Välkommen till
Svenska Pointerklubbens huvudprov med CACIT med Guldpokalen
samt utställning i samarrangemang med
Mellansvenska Fågelhundsklubben.

Gotland den 20 – 24 september 2017

Provledning: Lisbeth Bodén +46725770238, Susanne Legneskog +46706974508
Kommissarie: Jill Vejby mfk-gotland@outlook.com, +46733-38 75 75

Anmälan jaktprov: Mejlas till mfk-gotland@outlook.com eller postas till Jill Vejby  Thorolfsvägen 64 78234 Malung.
Anmälan samt betalning skall vara kommissarien respektive kassören tillhanda senast den 6/9.  Använd blankett från FA:s hemsida.

Anmälan utställning: spk.utstallning@gmail.com

Avgifter för jaktprov och utställning sätts in på BG 568-4410 SPK eller Swish 1231746478.

Var noga med att skriv om det är MFK eller SPK prov på anmälan och inbetalningen.

Utlandsbetalningar:
IBAN:  SE1680000826440630854172
BIC: SWEDSESS

Avgifter: 600kr för jaktprov, för utställning 150 kr för valp, champion och veteran, övriga klasser 300kr.

Program:

se vidare under Huvudprov 2017