Det är uppfödare och hanhundsägares fulla ansvar att ta reda på vad som gäller för avel av hundar.

Vi hänvisar till Svenska Kennelklubbens regler: Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga. Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation.

Svenska Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% Svenska Pointerklubbens krav för att annonsera valpkullar på hemsidan: Uppfödaren SKA vara medlem i Svenska Pointerklubben (SPK). Båda föräldradjuren SKA ha känd HD-status (höftledsdysplasi). Uppfödaren följer Svenska Kennelklubbens grundregler. Uppfödaren skall rekvirera SPK’s folder för att dela ut till valpköpare

Nu finns den nya valpfoldern att ladda ner här: VALPFOLDER

 

När man utnyttjar valpannonstjänsten innebär det skyldighet att:

– Kontaktuppgifter så som tel.nr och e-post.

– Uppge namn & reg.nummer på föräldradjuren. HD status, högsta merit på jaktprov och utställning (lägsta merit GOOD, gäller fr o m 2019).

– Att snarast meddela om datum för födsel och fördelning hanar/tikar, senast 3 veckor efter födsel.

– Att snarast meddela när alla valpar är sålda och annonsen tas bort.

– Blev/Blir det inga valpar enligt planerna skall detta också meddelas och annonsen tas bort.

Annonsen ligger uppe till valparna är 12 veckor beräknats efter valparnas födelse samt om meddelande om födsel inte gjorts, därefter tas annonsen bort.

Kontaktperson och ansvarig för valpsidan är Avelsrådet.

Annons skickas till Susanne Legneskog på svenskapointerklubben@gmail.com

Födda valpar


Valpar födda 25 juni 2020, 4 hanar + 3 tikar (6 v/s+1 v/b), 3 hanar + 1 tik kvar att tinga
e. SE UCH J Vetpoint´s Boss SE36296/2014, HD A
Jaktprov: 2SKL
Utställning: SE UCH
u. J Carnbrings Rosebank SE13000/2014, HD A
Jaktprov: 1ökl
Utställning: ck, r-cert

Gamekeeper´s Kennel
Kalle Stolt
Tel: 0707-732386
Sandra Carlander
Tel: 0720-923234
Epost: sandracarlanders@gmail.comValpar väntas


Valpar väntas vecka 28-29 2020
e. J SE UCH NO UCH Chriwalls Harald, NO40520/14, HD A
Jaktprov: 1vk
Utställning: SE UCH NO UCH
u. J SE JCH SE UCH Black Luckys Antonia, SE11482/2013, HD A
Jaktprov: SE JCH
Utställning: SE UCH

Kennel Milpoint
Mila Laago
Tel: 0706-454144
Epost: mila_laago@hotmail.com


Valpar väntas vecka 34 2020
e. C.I.E. NO V-16 NORD JV-13 J Mac Vargs B Winning Sense SE13401/2013, HD A
Jaktprov: 1ukl
Utställning: C.I.E. (internationell utställningschampion)
u. J Sotborrens Föyka SE26175/2015, HD B
Jaktprov: 1ukl hp
Utställning: cert*6, flertal BIR/BIM

Kennel Sotborrens
Johanna Ström Eriksson
Tel: 0730-589406
Epost: johannastromeriksson@hotmail.com


Planerade valpkullar


Valpar planeras våren 2020
e. J Top Point Purdey, SE21476/2018, HD A
Jaktprov: 2*1ukl (Guldpokalvinnare 2019)
Utställning: excellent
u. SE JCH J Vet Points Athena, SE36290/2014, HD A
Jaktprov: SE JCH
Utställning: excellent

Kennel Top Point
Bertil Mårtensson
Tel: 0703-18 87 50
Epost: tappy@telia.com


Valpar planeras hösten/vintern 2020
e. SE UCH J Tiurskogens Cito, SE22153/2013, HD A
Jaktprov: 2 skl ck
Utställning: SE UCH
u. Östbergets Yra, SE52573/2014, HD A
Jaktprov: omeriterad
Utställning: Excellent, ck

Kennel Östbergets
Kerstin Frändegård
Tel: 0705-259991
Epost: kfrandegard@gmail.com
Marie Frändegård
Tel: 0703-576314
Epost: marie.frandegard@gmail.com


Valpar planeras hösten 2020
e. J Karacanis Cooper, SE34736/2014, HD B
Jaktprov: 1ukl
Utställning: 2*cert
u. Borgeflons PS Yxa, SE17486/2015, HD A
Jaktprov: 1ökl
Utställning: 2*Cert

Kennel Timra´s
Ronny Andersson
Tel: 0703-144472
Carola Burman
Tel: 0702-608755
Epost: kenneltimras@hotmail.com