ORDFÖRANDE
Sverker Örmin
Tel: 070-562 60 47
Epost: sverker.ormin@ncc.se

VICE ORDFÖRANDE/SEKRETERARE
Rolf Sandström
Nygatan 45
933 33 Arvidsjaur
Tel: 070-548 83 44
Epost: rolf.sandstrom@rebio.se

KASSÖR
Daniel Nilsson
Tel: 070-685 92 41
Epost: daniel@jaktiverns.se

Övr LEDAMOT
Bjerke Andersson
Tel: 0416-161 40
Epost: bjerke.andersson@telia.com

Bengt Hansson
Tel: 0705-220876
Epost: vattvikens@gmail.com

Marie Frändegård
Tel: 070-357 63 14
Epost: marie.frandegard@gmail.com

Björn Danås
Tel: 070-785 89 27
Epost: amoanda@hotmail.com

SUPPLEANT
B-O Johansson
Tel: 073-025 74 21
Epost: b-o@guideb-o.se

Jimmy Börjesson
Tel: 0680-243 72
Epost: jimmy.borjesson@harjeans.se

Klas Dagertun
Tel: 0705-91 00 41
Epost: klas@dagertun.se

POINTERKLUBBENS REPRESENTANTER INOM FA OCH DESS KOMMITTÉER 
FA/Ledamot Sverker Örmin
FA/Suppleant Rolf Sandström
FA/Revisor Daniel Nilsson
FA/Revisorsuppleant Rolf Sandström
FA/Prov-Utställning-Resultat kommitté B-O Johansson
FA/Domar-Regelkommitté/DU Rolf Sandström
FA/Jaktvårdskommitté Daniel Nilsson/sk, Bjerke Andersson
SvPK repr. Kennelfullmäktige Marie Frändegård

AVELSRÅD  se mer information under sidan Avelsrådet

ÅRSBOKS REDAKTÖR samt styrelsen
Susanne Legneskog, svenskapointerklubben@gmail.com

REVISORER
Marie Morell, Ullvigatan 39, 723 55 Västerås 0708268126
Rickard Brännström

REVISORSSUPPLEANTER
Lisa Lindberg
Robert Åkerlind

VALBEREDNING
sk/Roger Larsson
Lisbeth Bodén
Jan Svensson

PRISFÖRVALTARE
Eva Andersson

SvPK:s PRISKOMMITTÈ
Bjerke Andersson
0416-161 40
Jenny Bodell
076-017 81 72

SvPK medlemmar som erövrat pris på prov och utställning som ej arrangerats av SvPK, måste redovisa detta till prisförvaltaren, svenskapointerklubben@gmail.com
för att kunna tillgodoräkna sig dessa poäng av fina prestationer inför aktuella årspriser.
Resultaten ska vara inskickade senast 31/12 innevarande år.

HEDENLUNDKOMMITTÈN
Kerstin Frändegård/SK
Jenny Bodell
Anna Edvall

 

LOKALA KONTAKTPERSONER
ÖNFK

Jonatan Öhman, 073-909 43 39, epost jsohman@gmail.com
SNFK
Mikael Kangosjärvi, 070-338 63 69, epost kange66@gmail.com
VBFK
Anna Edvall, 070-220 20 92, epost edvallanna@gmail.com
NNFK
Kerstin Frändegård, 070-525 99 91, epost kfrandegard@gmail.com
MFK
Lisbeth Bodén, 072-577 02 38, epost lisbethboden@outlook.com
VFK
Carina Uhlén, 070-311 11 03, epost carina.uhlen@gmail.com
ÖFK
Stefan Sigurdsson, 070-747 08 94, epost mette8645@gmail.com
SFK
Bjerke Andersson, 0416-16140, epost bjerke.andersson@telia.com