ORDFÖRANDE
Lisbeth Bodén
Björnbo 160
742 94 Östhammar
Tel: 072-5770238
Epost: lisbethboden@outlook.com

VICE ORDFÖRANDE
Rolf Sandström
Nygatan 45
933 33 Arvidsjaur
Tel: 070-548 83 44
Epost: rolf.sandstrom@rebio.se

SEKRETERARE
Karin Thulin
Fjuckby 206
743 91 Storvreta
Tel: 0702-590461
Epost: karin.e.thulin@gmail.com

KASSÖR
Rolf Sandström
Se ovan Vice Ordförande

LEDAMOT
Bjerke Andersson
Vannarp
270 35 Blentarp
Tel: 0416-161 40
Epost: bjerke.andersson@telia.com

Fredrik Nyström
Jörnsvägen 44
934 93 Kusmark
Tel: 070-312 50 91
Epost: fredrik.nys@home.se

Kerstin Frändegård
Åsgård 156
831 91 Östersund
Tel: 0705-259991, 0693-60069
Epost: kfrandegard@gmail.com

Henrik Standertskiöld Nordenstam
Tel: 0768-151702
Epost: staca.sn@gmail.com

SUPPLEANT
Roger Larsson
Kättinggränd 9
973 41 Luleå
Tel: 070-623 10 09
Epost: gabbe09@outlook.com

Mikael Kangosjärvi
Maranvägen 65
944 31 Hortlax
Tel: 070-3386369
Epost: kange66@gmail.com

Björn Danås
Ekeberga 1464
247 92 Södra Sandby
Tel: 0707-858927
Epost: amoanda@hotmail.com

POINTERKLUBBENS REPRESENTANTER INOM FA OCH DESS KOMMITTÉER 
FA/Ledamot Lisbeth Bodén
FA/Suppleant Rolf Sandström
FA/Revisor Rolf Sandström
FA/Revisorsuppleant Roger Larsson
FA/Prov-Utställning-Resultat kommitté Kerstin Frändegård
FA/Regelkommitté/DU Rolf Sandström
FA/Jaktvårdskommitté Henrik Standerskjöld Nordenstam
SPK repr. Kennelfullmäktige Kerstin Frändegård

Hedenlund-kommittén Lena Gustafsson (sammankallande) Eric Ringarby, Kerstin Frändegård                                                               Prisförvaltare Lisbeth Bodén och Susanne Legneskog

AVELSRÅD  Carina Uhlén & Regina Lindberg, se mer information under sidan Avelsrådet

AVANCE & ÅRSBOKS REDAKTÖR samt styrelsen
Susanne Legneskog, svenskapointerklubben@gmail.com

REVISORER
Ola Johansson Snöstigen 22, 983 34 Malmberget 0970-252 02
Marie Morell, Ullvigatan 39, 723 55 Västerås 0708268126 (nyval)

REVISORSSUPPLEANTER
Rickard Brännström
Kerstin Nilsson

VALBEREDNING  

SK / Carl-Fredrik Stolt Väghult Ljunglid 1, 511 93 Torestorp

Eva Perman Kälarne Ansjö 124, 840 64 Kälarne

Jan Svensson, Flugtjärnsvägen 121 881 92 Sollefteå (nyval)

PRISFÖRVALTARE
Susanne Legneskog, 0706-974508 samt Lisbeth Bodén

SPK:s PRISKOMMITTÈ
Bjerke Andersson
Vannarp, 270 35 Blentarp 0416-161 40
Jenny Bodell
0706-39 24 17

SPK medlemmar som erövrat pris på prov och utställning som ej arrangerats av SPK, måste redovisa detta till prisförvaltaren,
för att kunna tillgodoräkna sig dessa poäng av fina prestationer inför aktuella årspriser.
Resultaten ska vara inskickade senast 31/12 innevarande år.

HEDENLUNDKOMMITTÈN
Kerstin Frändegård/SK
Jenny Bodell
vakant

 

 LOKALA KONTAKTPERSONER
ÖNFK
Andreas Vainikainen, 0702879295
SNFK
Mikael Kangosjärvi, 0911-30151, 0703386369
VBFK
Anna Edvall, 0702202092, 095112141
NNFK
Kerstin Frändegård 069360069, 0705259991
MFK
Lisbeth Bodén, 0725770238
Claes Carnbring 0721528450
VFK
Carina Uhlén, 0703111103, 032041023
ÖSFK
Vakant
GFK
Björn Meijel, 0706-99 59 11
ÖFK
Nils-Erik Nilsson, 0706464901
SFK
Bjerke Andersson, 041616140,