
2003 Ej utdelat
2004 Tveargaard Black Hunter  äg Benny Melin
2005 Ej utdelat
2006 Myrhedens G Granat äg Benny Persson
2007 Ej utdelat
2008 Ej utdelat
2009 Vestfrontens Nestor äg Andras Talpai
2010 Björnåns B Cagiva äg Ulf Johansson
2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat
2013 Ej utdelat
2014 Ohlsmyrens Ace of Spades äg Fredrik Brännvall
2015 Ej utdelat
2016 Jentefjellet´s Linsi äg Gunno Haltorp
2017 Ej utdelat
2018 Ej utdelat
2019 Herrskapets Our Red Rose, äg Claes Kennedy
2020 ej utdelat
2021 ej utdelat

 

SSK:S VP

Tilldelas 3:e pristagaren i skl på SPK:s huvudprov.
Erövras för gott av den som vunnit priset tre gånger.

1987 ej utdelat
1988 Black Luckys Pontus äg Bertil Dagermo
1989 Roslings Mitzy äg Holger Larsson
1990 Jo-Kjells Laser äg Lennart Kjellsson
1991 Black Luckys Glenda äg Kent Svensson
1992 Ej utdelat
1993 Ej utdelat
1994 Ej utdelat
1995 Ej utdelat
1996 Skärtorps Toyota Targa äg Ann-Helen Jönsson
1997 Viarps Anse äg Anders Persson
1998 Black Luckys Ina Scot äg Kent Svensson
1999 Vestfjorddalens Kava äg Jan Hagalia
2000 Vattvikens Cilla äg Robert Lindström
2001 Ridarsporrens Bob Hund äg Jörgen Sandberg
2002 Surjämtens Fighter äg Anton Ringöen
2003 Ej utdelat
2004 Ej utdelat
2005 Black Luckys Smokie Mohawk äg Peter Mattsson
2006 Uno Du Mont Lievain äg Marina Bengtsson
2007 Jo-Kjells Atlas äg Bjerke Andersson
2008 Heimfjellets Fröya äg Anders Eek
2009 Nordfjellets FB Robbyn äg Agneta Andersson
2010 Härjarös Petula äg Per Thulin
2011 Ej utdelat
2012 Ohlsmyrens P Born to Run äg Marit Hellström
2013 Semeghini Ulama äg Björn Meijel
2014 Ohlsmyrens Ace of Spades äg Fredrik Brännvall
2015 Fugledes Ursus äg  Sten Rönnerling
2016 Stenbitens Epson äg Kalle Stolt
2017 Ej utdelat
2018 Ej utdelat
2019 delat
Top Point Wilton äg Conny Andersson
Aeris TP Skott äg Robert Åkerlind
2020 ej utdelat
2021 ej utdelat

 

STURE RAFSTEDT VP

Tilldelas 4:e pristagaren i skl på SPK:s huvudprov.
Tillfaller för alltid den som vunnit det tre gånger.

1987 ej utdelat
1988 Caramba äg Nils Obel
1989 ej utdelat
1990 Flax äg Eric Ringaby
1991 Skärtorps Toyota Targa äg Ann-Helen Jönsson
1992 Ej utdelat
1993 Ej utdelat
1994 Ej utdelat
1995 Ej utdelat
1996 Chjang äg Niels Holger Lykke
1997 Chjang äg Niels Holger Lykke
1998 Jo-Kjells Hera äg Lennart Kjellsson
1999 Rjuvens Frisko äg Bengt Röseth
2000 Dalsbygdas Aice äg Stefan Hanberg
2001 Sömslias Angus äg Öjvind Wold
2002 Vattvikens Vai äg Bent Hansson
2003 Ej utdelat
2004 Västan-Åns Scotney  äg Lars Olander
2005 Black Luckys Ess äg Mikael Kangosjärvi
2006 Fugledes Exra äg Sören Mulvad
2007 Sea Croft Silver Dawn äg Carina Uhlén
2008 Norrlands Guidens Dollar II äg Anders Enbom
2009 Bronspilens Andante äg Ulf Boström
2010 Hadselöya´s Ami II äg Ulf Johansson
2011 Ej utdelat
2012 Patjanens Baron de Ley äg Mikael Kangosjärvi
2013 Tawastian Toivo äg Mikael Grahn
2014 Mahjorts Tira äg David Gidlund
2015 Razzoya äg Ylva Lannge
2016 Jentefjellet´s Linsi äg Gunno Haltorp
2017 Ej utdelat
2018 Ej utdelat
2019 delat
Mafia di Rinias äg Kalle Stolt, K-G Sørlie
Red Garlic Sweet Potato äg Agneta Andersson
2020 ej utdelat
2021 ej utdelat

