Det är uppfödare och hanhundsägares fulla ansvar att ta reda på vad som gäller för avel av hundar.
Vi hänvisar till Svenska Kennelklubbens regler: Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga. Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation.
Svenska Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% Svenska Pointerklubbens krav för att annonsera valpkullar på hemsidan: Uppfödaren SKA vara medlem i Svenska Pointerklubben (SPK). Båda föräldradjuren SKA ha känd HD-status (höftledsdysplasi). Uppfödaren följer Svenska Kennelklubbens grundregler. Uppfödaren skall rekvirera SPK’s folder för att dela ut till valpköpare

Folder beställs hos sekreteraren. Karin Thulin (ny folder är under framställning)

När man utnyttjar valpannonstjänsten innebär det skyldighet att: Kontaktuppgifter så som tel.nr och e-post. Uppge namn & reg.nummer på föräldradjuren. HD status, högsta merit på jaktprov och utställning. Att snarast meddela om datum för födsel och fördelning hanar/tikar. Att snarast meddela när alla valpar är sålda.
Annonsen tas bort 12 veckor efter valparnas födelse.
Kontaktperson och ansvarig för valpsidan är Avelsrådet.
Annons skickas till Susanne Legneskog på svenskapointerklubben@gmail.com

Parade och födda


Valpar väntas i februari 2018
e. SE UCH  J Södersjöns Gameboy SE10213/2014, HD A
Jaktprov: Vinnare Guldpokalen 2015, Bästa hund individuellt i Nordisk Pointermatch 2017, 1UKL på fält, fjäll och skog, 1ökl Hp
Utställning: SE UCH
u. J Höytjönna’s Luna SE35948/2014, HD A
Jaktprov: 2a Svenskt Derby 2015, 1UKL Hp, 1Ökl Hp
Utställning: Excellent

Kennel Viijägarens
Jan-Erik Bodell
Tel: 0734-021938
Epost: jan-erikbodell@live.se


 

Planerade valpar


Vintern/våren 2018
e. NO UCH Eidemlia´s Dano NO46067/11, HD A
Jaktprov: Segrare Derby 2012, 1VK, 4*1UK
Utställning: 4*CERT, 1*CACIB, NO UCH
u. SE JCH Skeirutj Smilla SE35526/2010, HD A
Jaktprov: Segrare Skogs-SM, Cert på fjäll, 1 hp Ukl på fjäll och skog
Utställning: Very Good

Skeirutj Kennel
Rolf Sandström
Tel: 0705-488344
Epost:  rolf.sandstrom@rebio.se


Vintern 2017/2018
e. J Black Luckys Zerberus SE11476/2013, HD A
Jaktprov: 1ökl hp på fält, fjäll och skog, 1skl Fjäll
Utställning: Excellent i unghundsklass
u. J Caramba SE58580/2012, HD A
Jaktprov: 1ukl hp fjäll samt 1ökl hp fält
Utställning: Very Good i jaktklass

Vattvikens Kennel
Bengt Hansson
Tel: 0705-220876
Epost: vattvikens@gmail.com


Planeras våren 2018
e. J Windhovering Larch SE57478/2014, HD B
Jaktprov: 1ukl
Utställning: Ej utställd
u. SE UCH J Borgeflons MP Xena SE21202/2014, HD A
Jaktprov. 2ukl, 1ökl
Utställning: SE UCH

Kennel Borgeflons
Eva Perman
Tel: 0703-745910
Epost: borgeflon@gmail.com


Planeras sommaren 2018
e. J Windhovering Larch SE57478/2014, HD B
Jaktprov: 1ukl
Utställning: ej utställd
u. J Sjaunjamyrens Tina SE19547/2015, HD A
Jaktprov: 1ökl
Utställning; ej utställd

Kennel Sjaunjamyrens Kennel
Peter Mattsson
Tel 0705-625125
Epost: sjaunjamyrens@gmail.com
Jonatan Öhman
Tel 0735-669807
Epost sjaunjamyrenskennel@telia.com