Det är uppfödare och hanhundsägares fulla ansvar att ta reda på vad som gäller för avel av hundar.
Vi hänvisar till Svenska Kennelklubbens regler: Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga. Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation.
Svenska Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% Svenska Pointerklubbens krav för att annonsera valpkullar på hemsidan: Uppfödaren SKA vara medlem i Svenska Pointerklubben (SPK). Båda föräldradjuren SKA ha känd HD-status (höftledsdysplasi). Uppfödaren följer Svenska Kennelklubbens grundregler. Uppfödaren skall rekvirera SPK’s folder för att dela ut till valpköpare

Nu finns den nya valpfoldern att ladda ner här: VALPFOLDER

När man utnyttjar valpannonstjänsten innebär det skyldighet att: Kontaktuppgifter så som tel.nr och e-post. Uppge namn & reg.nummer på föräldradjuren. HD status, högsta merit på jaktprov och utställning. Att snarast meddela om datum för födsel och fördelning hanar/tikar. Att snarast meddela när alla valpar är sålda.
Annonsen tas bort 12 veckor efter valparnas födelse.
Kontaktperson och ansvarig för valpsidan är Avelsrådet.
Annons skickas till Susanne Legneskog på svenskapointerklubben@gmail.com

Parade och födda


Valpar födda 20180216, 5 hanar + 6 tikar (vit/svart och gul/vit)
e. J Top Point Milton SE21751/2016, HD A
Jaktprov: 2*3UKL
Utställning: Excellent
u. SE UCH SE JCH Black Luckys Antonia SE11482/2013, HD A
Jaktprov: SE JCH
Utställning: SE UCH

Kennel Top Point
Bertil & Gull-Marie Mårtensson
Tel: 0703-188750
Epost: tappy@telia.com


Valpar födda 24 februari, 6 hanar + 4 tikar (vit/svart och vit/lever)
e. NO JCH Eidemlias Dallas T, NO49847/11, HD A
Jaktprov: NO JCH
Utställning: E
u. J Högdalias DRR Alessi, SE28369/2014, HD B
Jaktprov: 2SKL cert
Utställning:  VG

Skarpröets Kennel
Nils G Oscarson, Malung
Tel: 0706-020020
Epost: nilsgoscarson@gmail.com


Valpar födda 11  mars 2018, 4 hanar + 2 tikar (vit/svart och vit/lever)
e. NO JCH Eidemlias T Dallas NO49847/11, HD A
Jaktprov: NO JCH, Norges bästa fågelhund 2015
Utställning: Excellent, ck
u. SE UCH Karacanis Testa Rosso SE43044/2015, HD A
Jaktprov: 1skl ck fjäll, 2skl skog, final norskt derby
Utställning: SE UCH

Kennel Jofjällets Rippoint
Sverker Örmin
Tel: 0705-626047
Epost: sverker.ormin@ncc.se


Valpar födda 28 april 2018, 8 hanar + 4 tikar (alla vit/svart)
e. C.I.B NO DK SE UCH DK V-15 Vakkerdalens Jo NO33943/11, HD A
Jaktprov: 1AK, 1 VK Cacit
Utställning: Multi CH
u. SE UCH J Borgeflons MP Xena SE21202/2014, HD A
Jaktprov. 2ukl, 1ökl
Utställning: SE UCH

Kennel Borgeflons
Eva Perman
Tel: 0703-745910
Epost: borgeflon@gmail.com


Valpar födda 30 april 2018, 6 hanar + 1 tik (alla vit/svart)
e. C.I.T.  NO JCH Ohlsmyrens P Respect S30118/2008, HD A
Jaktprov: C.I.T NO JCH
Utställning:
u. J Vet Points Tassa SE36289/2014, HD A
Jaktprov: 2*1ökl, 2*1ukl Vinnare av Vinterfjällspokal och Skogspokal
Utställning: Excellent