 

DANSKA POINTERKLUBBENS VP

Tilldelas 5:e pristagaren i skl på SPK:s huvudprov. Erövras för gott av den som vunnit det tre gånger.
Erövras för gott av den som vunnit det tre gånger.

2002 Vattvikens Kittie äg Bengt Hansson
2003 Ej utdelat
2004 Ej utdelat
2005 Hagelsprutans Magiska Myrrah äg Ann Christin Backlund
2006 Duggas B Bjärven äg Katarina Johansson
2007 Ringlias Aura äg Sören Mulvad
2008 U-Lindys Mr Reda äg Bertil Mårtensson
2009 Ej utdelat
2010 Skipfjordhönas Prinsen äg Mikael Kangosjärvi
2011 Ej utdelat
2012 Hopfossens Cia äg Tomas Hedqvist
2013 Björklunds C/R Jackson äg Einar Holmvik
2014 Borgeflons FK Stårsa äg Ronny Andersson
2015 Top Point Axi äg Bertil Mårtensson
2016 Borgeflon´s CJ Princess of Speed äg Eva Perman
2017 Ej utdelat
2018 Ej utdelat
2019 Top Point Kalla äg Marianne Dalunde
2020 ej utdelat
2021 ej utdelat

 

100-ÅRS JUBILEUMSGÅVA FRÅN JÄGERFÖRBUNDET

Tilldelas 6:e pristagaren i SPKs skl vid huvudprovet.
Erövras för gott av den som vunnit det tre gånger.

2004 Ej utdelat
2005 Ej utdelat
2006 Noholys I Sam äg Niels Holger Lykke
2007 Ej utdelat
2008 Ej utdelat
2009 Ej utdelat
2010 Jimstypa´s Milton äg Fredrik Nyström
2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat
2013 Black Luckys Queen L äg Per Ola Brekke
2014 Ej utdelat
2015 Lyngberga Jina äg Carina Uhlén
2016 Ej utdelat
2017 Ej utdelat
2018 Ej utdelat
2019 Ej utdelat
2020 ej utdelat
2021 ej utdelat

 

KENNEL TOP POINTS VANDRINGSPRIS

Att utdelas på Svenska Pointerklubbens huvudprov. Till det ekipage som av domare och tävlingsledning anses vara det ekipage som både med stil och värdighet på och utanför tävlingsbanan under provet är ett föredöme för vår sport. Kan utdelas till samtliga deltagare oavsett ras. Ständigt vandrande.

2008 Doris Weidenhöft
2009 B-O Johansson
2010 Anna Wagén
2011 Patric Sundin
2012 Stefan Sandnes
2013 Björn Meijel
2014 Ola Johansson
2015 Ylva Lannge
2016 ej klart
2017 Conny Andersson
2018 Klas Dagertun
2019 Jonas Kjellberg
2020 Gunnar Hultman
2021 Karin Thulin

 

100-ÅRS JUBILEUMSGÅVA FRÅN SVENSKA KENNELKLUBBEN

Gåva till SPK på 100-års jubileet från Svenska Kennelklubben. Tilldelas bästa pointer i unghundsklass vid SPKs utställning i samband med huvudprovet. Hund som tidigare erövrat priset kan ej vidare tävla om detsamma. Priset tilldelas för alltid den ägare som erövrat detsamma tre gånger med olika hundar.

