SVENSKA POINTERKLUBBENS APPORTPRIS VP
Priset tilldelas den pointer i öppen klass som gör den bästa apporten, oavsätt prisvalör. Priset tillfaller den pointer ägare som erövrar detsamma tre gånger.

1996 Drevjans Pingla äg Astrid Bromée
1997 Rjuvens Frisco äg Bengt Röseth
1998 Black Luckys Fly äg Birgitta Larsson och Folke Bernadotte
1999 Black Shetans Abbe äg Kerstin Nilsson
2000 Black Luckys Zarah äg Jan Pettersson
2001 Black Luckys Michaelangelo äg Anders Stenkilsson
2002 Annahojs Zafira äg Anders Fors
2003 Black Luckys Hot Shot äg Jörgen Göransson
2004 Astrups D Atlas äg Lars-Erik Eckerström
2005 Borgeflons KN Kazaj äg Johnie Backman
2006 Sea Croft Silver Dawn äg Caarina Uhlén
2007 Black Luckys Larissa äg Jan Pettersson
2008 Uzi av Rabbelung äg Rolf Sandström
2009 Mjölners Idun äg Jens Have
2010 Vet Point´s Tummelisa äg Lena Gustafsson
2011 Semeghini Ulama äg Björn Meijel
2012 Ej utdelat
2013 Ej utdelat
2014 Forsrännarens Hugge äg Andreas Vainikainen
2015 East Meadows Mr Turbo Triss äg Susanne Legneskog