Dessa hundar på denna lista har uppnått följande:

  • 1ÖKL på jaktprov (skog, fält el fjäll)
  • Excellent på utställning
  • Höftledsstatus A el B
  • sista meriten tagen under 2017 och framåt

Ägaren till respektive hund har ansvaret att ansöka till Svenska Pointerklubbens Styrelse och då mottaga ett diplom på kommande årsmöte.

2021

Borgeflons Bs Agda SE28207/2016 – Ägare Reino Unosson / Uppfödare Eva Perman
Top Point Iris
SE21484/2018 – Ägare Henrik Nilsson / Uppfödare Bertil Mårtensson
Vet Points Lille Ulven
SE35091/2018 – Ägare Lena Gustafsson / Uppfödare Lena Gustafsson
Borgeflons XJ Champagne
SE34134/2018 – Ägare Lisa Lindberg /Uppfödare Eva Perman
Borgeflons RX Beatrix SE21110/2017 – Ägare Stefan Sandnes / Uppfödare Eva Perman
Riptryffelns Gretzky SE18666/2017 – Ägare Björn Antonsson / ?
Vet Points Mink SE35095/2018 – Ägare Lena Partapuoli-Nordin / Lena Gustafsson
Björås Grissla SE35598/2019 – Ägare Daniel Nilsson / Uppfödare Björn Danås
Borgeflons PS Yxa SE17486/2015 – Ägare Carola Burman / Uppfödare Eva Perman

2020

Höytjönnas Nila SE22591/2015 – Ägare Klas Dagertun / Uppfödare Lars Morten Håven
Vet Points Boss SE – Ägare Sanne Johansson / Uppfödare Lena Gustafsson

2019

Borgeflon´s Blanka Du Nord SE21109/2017 – Ägare Eva Ohlsson / Uppfödare Eva Perman
Aeris TP Skott SE13432/2016 – Ägare Robert Åkerlind / Uppfödare R. Åkerlind & R. Larsson
Lyngberga Meg SE32307/2016 – Ägare Carina Uhlén / Uppfödare Carina Uhlén
Lyngberga Mirco SE32305/2016 – Ägare Douglas Larsson / Uppfödare Carina Uhlén
Vatnsenda Frakkus SE47435/2017 – Ägare Jörgen Junkergård / Uppfödare Asgeir Heidar
Molly SE29751/2017 – Ägare Micke Johansson / Uppfödare ?
Carnbrings Tom Collins SE14183/2016 – Ägare Martin Hallberg / Uppfödare Claes & Maria Carnbring
Venatio´s Viola SE19075/2016 – Ägare Regina Lindberg / Uppfödare Regina Lindberg
Av Rabbelugn Unni SE12398/2014 – Ägare Fredrik Nyström / Uppfödare N & C Standersköld-Nordenstam
Södersjöns Rusty SE40032/2017 – Ägare Pia Jelkeståhl / Uppfödare Lisbeth Bodén

2018

Björås Elda SE57927/2016 – Ägare Björn Danås / Uppfödare Björn Danås
Carnbrings Rusty Nail SE14186/2016 – Ägare Alexander Johansson / Uppfödare Claes & Maria Carnbring
Top Point Wilton SE21753/2016 – Ägare Conny Andersson / B & G-M Mårtensson
Tilii SE21290/2013 – Ägare Stefan Sigurdsson / Uppfödare Susanne Hempel
Vega SE21291/2013 – Ägare Stefan Sigurdsson / Uppfödare Susanne Hempel
Aeris TP Royal SE18784/2013 – Ägare Jan Svensson / Uppfödare Roger Larsson
Skeirutj Mina SE31089/2013 – Ägare Rolf Sandström / Uppfödare Rolf Sandström
Ghil SE21292/2013 – Ägare Susanne Hempel / Uppfödare Susanne Hempel
Mac Vargs B Wildcard SE13399/2013 – Ägare Anna Zakrisson / Uppfödare Monika Garbeklint
Vestfjorddalens Nikita SE27599/2015 – Ägare Anna Edvall / Uppfödare Jan Hagalia
Höjtjönna´s Frank S SE47434/2017 – Ägare E Hårdén, K Dybvik / Uppfödare Lars Morten Håven

 2017

Vet Point´s Tassa SE36289/2014 – Ägare Lena Gustafsson / Uppfödare Lena Gustafsson
Chriwall´s Harald NO40520/14 – Ägare Christer Wallerby / Uppfödare Christer Wallerby
Fugledes Tiro SE45108/2012 – Ägare Bjerke Andersson / Uppfödare Flemming F Jörgensen
Södersjöns Tressette SE10219/2014 – Ägare Lisbeth Bodén / Uppfödare Lisbeth Bodén
East Meadows Mr Turbo Triss SE21730/2013 – Ägare Susanne Legneskog / Uppfödare Susanne Legneskog
East Meadows Pandora SE22874/2014 – Ägare Claes Kennedy / Uppfödare Susanne Legneskog
Top Point Kalla SE26773/2015 – Ägare Marianne Dalunde / Uppfödare B & G-M Mårtensson
Top Point Herta SE21747/2016 – Ägare Mona Hammar / Uppfödare B & G-M Mårtensson
Boelgaard´s A Bloom SE17825/2016 – Ägare Mila Laago / Uppfödare Tom B Hansen
Härjarö´s Quest S22097/2008 – Ägare Olle Thulin / Uppfödare ?