2004 U-Lindys Mr Reda äg Bertil Mårtensson
2005 Pålamalmens Yvette äg Marina Bengtsson
2006 Lyngberga Cliff äg Richard Persson
2007 Ej utdelat Drevjan äg Jan Oscarsson
2008 Vattviken Beamer äg Sverker Martin Löf
2009 Stenbiten Rasputin äg Ulf Engfalk
2010 Borgeflon´s OM Quaztro äg Erik Hården
2011 Ej utdelat
2012 Björklunds C/J Zidus äg Caroline Svensson
2013 Gamekeeper´s Bronco äg Carl-Fredrik Stolt
2014 Hopfossens Boy äg Karl Jordan
2015 East Meadows Perfect Power äg Ulla-Britt Östman
2016 East Meadows Quattro äg Susanne Legneskog
2017 Top Point Inez äg Tommy Nilsen
2018 Fanby Ymer äg Johanna Snell
2019 Gamekeepers Räkan äg Claes Jönsson
2020 Östbergets Äzzla, äg Marie Frändegård
2021 delat
Riddarsporrens Snus äg Björn Meijel
Södersjöns Chromia äg Dan Gyris

 

KENNEL RYTTMÄSTARENS VP

Tilldelas bästa pointer i jakthundsklass vid SPK:s höstutställning. Krav: CK på bänk samt 1:a ukl eller lägst 2:a ökl fältprov. Hund som tidigare erövrat priset kan ej vidare tävla om detsamma. Priset tilldelas för alltid den ägare som erövrat detsamma tre gånger med olika hundar.

1987 Axel Westerberg för Axelas Abbe
1988 Arne Thorn för Skärtorps Rista
1989 Millrid Hofstad för Eikefjellets Piri
1990 Ann-Helen Jönsson för Skärtorps Rakel
1991 Torolf Winqvist för Ardire Afar
1992 Lars Erik Eckerström för Skärtorps Rasmus
1993 Marit Ericsson för Axelas E´cera
1994 Örjan Bromée för ÖBs Strong
1995 Atle Halvorsen för Hopfossens Mira
1996 Bertil Dagermo för Thodos Frej
1997 Kent Svensson för Black Luckys Ina Scot
1998 Viarps Birk för Richard Persson
1999 Ej utdelat
2000 Offerdalens Madonna äg Mattias Persson
2001 Skärtorps Nixon äg Richard Persson
2002 Black Luckys Aya äg Anders Stenkilsson
2003 Pålamalmens Xantippa äg Britt Marie Dornell-Thorn
2004 U-Lindys Mr Reda äg Bertil Mårtensson
2005 Ej utdelat
2006 U-Lindys MS Sellaze äg Sten Rönnerling
2007 Spurvfugldalens Kari äg Bertil Mårtensson
2008 Vattvikens Beamer Sverker Martin Löf
2009 Borgeflons TN Lex äg Leif Vikmo
2010 Jimsrypas Milton äg Fredrik Nyström
2011 Bjönnålia´s Point äg Monica Garbeklint
2012 Eidemlias Dano äg H Espeseth & S Mulvad
2013 Stenbitens Freja äg Ann-Helen Jönsson
2014 Karacanis Eira äg Björn Harald Meidelsen
2015 Bjönnålias Jackpot äg Lisbeth Bodén
2016 Södersjöns Ess äg Conny Andersson
2017 Riddarsporrens Rietje äg Björn Meijel
2018 Ej utdelat
2019 Mafia di Rinias äg Kalle Stolt, K-G Sørlie
2020 Top Point Milton äg Jörgen Andersson
2021 Härjarös Skoja äg Karin Thulin

 

100-ÅRS JUBILEUMSGÅVA FRÅN ARNE THORN VP

Tilldelas vackraste jaktprovsmeriterade pointer som erhåller ”BIR” vid SPKs utställning i samband med huvudprovet. Hund som tidigare erövrat priset kan ej vidare tävla om detsamma. Priset ständigt vandrande.

2004
2005 U-Lindys Mr reda äg Bertil Mårtensson
2006 U-Lindys MS Sellaze äg Sten Rönnerling
2007 Ej utdelat
2008 Vattvikens Beamer äg Sverker Martin Löf
2009 Borgeflons TN Lex äg Leif Vikmo
2010 Jimsrypa´s Milton äg Fredrik Nyström
2011 Bjönnålia´s Point äg Monica Garbeklint
2012 Ej utdelat
2013 Stenbitens Freja äg Ann-Helen Jönsson
2014 2014 Karacanis Eira äg Björn Harald Meidelsen
2015 Bjönnålias Jackpot äg Lisbeth Bodèn
2016 East Meadows Mr Turbo Triss äg Susanne Legneskog
2017 Ej utdelat
2018 Ej utdelat
2019 Mafia di Rinias, äg Kalle Stolt, K-G Sørlie
2020 Östbergets Yra, äg Kerstin & Marie Frändegård
2021 East Meadows MR Turbo Triss äg Susanne Legneskog

 

”BEST IN SHOW”VP

Tilldelas Best in Show vinnaren vid SPKs årliga utställning i samband med huvudprovet. Den som erövrar priset tre gånger har slutligen vunnit detsamma.

