Det är uppfödare och hanhundsägares fulla ansvar att ta reda på vad som gäller för avel av hundar.

Vi hänvisar till Svenska Kennelklubbens regler: Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga. Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation.

Svenska Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% Svenska Pointerklubbens krav för att annonsera valpkullar på hemsidan: Uppfödaren SKA vara medlem i Svenska Pointerklubben (SPK). Båda föräldradjuren SKA ha känd HD-status (höftledsdysplasi). Uppfödaren följer Svenska Kennelklubbens grundregler. Uppfödaren skall rekvirera SPK’s folder för att dela ut till valpköpare

Nu finns den nya valpfoldern att ladda ner här: VALPFOLDER

 

När man utnyttjar valpannonstjänsten innebär det skyldighet att:

– Kontaktuppgifter så som tel.nr och e-post.

– Uppge namn & reg.nummer på föräldradjuren. HD status, högsta merit på jaktprov och utställning (lägsta merit GOOD, gäller fr o m 2019).

– Att snarast meddela om datum för födsel och fördelning hanar/tikar, senast 3 veckor efter födsel.

– Att snarast meddela när alla valpar är sålda och annonsen tas bort.

– Blev/Blir det inga valpar enligt planerna skall detta också meddelas och annonsen tas bort.

Annonsen ligger uppe till valparna är 12 veckor beräknats efter valparnas födelse samt om meddelande om födsel inte gjorts, därefter tas annonsen bort.

Kontaktperson och ansvarig för valpsidan är Avelsrådet.

Annons skickas till Susanne Legneskog på svenskapointerklubben@gmail.com

Födda valpar


Valpar födda 1 januari 2022, 3 hanar + 1 tik
e. J SE UCH Carnbrings Tom Collins, SE14183/2016, HD A
Jaktprov: 1 ukl hp, 1 ökl, 1 skl
Utställning: SE UCH
u. J Astrup’s Fiona, DK01126/2018, HD B
Jaktprov: 1ukl/Dk, 1ökl/Dk
Utställning: very good

Kennel Fiona Dania
Birgit Basballe
Tfn: +45 2622-5571
Epost: kontakt@fionadania.dk


Valpar väntas


Valpar väntas 1 februari  2022
e. J Borgeflon’s RB Fundin SE22049/2020, HD B
Jaktprov: 3 ukl
Utställning: very good
u. J Borgeflon’s GW Estelle SE19876/2020, HD B
Jaktprov: 1ukl hp
Utställning: excellent

Kennel Borgeflon
Eva Perman
Tele: 0703-745910
Epost: eva@borgeflon.se

Stefan Sandnes
Tele 0703-707787
Epost: stefansandnes@gmail.com


Valpar väntas vecka 7 2022
e. J Aeris TP Royal, SE18784/2013, HD A
Jaktprov: 1 ökl, 2 skl ck
Utställning: excellent, ck
u. J Flexyva´s IF Sobra, SE29767/2020, HD A
Jaktprov: 1 ukl hp
Utställning: excellent

Kennel Flexyva´s
Jan Svensson
Tfn: 0730-849849
Epost: jan.flexyva@gmail.com


Valpar väntas vecka 9 2022
e. J SE JV-16 East Meadows Red Hot Chili SE19618/2018, HD A
Jaktprov: 2*2ökl
Utställning: Exc, ck, cert*3, Cacib
u. J East Meadows Zingo SE25537/2019, HD A
Jaktprov: 3ukl
Utställning: Exc, ck, cert

Kennel Legsus
Susanne Legneskog
Tfn: 0706-974508
Epost: slegneskog@gmail.com


Planerade valpkullar