Det är uppfödare och hanhundsägares fulla ansvar att ta reda på vad som gäller för avel av hundar.
Vi hänvisar till Svenska Kennelklubbens regler: Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga. Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation.
Svenska Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% Svenska Pointerklubbens krav för att annonsera valpkullar på hemsidan: Uppfödaren SKA vara medlem i Svenska Pointerklubben (SPK). Båda föräldradjuren SKA ha känd HD-status (höftledsdysplasi). Uppfödaren följer Svenska Kennelklubbens grundregler. Uppfödaren skall rekvirera SPK’s folder för att dela ut till valpköpare

Nu finns den nya valpfoldern att ladda ner här: VALPFOLDER

När man utnyttjar valpannonstjänsten innebär det skyldighet att: Kontaktuppgifter så som tel.nr och e-post. Uppge namn & reg.nummer på föräldradjuren. HD status, högsta merit på jaktprov och utställning. Att snarast meddela om datum för födsel och fördelning hanar/tikar. Att snarast meddela när alla valpar är sålda.
Annonsen tas bort 12 veckor efter valparnas födelse.
Kontaktperson och ansvarig för valpsidan är Avelsrådet.
Annons skickas till Susanne Legneskog på svenskapointerklubben@gmail.com

Parade och födda


 


 

Planerade valpar


Valpar planeras våren 2019
e. N UCH Jutevatnets Birk NO39700/13, HD A
Jaktprov: 6*1UKL, 1*1AK, 4*1VK, 3*2VK, 4*3VK, 1*4VK
Utställning: 3*CERT, 1*CK
u. Höjtjönnas Nila SE22591/2015, HD A
Jaktprov: 3*2ÖKL fjäll/höst, 2*2ÖKL skog/höst, 4*2ÖKL fjäll/vår, 1*3ÖKL fjäll/höst
Utställning: 1*CERT, 2*Excellent

Uppfödare:
Klas Dagertun
Luleå
Tel: 0705-910041
Epost: klas@dagertun.se


Valpar planeras våren 2019
e. Windhovering Larch SE57478/2014, HD B
Jaktprov: 1UK (DK)
Utställning:
u. J Sjaunjamyrens Tina SE19547/2015 HD A
Jaktprov: 1ÖKL, 3SKL CK, 1SKL CERT CACIT
Utställning: Very Good

Uppfödare:
Peter Mattsson
Gällivare
Tel 0705-62 51 25

för mer info om hanhunden
Bengt Hansson
Svenstavik
Tel 0705-22 08 76


Valpar planeras våren/sommaren 2019
e. J Carnbrings Tom Collins SE14183/2016, HD
Jaktprov: 1 ukl hp
Utställning: R-cert
u. J V-Skalets Jaga
Jaktprov: 2 ukl
Utställning: 3*CERT, Cacib, 2*BIM

Uppfödare:
Kennel Red Mountain
Maritha Forss
Anders Eriksson
Tel: 0730-576321
Epost: maritha.forss@gmail.com

el Fred Sigurdsson
Tel: 0705-550915
Epost: fred.sigurdsson@amal.se