2006 U-Lindys MS Sellaze äg Sten Rönnerling
2007 Ingen deltog
2008 Vattvikens Beamer äg Sverker Martin Löf
2009 Den Röde Jägaren Nemi äg Eva Björklund
2010 Jimsrypa´s Milton äg Fredrik Nyström
2011 Bjönnålia´s Point äg Monica Garbeklint
2012 Björklunds C/J Zidus äg Caroline Svensson
2013 Razztafari äg Ylva Lannge
2014 Karacanis Eira äg Björn Harald Meidelsen
2015 Bjönnålias Jackpot äg Lisbeth Bodén
2016 East Meadows Mr Turbo Triss äg Susanne Legneskog
2017 East Meadows Mr Turbo Triss äg Susanne Legneskog
2018 Pakfuniemi B Nero äg Mikael Björk
2019 Mafia di Rinias äg Kalle Stolt, K-G Sørlie
2020 Halvartuns Lykke äg Ingela Schönfeldt/Mikael Vikström
2021 Coxokhol Mackiggian Tattetetter äg Tomas Wiklund

 

SHETANS VP

 

Gåva till SPK 2014 från Kerstin och Stig Nilsson.

Tilldelas bästa kvinnliga förare i segrarklass vid SPKs höstprov.

Erövras för alltid av den som vunnit densamma tre gånger.

2014 ej utdelat
2015 Ylva Lannge
2016 Lisbeth Bodén
2017 Lisbeth Bodén
2018 Anna Edvall
2019 Lisbeth Bodén (erövrar den förgott)

 

ÅRSPRISER
AXEL HEDENLUNDMEDALJEN

 

 

Utdelas för förtjänstfull pointeruppfödning, ådagalagd genom framvisandet av på fältet framstående unghundar med vacker exteriör.
För att få tävla om priset ska uppfödaren producerat minst 3 st unghundar med 1:a pris på jaktprov samt minst Good på utställning.

1987 Axel Westerberg Kennel Axelas
1988 Axel Westerberg Kennel Axelas
1990 Lennart Kjellsson Kennel Jo-Kjells
1991 Marie Kjellsson Kennel Knotterholmens
1992 Ann-Helen Jönsson Kennel Skärtorps
1993 Ann-Helen Jönsson Kennel Skärtorps
1994 Kent Svensson & Maria Wassberg Svensson Kennel Black Lucys
1995 Monica Olsson Kennel Givens
1996 Kent Svensson & Maria Wassberg Svensson Kennel Black Lucys
1997 Kent Svensson & Maria Wassberg Svensson Kennel Black Lucys
1998 Lennart Kjellsson Kennel Jo-Kjells
1999 Maria & Carl Åke Tevell Kennel Ormögas
2000 Björn och Lena Meijel Kennel Riddarsporrens
2001 Örjan & Hans Bromée Kennel ÖBs
2002 Kent Svensson & Maria Wassberg Svensson Kennel Black Lucys
2003 Jan Erik & Jenny Bodell kennel Viijägaren
2004 Ulf Ringdal & Lotta Edling Kennel U-Lindys
2005 Ej utdelad
2006 Carina Uhlén Kennel Lyngberga
2007 Aina & Bengt Zackrisson Kennel Drevjans
2008 Eva Perman Kennel Borgeflon
2009 Ej utdelat
2010 Eva Perman Kennel Borgeflon
2011 Ej utdelat
2012 Ej utdelat
2013 Richard Shepherd Kennel Rushlight
2014 Ej utdelat
2015 Claes Carnbring  Kennel Carnbrings
2016 Bertil och Gull-Marie Mårtensson Kennel Top Point
2017 Bertil och Gull-Marie Mårtensson Kennel Top Point
2018 Eva Perman Kennel Borgeflon
2019 Jan-Erik och Jenny Bodell Kennel Viijägaren
2020 Rolf Sandström och Olov Åhman, Kennel Skeirutj

