Det är uppfödare och hanhundsägares fulla ansvar att ta reda på vad som gäller för avel av hundar.
Vi hänvisar till Svenska Kennelklubbens regler: Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga. Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation.
Svenska Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% Svenska Pointerklubbens krav för att annonsera valpkullar på hemsidan: Uppfödaren SKA vara medlem i Svenska Pointerklubben (SPK). Båda föräldradjuren SKA ha känd HD-status (höftledsdysplasi). Uppfödaren följer Svenska Kennelklubbens grundregler. Uppfödaren skall rekvirera SPK’s folder för att dela ut till valpköpare

Folder beställs hos sekreteraren. Karin Thulin (ny folder är under framställning)

När man utnyttjar valpannonstjänsten innebär det skyldighet att: Kontaktuppgifter så som tel.nr och e-post. Uppge namn & reg.nummer på föräldradjuren. HD status, högsta merit på jaktprov och utställning. Att snarast meddela om datum för födsel och fördelning hanar/tikar. Att snarast meddela när alla valpar är sålda.
Annonsen tas bort 12 veckor efter valparnas födelse.
Kontaktperson och ansvarig för valpsidan är Avelsrådet.
Annons skickas till Susanne Legneskog på svenskapointerklubben@gmail.com

Parade och födda


Valpar födda 3 juli, 2 hanar + 5 tikar
e.  SE UCH Fugledes Pius, SE36900/2010
HD: A, Jaktprov: 1ukl*2, vinnare svenskt derby 2011, 2skl ck hp, 3skl, 5skl, Utst: SE UCH
u. J Älva, SE45336/2012
HD: A, Jaktprov: 2ukl, Utst: Cert
Kontakt
Gun-Britt Jonsson
Tel 0705-185367
epost g_jonsson@hotmail.com
Nils Kinch
Tel 0705-389039
Epost nils.kinch@telia.com


 

Planerade valpar


Inga planerade just nu!