Det är uppfödare och hanhundsägares fulla ansvar att ta reda på vad som gäller för avel av hundar.

Vi hänvisar till Svenska Kennelklubbens regler: Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga. Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation.

Svenska Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% Svenska Pointerklubbens krav för att annonsera valpkullar på hemsidan: Uppfödaren SKA vara medlem i Svenska Pointerklubben (SPK). Båda föräldradjuren SKA ha känd HD-status (höftledsdysplasi). Uppfödaren följer Svenska Kennelklubbens grundregler. Uppfödaren skall rekvirera SPK’s folder för att dela ut till valpköpare

Nu finns den nya valpfoldern att ladda ner här: VALPFOLDER

 

När man utnyttjar valpannonstjänsten innebär det skyldighet att:

– Kontaktuppgifter så som tel.nr och e-post.

– Uppge namn & reg.nummer på föräldradjuren. HD status, högsta merit på jaktprov och utställning (lägsta merit GOOD, gäller fr o m 2019).

– Att snarast meddela om datum för födsel och fördelning hanar/tikar, senast 3 veckor efter födsel.

– Att snarast meddela när alla valpar är sålda och annonsen tas bort.

– Blev/Blir det inga valpar enligt planerna skall detta också meddelas och annonsen tas bort.

Annonsen ligger uppe till valparna är 12 veckor beräknats efter valparnas födelse samt om meddelande om födsel inte gjorts, därefter tas annonsen bort.

Kontaktperson och ansvarig för valpsidan är Avelsrådet.

Annons skickas till Susanne Legneskog på svenskapointerklubben@gmail.com

Födda valpar


Valpar födda 26 mars 2021, 8 hanar (5 v/s+3 v/r) + 1 tik (v/s), 3 hanar finns kvar att tingas

e. J SE UCH Carnbrings Tom Collins SE14183/2016, HD A
Jaktprov: 1 skl (skog), 3 skl (skog), 3 skl ck (fält), 1 ökl (fält), 3 ökl (skog), 3 ökl vp (fält), 1ukl hp (fält), 2 ukl (fält), 3 ukl (fält)
Utställning: SE UCH
u. NORD JV-15 East Meadows Quattro SE22212/2015, HD B
Jaktprov: startad sparsamt i ukl och ökl, används till praktisk jakt
Utställning: Flertalet BIR & BIM i Sverige och Tyskland, NORDC, CACIB i Sverige och Tyskland.
Kennel East Meadows, legneskog.blogspot.se
Susanne Legneskog
Tel: +46 70-697 45 08

Valpar födda 26 mars 2021, 5 hanar  (2 v/s+2 v/l+1 v/g) + 3 tikar (3 v/l+1 v/s), 1 hane kvar att tingas
e. SE JCH Carnbrings Rusty Nail SE14186/2016, HD B
Jaktprov: SE JCH
Utställning: Excellent
u. J Borgeflons RX Blanka Du Nord SE21109/2017 HD A
Jaktprov: 1ukl hp (fjäll), 1ukl (fält), 1åk (fält), 1skl cert CACIT(Skog), 1skl (fjäll), 3skl ck vp (skog)
Utställning: Excellent, ck

Kennel Belger Du Nord, belgerdunord.se
Trond & Eva Johannessen
Tel: +46 703 2051 65 eller +46 730 5580 79
Epost: belger-du-nord@gmail.com


 


Valpar väntas


Valpar väntas vecka 19 2021
e. J Borgeflons RW Diego SE35403/2019, HD A
Jaktprov: 2 ukl (skog), 3 ukl (fjäll)
Utställning: Very Good
u. J Borgeflons XJ Champagne SE34134/2018, HD A
Jaktprov: 3 ukl, 1 ökl
Utställning: BIR, Cert

Kennel Borgeflons
Eva Perman
Tel: 0703-74 59 10
Epost: borgeflon@gmail.com


Valpar väntas vecka 22 2021
e. NO UCH SE UCH J Chriwalls Finn NO14790/2012, HD A
Jaktprov: 1vk NM lag, 1skl SM Fjäll cacit cert
Utställning: SE UCH NO UCH
u. SE JCH SE UCH J Södersjöns Tressette SE10219/2014, HD A
Jaktprov: SE JCH
Utställning: SE UCH

Kennel Jaktiverns
Daniel Nilsson
Tel: +46 706-85 92 41
Epost: daniel@jaktiverns.se


Valpar väntas vecka 24 2021
e. J C.I.E. NORD JV-13 NO V-16 Mac Vargs B Winning Sense SE13401/2013, HD A
Jaktprov: 1 ukl
Utställning: C.I.E champion
u. Anneborgs Katja SE43826/2017, HD A
Jaktprov: startad, ej premierad
Utställning: ck

Kennel Anneborg
Gun-Britt Jonsson
Tel: 0705-18 53 67
Epost: g_jonsson@hotmail.com

hanhundsägare
Monica Garbeklint, tel: 0703-66 69 99


Planerade valpkullar


Valpar planeras hösten 2021
e. J Karacanis Cooper, SE34736/2014, HD B
Jaktprov: 1ukl
Utställning: 2*cert
u. Borgeflons PS Yxa, SE17486/2015, HD A
Jaktprov: 1ökl
Utställning: 2*Cert

Kennel Timra´s
Ronny Andersson
Tel: 0703-144472
Carola Burman
Tel: 0702-608755
Epost: kenneltimras@hotmail.com


Valpar planeras hösten 2021
e. J Ghil SE21292/2013, HD A
Jaktprov: 1 ökl
Utställning: excellent, cert, ck
u. J Carnbrings Mombasa Club SE15798/2017, HD A
Jaktprov: 1 ukl hp
Utställning: very good

Kennel Carnbrings
Claes Carnbring
Tel: 0708-89 34 44
Epost: claes.carnbring@gmail.com