1614061_10153302648022083_3645084028555242361_o

 

RUBEN RAUSINGS FOND

 

”Årets Pointer”  LÄNK TILL STATUTER >>>

Ändringar i statuter fr.o.m. 2020.01.01

Fonden-kr 50.000:–instiftad av SPK:s hedersledamot Ruben Rausing till klubbens 75-årsjubileum 1978. Årligen läggs 25% avkastning till fondkapitalet. Ägare och uppfödare av den svenskägda pointer som under året uppnått högsta poäng delar på 75% av avkastningen av kapitalet. Priset kallas ÅRETS POINTER.

1987 Lillvalens String äg Arne Thorn uppfödare Rolf Jansson
1988 Axelas Anton äg Britt Marie Dornell uppfödare Axel Westerberg
1989 Jo-Kjells Civa äg och uppfödare Lennart Kjellsson
1990 Black Luckys Glory äg och uppfödare Anders Wassberg
1991 Knotterholmens Disa äg Lennart Kjellsson uppfödare Marie Kjellsson
1992 Jo-Kjells Fia ägare och uppfödare Lennart Kjellsson
1993 ÖBs Try ägare och uppfödare Örjan Bromée
1994 Aude´s Penna äg Roger Selbom uppfödare Roar Ödeggaard
1995 Black Luckys Kawass äg R.Magnusen & K.Svensson uppfödare
1996 Black Luckys Kawass äg R.Magnusen & K.Svensson uppfödare
1997 Black Luckys Kawass äg och uppfödare Kent Svensson
1998 Viarps Birk äg Richard Persson uppfödar Anders Persson
1999 Black luckys Fly äg Birgitta Larsson och Folke Bernadotte
2000 Givens Isle of jura äg Thomas Lindberg uppfödare Monica Olsson
2001 Vattvikens Chef äg Johan Bromée uppfödare Bengt Hansson
2002 Black Luckys Gu’n äg Kent Svensson uppfödare Maria Wassberg-Svensson och Kent Svensson
2003 Lyngborgs Vi To äg Björn Meijel uppfödare Flemming Borgkvist
2004 Lyngborgs Vi To äg Björn Meijel uppfödare Flemming Borgkvist
2005 Riddarsporrens Härja äg Jörgen Sandberg uppfödare Lena & Björn Meijel
2006 Riddarsporrens Izard äg och uppfödare Lena & Björn Meijel
2006 ÖBs Soda äg Bertil Mårtensson uppfödare Hans & Örjan Bromée
2007 Lyngborgs Vi To äg Björn Meijel uppfödare Flemming Borgkvist
2007 Östaglöttens Lola äg Richard Persson uppfödare Frode Stenerud
2008 Borgeflons CJ Phi äg B-O Johansson /Lena Gustafsson uppfödare Eva Perman
2008 Forsrännarens Certina äg Anders Fors uppfödare Anders Fors
2009 Skipfjordhönas Prinsen Mikael Kangosjärvi uppfödare Viggo Ditlifsen
2010 Drevjans Kurre äg och uppfödare Aina & Bengt Zachrisson
2011 Viijägarens Gnistra äg Lisbeth Bodén uppfödare Jan Erik & Jenny Bodell
2012 Borgeflons CJ Phi äg B-O Johansson uppfödare Eva Perman
2013 Fugledes Odin äg Sören Mulvad uppfödare Flemming Fuglede
2014 Borgeflons CJ Phi äg B-O Johansson/Lena Gustafsson uppfödare Eva Perman
2015 Tiurskogens Penny äg Claes Carnbring uppfödare Jan Håvard Skogen
2016 Bjönnålias Jackpot äg Lisbeth Bodén uppfödare Svein Sellie
2017 Lyngberga Nora äg Carl-Fredrik Stolt uppfödare Carina Uhlén
2018 Myrteigens Lilla Tösen äg Roger Larsson
2019 Vega äg Stefan Sigurdsson
2020 Borgeflons DR Zaga äg Jörgen Andersson

 

BÄSTA UNGHUND UNDER ÅRET

 

Tilldelas bästa unghund under året 1/1 – 31/12 är den tid som gäller för att samla meriter, dock längst till 24 månaders ålder i övrigt enligt samma statuter som för ”Årets Pointer”, kan endast vinnas en gång per hund.

