Styrelsens förslag på beslut av motionerna

Förslag till beslut på inkomna motioner samt kommentarer från styrelsen. Svenska Pointerklubbens styrelse föreslår årsmötet att avslå Eva Permans motion med följande motivering: Styrelsen är i grunden för Evas förslag, men anser att ”släta” segrarklassplaceringar blir...

Inför Årsmöteshelgen

Svenska Pointerklubbens Ordinarie Årsmöte Sundsvall Lördagen 27 maj 2017 Dagordning 1 Öppnandet 2 Justering av röstlängd 3 Val av mötesordförande 4 Val av mötessekreterare 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 7...

Nordisk Pointermatch

Svenska Pointerklubbens förslag till uttagning av hundar till bl.a Nordisk pointermatch Nordisk Pointermatch 27/9 – 1/10 2017 i Kongsvold, Norge 4 hundar ska tas ut samt en reserv. Styrelsen kommer att använda sig av följande urval: Meriter tagna företrädesvis på...

Best In Show Lofsdalen 2017

Best In Show NNFKs utställning i Lofsdalen 21 april 2017 J Chriwalls Harald (SE JCH J Fugledes Odin -  NO JCH J Chriwalls Diva) uppfödare och ägare Christer Wallerby,...

Danska Pointerklubbens Huvudprov 2017

Det går fortfarande att anmäla till Danska Pointerklubbens huvudprov 24-25-26 mars 2017 Vildbjerg Sports- och Kulturcenter i Vildbjerg Mer information hittar du på Danska Pointerklubbens hemsida, http://www.pointerklub.dk/sidste-nyt-2017/...

SPKs Huvudprov 2017

Välkommen till Svenska Pointerklubbens huvudprov med CACIT med Guldpokalen samt utställning i samarrangemang med Mellansvenska Fågelhundsklubben. Gotland den 20 – 24 september 2017 Provledning: Lisbeth Bodén +46725770238, Susanne Legneskog +46706974508 Kommissarie:...

Ny Dubbelchampion!

Svenska Pointerklubben gratulerar en ny dubbelchampion SE UCH SE JCH Black Luckys Antonia uppfödare Kent Svensson & Maria Wassberg Svensson ägare Bertil...

Två nya dubbelchampions!

Två nya Svenska Jaktchampions Pointerklubben vill gratulera Lisbeth Bodén till två nya dubbelchampions Bjönnålias Jackpot "Otto" (vit/svart) Södersjöns Tressette "Siska"...

GULDPOKALVINNARE 2016

Guldpokalvinnare 2016 blev i år..... J Gamekeepers Jäkel (Forsrännarens Hugge - Lyngberga Nora) Uppfödare/Ägare/Förare Kalle Stolt Kalle erövrade därmed också första "The Bowler...