Resultat från Fjällpokalen 2018 (höst) i Funäsdalen
Domare: Leif Berglund och Hans Allan Eliasson

Foto copyright Johan Fredholm

1a – GST
1 UKL HP
NO JV-17 J Fjällpilens GE Seniora Reina, äg/för Wanda Dahlsten

2a – PT
2 UKL
J Skoglykka’s Roxy, äg/för Monica Garbeklint

3a – PT
2 UKL
J Borgeflon’s Rx Blanka Du Nord, äg/för Eva Olsson/ Trond Johannessen

Grattis!