Dessa hundar på denna lista har uppnått följande:

  • 1ÖKL på jaktprov (skog, fält el fjäll)
  • Excellent på utställning
  • Höftledsstatus A el B
  • sista meriten tagen under 2018 och framåt

Ägaren till respektive hund har ansvaret att ansöka till Svenska Pointerklubbens Styrelse och då mottaga ett diplom.