Det är uppfödare och hanhundsägares fulla ansvar att ta reda på vad som gäller för avel av hundar.

Vi hänvisar till Svenska Kennelklubbens regler: Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga. Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation.

Svenska Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% Svenska Pointerklubbens krav för att annonsera valpkullar på hemsidan: Uppfödaren SKA vara medlem i Svenska Pointerklubben (SPK). Båda föräldradjuren SKA ha känd HD-status (höftledsdysplasi). Uppfödaren följer Svenska Kennelklubbens grundregler. Uppfödaren skall rekvirera SPK’s folder för att dela ut till valpköpare

Nu finns den nya valpfoldern att ladda ner här: VALPFOLDER

 

När man utnyttjar valpannonstjänsten innebär det skyldighet att:

– Kontaktuppgifter så som tel.nr och e-post.

– Uppge namn & reg.nummer på föräldradjuren. HD status, högsta merit på jaktprov och utställning (lägsta merit GOOD, gäller fr o m 2019).

– Att snarast meddela om datum för födsel och fördelning hanar/tikar, senast 3 veckor efter födsel.

– Att snarast meddela när alla valpar är sålda och annonsen tas bort.

– Blev/Blir det inga valpar enligt planerna skall detta också meddelas och annonsen tas bort.

Annonsen ligger uppe till valparna är 12 veckor beräknats efter valparnas födelse samt om meddelande om födsel inte gjorts, därefter tas annonsen bort.

Kontaktperson och ansvarig för valpsidan är Avelsrådet.

Annons skickas till Susanne Legneskog på svenskapointerklubben@gmail.com

Födda valpar


Valpar födda 26 mars 2021, 8 hanar (5 v/s+3 v/r) + 1 tik (v/s), hanar finns kvar att tingas

e. J SE UCH Carnbrings Tom Collins SE14183/2016, HD A
Jaktprov: 1 skl (skog), 3 skl (skog), 3 skl ck (fält), 1 ökl (fält), 3 ökl (skog), 3 ökl vp (fält), 1ukl hp (fält), 2 ukl (fält), 3 ukl (fält)
Utställning: SE UCH
u. NORD JV-15 East Meadows Quattro SE22212/2015, HD B
Jaktprov: startad sparsamt i ukl och ökl, används till praktisk jakt
Utställning: Flertalet BIR & BIM i Sverige och Tyskland, NORDC, CACIB i Sverige och Tyskland.
Kennel East Meadows, legneskog.blogspot.se
Susanne Legneskog
Tel: +46 70-697 45 08

Valpar födda 26 mars 2021, 5 hanar  (2 v/s+2 v/l+1 v/g) + 3 tikar (3 v/l+1 v/s), 3 hanar + 1 tik kvar att tingas
e. SE JCH Carnbrings Rusty Nail SE14186/2016, HD B
Jaktprov: SE JCH
Utställning: Excellent
u. J Borgeflons RX Blanka Du Nord SE21109/2017 HD A
Jaktprov: 1ukl hp (fjäll), 1ukl (fält), 1åk (fält), 1skl cert CACIT(Skog), 1skl (fjäll), 3skl ck vp (skog)
Utställning: Excellent, ck

Kennel Belger Du Nord, belgerdunord.se
Trond & Eva Johannessen
Tel: +46 703 2051 65 eller +46 730 5580 79
Epost: belger-du-nord@gmail.com


Valpar födda 20 mars 2021, 4 hanar + 1 tik (alla vit/svart)
e. J SE UCH Top Point Wilton SE21753/2016, HD A
Jaktprov: 1ukl, 1ökl, 2skl
Utställning: SE UCH
u. J Jimsrypas Aya SE49363/2019, HD A
Jaktprov: 2ukl, 3 ukl
Utställning: excellent, ck, r-cert

Kennel Tjäderheden
Fredrik Nyström & Susanne Zakrisson
Tel: 0703-12 50 91 & 0702-98 43 40
Epost: tjaderheden@gmail.com


 


Valpar väntas


Valpar väntas vecka 17 2021
e. SE UCH J Tiurskogens Cito, SE22153/2013, HD A
Jaktprov: 2 skl ck
Utställning: SE UCH
u. Östbergets Yra, SE52573/2014, HD A
Jaktprov: 3ökl
Utställning: Excellent, ck, cert

Kennel Östbergets
Kerstin Frändegård
Tel: 0705-259991
Epost: kfrandegard@gmail.com
Marie Frändegård
Tel: 0703-576314
Epost: marie.frandegard@gmail.com


Planerade valpkullar


Valpar planeras hösten 2021
e. J Karacanis Cooper, SE34736/2014, HD B
Jaktprov: 1ukl
Utställning: 2*cert
u. Borgeflons PS Yxa, SE17486/2015, HD A
Jaktprov: 1ökl
Utställning: 2*Cert

Kennel Timra´s
Ronny Andersson
Tel: 0703-144472
Carola Burman
Tel: 0702-608755
Epost: kenneltimras@hotmail.com