1999 Ormögas Lipton äg Johan Bodin
2000 Riddarsporrens Bob Hund äg Jörgen Sandberg
2001 Vattvikens Kittie äg Bengt Hansson
2002 Lyngborgs Vi To äg Björn Meijel
2003 Viijägarens Varenne äg Jörgen Sandberg
2004 U-Lindys Mr Reda äg Bertil Mårtensson
2005 Riddarsporrens Härja äg Jörgen Sandberg
2006 Riddarsporrens Izard äg Björn Meijel
2007 Östaglöttens Lola äg Richard Persson
2008 Borgeflons CJ Phi äg B-O Johansson
2008 Forsrännarens Certina äg Anders Fors
2009 Semeghini Ulama äg Björn Meijel
2010 Borgeflons JL Ripa äg Anna Wagén
2011 Fugledes Pius äg Nils Kinch
2012 Södersjöns Singla äg Lisbeth Bodén
2013 Gamekeeper´s Brioni äg Sten Rönnerling
2014 Black Luckys Kajsa äg Kent Svensson
2015 Södersjöns Gameboy äg Jimmy Börjesson
2016 Gamekeepers Jäkel äg Kalle Stolt
2017 Top Point Inez äg Tommy Nilsen
2018 Björås Elda äg Björn Danås
2019 Top Point Purdey äg Alexander Bennergård
2020 Skeirutj Raija äg Olov Åhman

 

NILS OBELS MINNESPRIS FÄLTPROV

 

Premiering av goda unghundar av pointerras med tyngdpunkt på jämn prestation. Kvalitetspris oberoende av konkurrenspris skall vara meriterande. Priset tilldelas föraren av den vid fältprov i Sverige under höstsäsong jämnast och högst meriterade unghunden med goda prestationer på fågel i betfält. Minst 2 st 1 UKL  varav ett med Hp. Utdelas vid Svenska Pointerklubbens årsmöte året efter meriteringen. Priset är ständigt vandrande

2000 Riddarsporrens Bob Hund för Jörgen Sandberg
2001 Ylajalis Tweed för Richard Sheperd
2002 Lyngborgs Vi To för Björn Meijel
2003 Viijägarens Varenne för Jörgen Sandberg
2004 Stenbitens Tarrh
2005 Riddarsporrens Herja för Jörgen Sandberg
2006 Riddarsporrens Izard för Björn Meijel
2007 Östaglöttens Lola för Richard Persson
2008 Ej utdelat
2009 Semeghini Ulama för Björn Meijel
2010 Bendt´s Diba för Bertil Mårtensson
2011 Fugledes Pius för Sten Rönnerling
2012 Lyngberga Jina för Carina Uhlén
2013 Gamekeepers Brioni äg Sten Rönnerling
2014 Black Luckys Kajsa äg Kent Svensson
2015 Höytjönnas Luna äg Jan Erik Bodell
2016 Ej utdelat
2017 Ej utdelat
2018 Ej utdelat
2019 Kokanees Billy the Kid äg Lisbeth Bodén
2020 Black Luckys Dea äg Astrid Borg

 

NILS OBELS MINNESPRIS FJÄLLPROV

 

Premiering av goda unghundar av pointerras med tyngdpunkt på jämn prestation. Kvalitetspris oberoende av konkurrenspris skall vara meriterande. Vinnande hund skall ha förvärvat minst 2st 1:a pris varav minst ett med HP på fjällprov med samma förare vid olika tillfälle. Priset tilldelas föraren av den pointer som vid fjällprov i Sverige under endast en höstsäsong varit högst meriterad. Utdelas vid Svenska pointerklubbens årsmöte året efter meriteringen. Priset är ständigt vandrande

