Det är uppfödare och hanhundsägares fulla ansvar att ta reda på vad som gäller för avel av hundar.
Vi hänvisar till Svenska Kennelklubbens regler: Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga. Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation.
Svenska Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% Svenska Pointerklubbens krav för att annonsera valpkullar på hemsidan: Uppfödaren SKA vara medlem i Svenska Pointerklubben (SPK). Båda föräldradjuren SKA ha känd HD-status (höftledsdysplasi). Uppfödaren följer Svenska Kennelklubbens grundregler. Uppfödaren skall rekvirera SPK’s folder för att dela ut till valpköpare

Folder beställs hos sekreteraren. Karin Thulin (ny folder är under framställning)

När man utnyttjar valpannonstjänsten innebär det skyldighet att: Kontaktuppgifter så som tel.nr och e-post. Uppge namn & reg.nummer på föräldradjuren. HD status, högsta merit på jaktprov och utställning. Att snarast meddela om datum för födsel och fördelning hanar/tikar. Att snarast meddela när alla valpar är sålda.
Annonsen tas bort 12 veckor efter valparnas födelse.
Kontaktperson och ansvarig för valpsidan är Avelsrådet.
Annons skickas till Susanne Legneskog på svenskapointerklubben@gmail.com

Parade och födda


Valpar födda i januari, 6 hanar + 4 tikar (vit/svart)
e. J Prick NO38639/14, HD A
Jaktprov: 1uk, 1AK
Utställning:
u. J Villestoftes Asta DK18058/2012, HD A
Jaktprov: 1UK, 1ÅK
Utställning:Excellent

Kennel Villestofte
Anne Marie Larsen
Tel: +45 2048 5292
Epost: branebjerg@tdcadsl.dk


Valpar födda 20180216, 5 hanar + 6 tikar (vit/svart och gul/vit)
e. J Top Point Milton SE21751/2016, HD A
Jaktprov: 2*3UKL
Utställning: Excellent
u. SE UCH SE JCH Black Luckys Antonia SE11482/2013, HD A
Jaktprov: SE JCH
Utställning: SE UCH

Kennel Top Point
Bertil & Gull-Marie Mårtensson
Tel: 0703-188750
Epost: tappy@telia.com


Valpar födda 24 februari, 6 hanar + 4 tikar (vit/svart och vit/lever)
e. NO JCH Eidemlias Dallas T, NO49847/11, HD A
Jaktprov: NO JCH
Utställning: E
u. J Högdalias DRR Alessi, SE28369/2014, HD B
Jaktprov: 2SKL cert
Utställning:  VG

Skarpröets Kennel
Nils G Oscarson, Malung
Tel: 0706-020020
Epost: nilsgoscarson@gmail.com


Valpar födda 11  mars 2018, 4 hanar + 2 tikar (vit/svart och vit/lever)
e. NO JCH Eidemlias T Dallas NO49847/11, HD A
Jaktprov: NO JCH, Norges bästa fågelhund 2015
Utställning: Excellent, ck
u. SE UCH Karacanis Testa Rosso SE43044/2015, HD A
Jaktprov: 1skl ck fjäll, 2skl skog, final norskt derby
Utställning: SE UCH

Kennel Jofjällets Rippoint
Sverker Örmin
Tel: 0705-626047
Epost: sverker.ormin@ncc.se


Valpar väntas i februari 2018
e. SE UCH  J Södersjöns Gameboy SE10213/2014, HD A
Jaktprov: Vinnare Guldpokalen 2015, Bästa hund individuellt i Nordisk Pointermatch 2017, 1UKL på fält, fjäll och skog, 1ökl Hp
Utställning: SE UCH
u. J Höytjönna’s Luna SE35948/2014, HD A
Jaktprov: 2a Svenskt Derby 2015, 1UKL Hp, 1Ökl Hp
Utställning: Excellent

Kennel Viijägarens
Jan-Erik Bodell
Tel: 0734-021938
Epost: jan-erikbodell@live.se


Valpar väntas i mitten på mars 2018
e. J  Jutevatnets Birk NO39700/13, HD A
Jaktprov: 1VK
Utställning: Champion
u. J Black Luckys Kajsa SE11481/2013, HD A
Jaktprov: 1SKL, cert, CACIT
Utställning: Very Good

Kennel Black Lucky
Kent Stensson
Tel: 0704-340555
Epost: kent.svensson@edu.ystad.se


