Ny Internationell Jaktchampion C.I.T.

Grattis till Fugledes Tiro som i Hässleholm den 20 maj 2017 med sitt excellent på Internationella utställningen i Hässleholm kan titulera sig Internationell Jaktchampion C.I.T. Grattis Bjerke Andersson

Resultat från Oslo Internationell Utställning

10 juni var det internationell utställning i Oslo domare: Agneta Pamp, Sverige Hanar Unghundsklass E1, ck, BH2 R-Cacib - SE JV-16 East Meadows Red Hot Chili Championklass E1, ck, BH1 Cacib, BIR C.I.E C.I.B NORD UCH DE SHCH VDH CH SE JV-13 NO JV-13 SE V-13-14 J East...

Styrelsens förslag på beslut av motionerna

Förslag till beslut på inkomna motioner samt kommentarer från styrelsen. Svenska Pointerklubbens styrelse föreslår årsmötet att avslå Eva Permans motion med följande motivering: Styrelsen är i grunden för Evas förslag, men anser att ”släta” segrarklassplaceringar blir...

Inför Årsmöteshelgen

Svenska Pointerklubbens Ordinarie Årsmöte Sundsvall Lördagen 27 maj 2017 Dagordning 1 Öppnandet 2 Justering av röstlängd 3 Val av mötesordförande 4 Val av mötessekreterare 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 7...

Nordisk Pointermatch

Svenska Pointerklubbens förslag till uttagning av hundar till bl.a Nordisk pointermatch Nordisk Pointermatch 27/9 – 1/10 2017 i Kongsvold, Norge 4 hundar ska tas ut samt en reserv. Ni som har hundar som kvalat in för uttagning till Nordisk Pointermatch enligt Rausings...

Best In Show Lofsdalen 2017

Best In Show NNFKs utställning i Lofsdalen 21 april 2017 J Chriwalls Harald (SE JCH J Fugledes Odin -  NO JCH J Chriwalls Diva) uppfödare och ägare Christer Wallerby,...

Danska Pointerklubbens Huvudprov 2017

Det går fortfarande att anmäla till Danska Pointerklubbens huvudprov 24-25-26 mars 2017 Vildbjerg Sports- och Kulturcenter i Vildbjerg Mer information hittar du på Danska Pointerklubbens hemsida, http://www.pointerklub.dk/sidste-nyt-2017/...

SPKs Huvudprov 2017

Välkommen till Svenska Pointerklubbens huvudprov med CACIT med Guldpokalen samt utställning i samarrangemang med Mellansvenska Fågelhundsklubben. Gotland den 20 – 24 september 2017 Provledning: Lisbeth Bodén +46725770238, Susanne Legneskog +46706974508 Kommissarie:...