SPK:s MINNESPLAKETT: von ROSENPLAKETTEN
Efter1978 kallad SPK.s Stora Plakett i Silver

1924 Guld Generalen Greve Reinhold von Rosen
1928 Silver Ingengör Harald von Gegerfelt
1928 Silver Bankdirektör Axel Hedenlund
1928 Silver Tandläkare Sten Häger
1928 Silver Med.Dr.Karl Schiller
1931 Silver Disponent Bror Andersson
1932 Silver Generalkonsul Erik Åkerlund
1933 Silver Professor Gustaf Lundberg
1936 Silver Direktör M. Billing
1936 Silver Tandläkare Bror Möller
1937 Silver Ingenjör Sven Burén
1938 Silver Greve Gustav Trolle-Bonde
1939 Silver Fältläkare Andreas Bruzelius
1939 Silver Generalkonsul Albert Walldén
1940 Silver Grosserer Hans Chr Holm
1949 Silver Jägare Albert Jönsson
1949 Silver Ingenjör Ragnar Kreuger
1949 Silver Major J Schauman
1953 Silver Fru Brita Söderberg
1953 Silver Fru Dorotea Tham
1953 Silver Jägmästare Ossian Andersson
1960 Silver Veterinär Anders Wassberg
1963 Silver Kamrer Nils Bergman
1963 Silver Laborater Gustaf Björk
1963 Silver Peder BrokholmGrosserer
1963 Silver Grosshandlare Sven Hanström
1963 Silver Professor Nils Obel
1970 SSilver ven Hedman
Hädanefter kallad SPKs Stora Plakett i silver
1978 Silver Birger Jaatinen
1978 Silver Ivan Kvaal
1978 Silver Kallevi Sassi
1996 Silver Bengt-Göran Nilsson
2003 Silver Ann-Helen Jönsson
2003 Silver Lennart Kjellsson
2013 Silver Lena Gustafsson