Gåva till SPK på 100-årsjubileet från Lis o. Anna-Marie Skov Kennel Oksby. Priset tilldelas bäst placerade svenskägda pointer på Skogs-SM. Erövras fem gånger av samma förare för att bli ständig egendom. Utdelas i samband med SPKs årsmöte.

2020 Bella äg Olov Åhman