Kennel Vet Points
Lena Gustafsson
Tel: 0761-309029
Epost: lena@kivet.se


Valpar väntas i februari 2018
e. SE UCH  J Södersjöns Gameboy SE10213/2014, HD A
Jaktprov: Vinnare Guldpokalen 2015, Bästa hund individuellt i Nordisk Pointermatch 2017, 1UKL på fält, fjäll och skog, 1ökl Hp
Utställning: SE UCH
u. J Höytjönna’s Luna SE35948/2014, HD A
Jaktprov: 2a Svenskt Derby 2015, 1UKL Hp, 1Ökl Hp
Utställning: Excellent

Kennel Viijägarens
Jan-Erik Bodell
Tel: 0734-021938
Epost: jan-erikbodell@live.se


Valpar väntas i slutet på mars 2018
e. J Black Luckys Zerberus SE11476/2013, HD A
Jaktprov: 1ökl hp på fält, fjäll och skog, 1skl Fjäll
Utställning: Excellent i unghundsklass
u. J Caramba SE58580/2012, HD A
Jaktprov: 1ukl hp fjäll samt 1ökl hp fält
Utställning: Very Good i jaktklass

Vattvikens Kennel
Bengt Hansson
Tel: 0705-220876
Epost: vattvikens@gmail.com


Valpar väntas i början på april 2018
e. J Pimen´s Aron S24263/2008, HD A
Jaktprov: 1 VK ck
Utställning: Excellent
u. SE UCH SE JCH Lyngberga Nora SE59944/2012, HD B
Jaktprov: SE JCH
Utställning: SE UCH

Kennel Gamekeeper´s
Carl-Fredrik ”Kalle” Stolt
Tel: 0707-732386
Epost: kalle@gamekeepers.se


Valpar väntas i början på april 2018
e. NO UCH NO JCH Black Luckys Ingo S42068/2009, HD A
Jaktprov: NO JCH
Utställning: NO UCH
u. SE UCH Carnbrings Caol Ila SE13003/2014, HD A
Jaktprov: 1ÖKL hp
Utställning: SE UCH

Kennel Gamekeeper´s
Carl-Fredrik ”Kalle” Stolt
Tel: 0707-732386
Epost: kalle@gamekeepers.se


 

Planerade valpar


Planeras våren 2018
e. J Höjtjönnas Frank, SE47434/2017, HD A
Jaktprov: 1UKL fjäll
Utställning: ej utställd
u. J Arctic Point Ice-Bear, SE29146/2013, HD A
Jaktprov: 2UKL fält
Utställning: E

Kennel Arctic Point
Kerstin Ericsson
Tel: 0738-306179
Epost: pnhostel@telia.com


Planeras sommaren 2018
e. J Windhovering Larch SE57478/2014, HD B
Jaktprov: 1ukl
Utställning: ej utställd
u. J Sjaunjamyrens Tina SE19547/2015, HD A
Jaktprov: 1ökl
Utställning; ej utställd

Kennel Sjaunjamyrens Kennel
Peter Mattsson
Tel 0705-625125
Epost: sjaunjamyrens@gmail.com
Jonatan Öhman
Tel 0735-669807
Epost sjaunjamyrenskennel@telia.com


Valpar planeras sommaren 2018
e. Jimsrypa’s iOS NO52024/14, HD B
Jaktprov: 9*1ukl, 1*1ökl, 1*2ökl, 1*1vk/ck, 3*1vk
Utställning: Excellent, ck
u. Höytjönna’s Kadra NO43159/16, HD ?
Jaktprov: 3*1ukl, 1*2ukl
Utställning: ej utställd

Kontaktperson Jimsrypa’s iOS: Ole Ingebrigtsen +47 94575666
epost ole.ingebrigtsen@gmail.com
Kontaktperson Höytjönna’s Kadra: Björn-Harald Meidelsen +47 5036605
epost meidelsen@gmail.com