Dessa hundar på denna lista har uppnått följande:

  • 1ÖKL på jaktprov (skog, fält el fjäll)
  • Excellent på utställning
  • Höftledsstatus A el B
  • sista meriten tagen under 2018 och framåt

Ägaren till respektive hund har ansvaret att ansöka till Svenska Pointerklubbens Styrelse och då mottaga ett diplom.

2020

 

2019

Borgeflon´s Blanka Du Nord SE21109/2017 – Ägare Eva Ohlsson / Uppfödare Eva Perman
Aeris TP Skott SE13432/2016 – Ägare Robert Åkerlind / Uppfödare R. Åkerlind & R. Larsson
Lyngberga Meg SE32307/2016 – Ägare Carina Uhlén / Uppfödare Carina Uhlén
Lyngberga Mirco SE32305/2016 – Ägare Douglas Larsson / Uppfödare Carina Uhlén
Vatnsenda Frakkus SE47435/2017 – Ägare Jörgen Junkergård / Uppfödare Asgeir Heidar
Molly SE29751/2017 – Ägare Micke Johansson / Uppfödare ?
Carnbrings Tom Collins SE14183/2016 – Ägare Martin Hallberg / Uppfödare Claes & Maria Carnbring
Venatio´s Viola SE19075/2016 – Ägare Regina Lindberg / Uppfödare Regina Lindberg
Av Rabbelugn Unni SE12398/2014 – Ägare Fredrik Nyström / Uppfödare N & C Standersköld-Nordenstam
Södersjöns Rusty SE40032/2017 – Ägare Pia Jelkeståhl / Uppfödare Lisbeth Bodén

2018

Björås Elda SE57927/2016 – Ägare Björn Danås / Uppfödare Björn Danås
Carnbrings Rusty Nail SE14186/2016 – Ägare Alexander Johansson / Uppfödare Claes & Maria Carnbring
Top Point Wilton SE21753/2016 – Ägare Conny Andersson / B & G-M Mårtensson
Tilii SE21290/2013 – Ägare Stefan Sigurdsson / Uppfödare Susanne Hempel
Vega SE21291/2013 – Ägare Stefan Sigurdsson / Uppfödare Susanne Hempel
Aeris TP Royal SE18784/2013 – Ägare Jan Svensson / Uppfödare Roger Larsson
Skeirutj Mina SE31089/2013 – Ägare Rolf Sandström / Uppfödare Rolf Sandström
Ghil SE21292/2013 – Ägare Susanne Hempel / Uppfödare Susanne Hempel
Mac Vargs B Wildcard SE13399/2013 – Ägare Anna Zakrisson / Uppfödare Monika Garbeklint
Vestfjorddalens Nikita SE27599/2015 – Ägare Anna Edvall / Uppfödare Jan Hagalia
Höjtjönna´s Frank S SE47434/2017 – Ägare E Hårdén, K Dybvik / Uppfödare Lars Morten Håven

 2017

Vet Point´s Tassa SE36289/2014 – Ägare Lena Gustafsson / Uppfödare Lena Gustafsson
Chriwall´s Harald NO40520/14 – Ägare Christer Wallerby / Uppfödare Christer Wallerby
Fugledes Tiro SE45108/2012 – Ägare Bjerke Andersson / Uppfödare Flemming F Jörgensen
Södersjöns Tressette SE10219/2014 – Ägare Lisbeth Bodén / Uppfödare Lisbeth Bodén
East Meadows Mr Turbo Triss SE21730/2013 – Ägare Susanne Legneskog / Uppfödare Susanne Legneskog
East Meadows Pandora SE22874/2014 – Ägare Claes Kennedy / Uppfödare Susanne Legneskog
Top Point Kalla SE26773/2015 – Ägare Marianne Dalunde / Uppfödare B & G-M Mårtensson
Top Point Herta SE21747/2016 – Ägare Mona Hammar / Uppfödare B & G-M Mårtensson
Boelgaard´s A Bloom SE17825/2016 – Ägare Mila Laago / Uppfödare Tom B Hansen
Härjarö´s Quest S22097/2008 – Ägare Olle Thulin / Uppfödare ?