Styrelsen för SvPK har beslutat ändra provdatum för huvudprovet 2020. 

Bakom beslutet är det faktum att det inte fanns marker att tillgå i Bruksvallarna 17-20 september på
grund av att Länsstyrelsen avlyst markerna för älgjakt. Nytt provdatum blir den 1-4 oktober, det vill
säga samma helg som SISK redan har bokat in sitt huvudprov i Hemavan. För att på bästa sätt
säkerställa att båda CACIT-proven får tillräckligt med anmälningar så samarrangerar vi även plats
med SISK och VBFK, det vill säga båda huvudproven blir i Hemavan.

Även övriga klubbar är tillfrågade men med allt för kort framförhållning har detta inte varit möjligt.
CACIT för SvPK blir fredag den 2 oktober i Hemavan.
CACIT för SISK blir lördag den 3 oktober i Hemavan.

Guldpokalen genomförs med kvalificering lördagen den 3 oktober och final söndag den 4 oktober.

I samband med detta arrangerar VBFK också blandpartier i Hemavan.

SvPK vill rikta ett särskilt tack till NNFK, provledningen och Kerstin Frändegård för allt nedlagt arbete
på planering för ett prov som nu blir av men på ett annat sätt än tänkt. 

Med vänliga hälsningar och förhoppning att vi ses på Huvudprovet.
Sverker Örmin