2000 Borgeflons FB Fuxia för Eva Perman
2001 Vet Points Wilma för Thore Stålnacke
2002 Ej utdelat
2003 Jo-Kjells Katja för Stig Löfqvist
2004 Ej utdelat
2005 Ej utdelat
2006 Ej utdelat
2007 Vet Points Tummelisa förLena Gustafsson
2008 Borgeflons CJ Phi för B-O Johansson
2009 Ej utdelat
2010 Borgeflons JL Ripa för Anna Wagén
2011 Vet Point´s Bruna Böna för B-O Johansson
2012 Ej utdelat
2013 Ej utdelat
2014 Karacanis Tyra för Sverker Örmin
2015 Forsrännarens Blixten äg Peter Backe
2016 Ohlsmyrens P Mustang Sally
2017 Venatio´s Viola äg Regina Lindberg
2018 Borgeflon´s RX Blanka Du Nord äg Eva Olsson
2019 Vetpoints Lille Ulven äg Lena Gustafsson/B-O Johansson
2020 Skeirutj Raija äg Olov Åhman

 

CHAMPION SKOGIS LEILAS MINNESSTATYETT

 

Tilldelas bästa amatörförda pointer i unghundsklass. Hunden skall föras av sin ägare, som skall vara medlem i Svenska Pointerklubben.
Två priser får räknas, minst en 1:a i UKL, vid lika poäng vinner den som vunnit Guldpokalen eller Derbyt. I andra hand bästa utställningsresultat.  Priset är ständigt vandrande.

1987 Black Luckys Glory äg Anders Wassberg
1988 Skärtorps Ringo äg Lars Olander
1989 Jo-Kjells Civa äg Lennart Kjellsson
1990 Huldreveiens Nicki äg Jan Erik Johansson
1991 Skärtorps Oden äg Göran Mårtensson
1992 Jo-Kjells Fia äg Lennart Kjellsson
1993 Axelas E´cera äg Marit Ericsson
1994 ÖBs Straik äg Johan Bromée
1995 Lord-Calvet äg Stig Olof Werndin
1996 Black Luckys Ina Scot äg Kent Svensson
1997 Vestfjorddalens Lord Tappy äg Bertil Mårtensson
1998 Viarps Birk äg Richard Persson
1999 Ormögas Lipton äg Johan Bodin
2000 Stenbitens Effi för Sten Rönnerling
2001 Vattvikens Kittie äg Bengt Hansson
2002 Black Luckys Nutro äg Jonas Sandberg
2003 Drevjans Belle äg Richard Persson
2004 U-Lindys Mr Reda äg Bertil Mårtensson
2005 Riddarsporrens Härja äg Jörgen Sandberg
2006 Riddarsporrens Izard äg Björn Meijel
2007 Viijägarens Gnistra, äg Lisbeth Bodén
2008 Forsrännarens Certina
2009 Semeghini Ulama äg Björn Meijel
2010 Borgeflons JL Ripa äg Anna Wagén
2011 Fanby Gold Rush äg Cecilia Wadman
2012 Södersjöns Singla äg Lisbeth Bodén
2013 Gamekeeper´s Brioni äg Sten Rönnerling
2014 Black Luckys Kajsa äg Kent Svensson
2015 Södersjöns Gameboy äg Jimmy Börjesson
2016 Gamekeepers Jäkel äg Kalle Stolt
2017 Top Point Inez äg Tommy Nilsen
2018 Björås Elda äg Björn Danås
2019 Top Point Purdey äg Alexander Bannergård
2020 Skeirutj Raija äg Olov Åhman

 

100-Års JUBILEUMSGÅVA FRÅN KENNEL OKSBY LIS & ANNA MARIE SKOV

 

Gåva till SPK på 100-årsjubileet från Lis o. Anna-Marie Skov Kennel Oksby. Priset tilldelas bäst placerade svenskägda pointer på Skogs-SM. Erövras fem gånger av samma förare för att bli ständig egendom. Utdelas i samband med SPKs årsmöte.
2004
2005 Ej utdelat
2006 Ej utdelat
2007 Ej utdelat
2008 Cilla äg Fredrik Nyström
2009 Ej utdelat
2010 Ej utdelat
2011 Borgeflon´s KN Kiki äg Olov Åhman
2012 Ej utdelat
2013 Silverforsens Party Animal äg Monica Garbeklint
2014 Ej utdelat
2014 Ej utdelat
2015 Ej utdelat
2016 Skeirutj Smilla äg Rolf Sandström
2017 Bella äg Olov Åhman
2018 Skeirutj Steira äg Olof Åhman
2019 Borgeflons Blanka Du Nord äg Eva Ohlsson
2020 Bella äg Olov Åhman

 

STORETRUTS VP

 

Gåva från SvPK:s valberedning, B Funkquist, B Hornhammar och E M Bank jubileumsåret 1983. Tilldelas manliga förare med högsta poäng enligt den skala som gäller för Rausings fond. Priset är ständigt vandrande.

