Det är uppfödare och hanhundsägares fulla ansvar att ta reda på vad som gäller för avel av hundar.
Vi hänvisar till Svenska Kennelklubbens regler: Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga. Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation.
Svenska Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% Svenska Pointerklubbens krav för att annonsera valpkullar på hemsidan: Uppfödaren SKA vara medlem i Svenska Pointerklubben (SPK). Båda föräldradjuren SKA ha känd HD-status (höftledsdysplasi). Uppfödaren följer Svenska Kennelklubbens grundregler. Uppfödaren skall rekvirera SPK’s folder för att dela ut till valpköpare

Nu finns den nya valpfoldern att ladda ner här: VALPFOLDER

När man utnyttjar valpannonstjänsten innebär det skyldighet att: Kontaktuppgifter så som tel.nr och e-post. Uppge namn & reg.nummer på föräldradjuren. HD status, högsta merit på jaktprov och utställning. Att snarast meddela om datum för födsel och fördelning hanar/tikar. Att snarast meddela när alla valpar är sålda.
Annonsen tas bort 12 veckor efter valparnas födelse.
Kontaktperson och ansvarig för valpsidan är Avelsrådet.
Annons skickas till Susanne Legneskog på svenskapointerklubben@gmail.com

Parade och födda


Valpar födda 28 april 2018, 8 hanar + 4 tikar (alla vit/svart)
e. C.I.B NO DK SE UCH DK V-15 Vakkerdalens Jo NO33943/11, HD A
Jaktprov: 1AK, 1 VK Cacit
Utställning: Multi CH
u. SE UCH J Borgeflons MP Xena SE21202/2014, HD A
Jaktprov. 2ukl, 1ökl
Utställning: SE UCH

Kennel Borgeflons
Eva Perman
Tel: 0703-745910
Epost: borgeflon@gmail.com


Valpar födda 30 april 2018, 6 hanar + 1 tik (alla vit/svart)
e. C.I.T.  NO JCH Ohlsmyrens P Respect S30118/2008, HD A
Jaktprov: C.I.T NO JCH
Utställning:
u. J Vet Points Tassa SE36289/2014, HD A
Jaktprov: 2*1ökl, 2*1ukl Vinnare av Vinterfjällspokal och Skogspokal
Utställning: Excellent

Kennel Vet Points
Lena Gustafsson
Tel: 0761-309029
Epost: lena@kivet.se


Valpar väntas i mitten på juli 2018
e. J Höytjönnas Frank SE47434/2017, HD A
Jaktprov: 2*1 UKl HP, 1*2 UKL
Utställning: Cert
u. J Ginebra SE11661/2018, HD A
Jaktprov: R-CACIT, R-CACT, 6*Excellent i GQ, Excellent i UKL
Utställning: 2*R-CACIB

Uppfödare: Essan Andreen
Tel: +46 706 965623, +47 915 54 488

Kontakt Höytjönnas Frank
Erik Hårdén
Tel: +46 727 397869


 

Planerade valpar


Valpar planeras sommaren 2018
e. Jimsrypa’s iOS NO52024/14, HD B
Jaktprov: 9*1ukl, 1*1ökl, 1*2ökl, 1*1vk/ck, 3*1vk
Utställning: Excellent, ck
u. Höytjönna’s Kadra NO43159/16, HD A
Jaktprov: 3*1ukl, 1*2ukl
Utställning: ej utställd

Kontaktperson Jimsrypa’s iOS: Ole Ingebrigtsen +47 94575666
epost ole.ingebrigtsen@gmail.com
Kontaktperson Höytjönna’s Kadra: Björn-Harald Meidelsen +47 5036605
epost meidelsen@gmail.com


Planeras vintern 2019
e. J Windhovering Larch SE57478/2014, HD B
Jaktprov: 1ukl
Utställning: ej utställd
u. J Sjaunjamyrens Tina SE19547/2015, HD A
Jaktprov: 1ökl, 3skl ck,
Utställning; VG

Kennel Sjaunjamyrens Kennel
Peter Mattsson
Tel 0705-625125
Epost: sjaunjamyrens@gmail.com
Jonatan Öhman
Tel 0735-669807
Epost sjaunjamyrenskennel@telia.com