Det är uppfödare och hanhundsägares fulla ansvar att ta reda på vad som gäller för avel av hundar.
Vi hänvisar till Svenska Kennelklubbens regler: Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga. Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation.
Svenska Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% Svenska Pointerklubbens krav för att annonsera valpkullar på hemsidan: Uppfödaren SKA vara medlem i Svenska Pointerklubben (SPK). Båda föräldradjuren SKA ha känd HD-status (höftledsdysplasi). Uppfödaren följer Svenska Kennelklubbens grundregler. Uppfödaren skall rekvirera SPK’s folder för att dela ut till valpköpare

Folder beställs hos sekreteraren. Karin Thulin (ny folder är under framställning)

När man utnyttjar valpannonstjänsten innebär det skyldighet att: Kontaktuppgifter så som tel.nr och e-post. Uppge namn & reg.nummer på föräldradjuren. HD status, högsta merit på jaktprov och utställning. Att snarast meddela om datum för födsel och fördelning hanar/tikar. Att snarast meddela när alla valpar är sålda.
Annonsen tas bort 12 veckor efter valparnas födelse.
Kontaktperson och ansvarig för valpsidan är Avelsrådet.
Annons skickas till Susanne Legneskog på svenskapointerklubben@gmail.com

Parade och födda


Inga parade eller födda valpar just nu!


 

Planerade valpar


Vintern 2017/2018
e. J Black Luckys Zerberus SE11476/2013, HD A
Jaktprov: 1ökl hp på fält, fjäll och skog, 1skl Fjäll
Utställning: Excellent i unghundsklass
u. J Caramba SE58580/2012, HD A
Jaktprov: 1ukl hp fjäll samt 1ökl hp fält
Utställning: Very Good i jaktklass

Vattvikens Kennel
Bengt Hansson
Tel: 0705-220876
Epost: vattvikens@gmail.com