1987 tilldelat Arne Thorn
1988 Lars Olander
1989 Lennart Kjellsson
1990 Kent Svensson
1991 Lennart Kjellsson
1992 Lennart Kjellsson
1993 Örjan Bromée
1994 Roger Selbom
1995 Kent Svensson
1996 Kent Svensson
1997 Kent Svensson
1998 Richard Persson
1999 Kent Svensson
2000 Sten Rönnerling
2001 Johan Bromée
2002 Kent Svensson
2003 Björn Meijel
2004 Björn Meijel
2005 Jörgen Sandberg
2006 Delas mellan Björn Meijel & Bertil Mårtensson
2007 Delas mellan Björn Meijel & Richard Persson
2008 Delas mellan B-O Johansson & Anders Fors
2009 Mikael Kangosjärvi
2010 Sten Rönnerling
2011 B-O Johansson
2012 B-O Johansson
2013 Sören Mulvad Johansen
2014 B-O Johansson
2015 Claes Carnbring
2016 Kalle Stolt
2017 Kalle Stolt
2018 Roger Larsson
2019 Stefan Sigurdsson
2020 Olov Åhman

 

MARGRETHE BÄGAREN

 

Gåva till SPK jubileumsåret 1978 från Anna Schultz och Hanne Pahle Danmark. Tilldelas kvinnlig förare som under året, med pointer uppnått högsta poäng enl. den skala som gäller för Rausings fond. Priset är ständigt vandrande.

1987 Britt-Marie Dornell
1988 Britt-Marie Dornell
1989 Britt-Marie Dornell
1990 Berit Funqvist
1991 Berit Funqvist
1992 Anna Jonsson
1993 Astrid Bromée
1994 Anna Johnsson
1995 Kerstin Frändegård
1996 Marit Ericsson
1997 Marit Ericsson
1998 Marit Ericsson
1999 Lilian Mårtensson
2000 Eva Perman
2001 Lilian Mårtensson
2002 Åsa Gunnarsson
2003 Eva Odénius
2004 Eva Odénius
2005 Eva Mia Sjölin
2006 Carina Uhlén
2007 Lena Gustafsson
2008 Regina Lindberg
2009 Lisbeth Bodén
2010 Lisbeth Bodén
2011 Lisbeth Bodén
2012 Eva Perman
2013 Monica Garbeklint
2014 Eva Perman
2015 Lisbeth Bodén
2016 Lisbeth Bodén
2017 Lisbeth Bodén
2018 Lisbeth Bodén
2019 Lisbeth Bodén
2020 Lena Partapuoli-Nordin

Lisbeth Boden med sina fina pointrar

Lisbeth Boden med sina fina pointrar

”ÅRETS MATTE”

 

Gåva från Stig & Kerstin Nilsson jubileumsåret 2003. Årets Matte utses varje år av Svenska Pointerklubbens styrelse och utdelas på årsmötet. Årets Matte ”matmor”som har visat speciellt stort intresse för pointern. Ständigt vandrande

2002 Eva-Maria Bank
2003 Lena Malm
2004 Kerstin Nilsson
2005 Doris Eckerström
2006 Anna Karin Sjölund
2007 Aina Zackrisson
2008 Berit Funqvist
2009 Eva Andersson
2010 Katja Ståhlberg
2011 Eva Odénius
2012 Ann-Helen Jönsson
2013 Bodil Ljung
2014 Frida Stolt
2015 Marie Frändegård
2016 Gull-Marie Mårtensson
2017 Maj-Britt Larsson
2018 Cecilia Wadman
2019 Eva Ohlsson
2020 Mona Åhman