Valpar väntas i slutet på mars 2018
e. J Black Luckys Zerberus SE11476/2013, HD A
Jaktprov: 1ökl hp på fält, fjäll och skog, 1skl Fjäll
Utställning: Excellent i unghundsklass
u. J Caramba SE58580/2012, HD A
Jaktprov: 1ukl hp fjäll samt 1ökl hp fält
Utställning: Very Good i jaktklass

Vattvikens Kennel
Bengt Hansson
Tel: 0705-220876
Epost: vattvikens@gmail.com


Valpar väntas i slutet på mars 2018
e. SE UCH Härjarös Quest S22097/2008, HD A
Jaktprov: 1 ÖKL fält
Utställning: SE UCH
u. Luthagens Essy SE12443/2016, HD B
Jaktprov: ej startad
Utställning: ej utställd

Kennel Härjarös
Karin Wiksten
Tel: 0705-136030
Epost: karinwiksten@yahoo.se


Valpar väntas i början på april 2018
e. NO JCh SE JCH Östbergets Lotus S33934/2005, HD A
Jaktprov: NO JCH SE JCH, Årets pointer 2001 i Norge, NM Vinnare fält 2003
Utställning: Cert
u. J Östbergets  Winja SE59289/2011, HD A
Jaktprov: 2ökl fjäll, 3ökl skog
Utställning: Cert

Östbergets Kennel
Marie Frändegård
Tel:  0703-576314
Epost: marie.frandegard@gmail.com

Kerstin Frändegård
Tel: 0705-259991
Epost: kfrandegard@gmail.com


Valpar väntas i början på april 2018
e. J Pimen´s Aron S24263/2008, HD A
Jaktprov: 1 VK ck
Utställning: Excellent
u. SE UCH SE JCH Lyngberga Nora SE59944/2012, HD B
Jaktprov: SE JCH
Utställning: SE UCH

Kennel Gamekeeper´s
Carl-Fredrik ”Kalle” Stolt
Tel: 0707-732386
Epost: kalle@gamekeepers.se


Valpar väntas i början på april 2018
e. NO UCH NO JCH Black Luckys Ingo S42068/2009, HD A
Jaktprov: NO JCH
Utställning: NO UCH
u. SE UCH Carnbrings Caol Ila SE13003/2014, HD A
Jaktprov: 1ÖKL hp
Utställning: SE UCH

Kennel Gamekeeper´s
Carl-Fredrik ”Kalle” Stolt
Tel: 0707-732386
Epost: kalle@gamekeepers.se


Valpar väntas i början på maj 2018
e. C.I.T.  NO JCH Ohlsmyrens P Respect S30118/2008, HD A
Jaktprov: C.I.T NO JCH
Utställning:
u. J Vet Points Tassa SE36289/2014, HD A
Jaktprov: 2*1ökl, 2*1ukl Vinnare av Vinterfjällspokal och Skogspokal
Utställning: Excellent

Kennel Vet Points
Lena Gustafsson
Tel: 0761-309029
Epost: lena@kivet.se


 

Planerade valpar


Planeras våren 2018
e. J Höjtjönnas Frank, SE47434/2017, HD A
Jaktprov: 1UKL fjäll
Utställning: ej utställd
u. J Arctic Point Ice-Bear, SE29146/2013, HD A
Jaktprov: 2UKL fält
Utställning: E

Kennel Arctic Point
Kerstin Ericsson
Tel: 0738-306179
Epost: pnhostel@telia.com


Planeras våren 2018
e. C.I.B NO DK SE UCH DK V-15 Vakkerdalens Jo NO33943/11, HD A
Jaktprov: 1AK, 1 VK Cacit
Utställning: Multi CH
u. SE UCH J Borgeflons MP Xena SE21202/2014, HD A
Jaktprov. 2ukl, 1ökl
Utställning: SE UCH

Kennel Borgeflons
Eva Perman
Tel: 0703-745910
Epost: borgeflon@gmail.com


Planeras sommaren 2018
e. J Windhovering Larch SE57478/2014, HD B
Jaktprov: 1ukl
Utställning: ej utställd
u. J Sjaunjamyrens Tina SE19547/2015, HD A
Jaktprov: 1ökl
Utställning; ej utställd

Kennel Sjaunjamyrens Kennel
Peter Mattsson
Tel 0705-625125
Epost: sjaunjamyrens@gmail.com
Jonatan Öhman
Tel 0735-669807
Epost sjaunjamyrenskennel@telia.com