ORDFÖRANDE
Lisbeth Bodén
Björnbo 160, 742 94 Östhammar  072-5770238

mail: lisbethboden@outlook.com

VICE ORDFÖRANDE
Rolf Sandström
Nygatan 45, 933 33 Arvidsjaur 0960-120 75, 070-548 83 44

mail: rolf.s@lundbergstra.se

SEKRETERARE
Pia Jelkeståhl
Lagmansered Hasselliden, 441 72 Sollebrunn  070-8272734

mail: piajelkestahl@gmail.com

KASSÖR
Rolf Sandström
Nygatan 45, 933 33 Arvidsjaur  0960-120 75, 070-548 83 44

LEDAMOT
Bjerke Andersson
Vannarp, 270 35 Blentarp  0416-161 40

mail: bjerke.andersson@telia.com

Claes Carnbring
Bolunda,  734 93 Kolbäck   0721-528450

mail: carnbrings@telia.com

Fredrik Nyström
Bystugevägen 17, 792 96 Våmhus   070-312 50 91

mail: fredrik.nys@home.se

Karin Thulin
Fjuckby 206, 743 91 Storvreta  070-2590461

mail: karin.e.thulin@gmail.com

 

SUPPLEANT
Roger Larsson
Kättinggränd 9, 973 41 Luleå   0920-161 47,   070-623 10 09

mail: gabbe09@outlook.com

Kerstin Frändegård
Åsgård 156, 831 91 Östersund  0693-60069, 0705259991

mail: kfrandegard@gmail.com

Mikael Kangosjärvi
Maranvägen 65, 944 31 Hortlax  070-3386369

mail: kange66@gmail.com

 

POINTERKLUBBENS REPRESENTANTER INOM FA OCH DESS KOMMITTÉER 
FA/Ledamot Lisbeth Bodén
FA/Suppleant Rolf Sandström
FA/Revisor Rolf Sandström
FA/Revisorsuppleant Roger Larsson
FA/Redaktionskommitté Vakant
FA/Prov-Utställning-Resultat kommitté Kerstin Frändegård
FA/Regelkommitté/DU Rolf Sandström
FA/Jaktvårdskommitté Claes Carnbring
SPK repr. Kennelfullmäktige Kerstin Frändegård

Hedenlund-kommittén Lena Gustafsson (sammankallande) Eric Ringarby, Kerstin Frändegård                                                                 Prisförvaltare Lisbeth Bodén

AVELSRÅD  Carina Uhlén & Regina Lindberg, se mer information under sidan Avelsrådet                                                                                                                                                                                 

 

AVANCE & ÅRSBOKS REDAKTÖR
Susanne Legneskog, svenskapointerklubben@gmail.com

REVISORER
Ola Johansson Snöstigen 22, 983 34 Malmberget 0970-252 02
Gunnar Pamuk

REVISORSSUPPLEANTER
Rickard Brännström
Kerstin Nilsson

VALBEREDNING  

Eric Ringaby (sammankallande) Pl. 152, 776 97 Dala Husby

Carl-Fredrik Stolt Väghult Ljunglid 1, 511 93 Torestorp

Eva Perman Kälarne Ansjö 124, 840 64 Kälarne

PRISFÖRVALTARE
Susanne Legneskog, 0706-974508

SPK:s PRISKOMMITTÈ
Bjerke Andersson
Vannarp, 270 35 Blentarp 0416-161 40
Jenny Bodell
0706-39 24 17

SPK medlemmar som erövrat pris på prov och utställning som ej arrangerats av SPK, måste redovisa detta till prisförvaltaren,
för att kunna tillgodoräkna sig dessa poäng av fina prestationer inför aktuella årspriser.
Resultaten ska vara inskickade senast 31/12 innevarande år.

HEDENLUNDKOMMITTÈN
Lena Gustafsson, KIRUNA, Sammankallande.
Eric Ringaby
Kerstin Frändegård

 

 LOKALA KONTAKTPERSONER
ÖNFK
Andreas Vainikainen, 0702879295
SNFK
Mikael Kangosjärvi, 0911-30151, 0703386369
VBFK
Anna Edvall, 0702202092, 095112141
NNFK
Kerstin Frändegård 069360069, 0705259991
MFK
Lisbeth Bodén, 0725770238
Claes Carnbring 0721528450
VFK
Carina Uhlén, 0703111103, 032041023
ÖSFK
Vakant
GFK
Björn Meijel, 0706-99 59 11
ÖFK
Nils-Erik Nilsson, 0706464901
SFK
Bjerke Andersson, 041616140,