ORDFÖRANDE
Staffan Emmoth

Tel: 070-660 40 90
Epost: staffan@emmoth.se

VICE ORDFÖRANDE
Rolf Sandström
Nygatan 45
933 33 Arvidsjaur
Tel: 070-548 83 44
Epost: rolf.sandstrom@rebio.se

SEKRETERARE
Henrik Nilsson

Tel: 070-391 56 37
Epost: henrik.nilsson@lkab.com

KASSÖR
Rolf Sandström
Se ovan Vice Ordförande

LEDAMOT
Bjerke Andersson
Tel: 0416-161 40
Epost: bjerke.andersson@telia.com

Jimmy Börjesson
Tel: 0680-243 72
Epost: jimmy.borjesson@harjeans.se

Kerstin Frändegård
Tel: 0705-259991, 0693-60069
Epost: kfrandegard@gmail.com

Henrik Standertskiöld Nordenstam
Tel: 0768-151702
Epost: staca.sn@gmail.com

SUPPLEANT
B-O Johansson
Tel: 073-025 74 21
Epost: b-o@guideb-o.se

Kent Svensson
Tel: 070-434 05 55
Epost: kent.svensson@edu.ystad.se

Vakant
Tel:
Epost:

POINTERKLUBBENS REPRESENTANTER INOM FA OCH DESS KOMMITTÉER 
FA/Ledamot Staffan Emmoth
FA/Suppleant Rolf Sandström
FA/Revisor Rolf Sandström
FA/Revisorsuppleant
FA/Prov-Utställning-Resultat kommitté Kerstin Frändegård
FA/Regelkommitté/DU Henrik Nilsson
FA/Jaktvårdskommitté Henrik Standerskjöld Nordenstam
SPK repr. Kennelfullmäktige Kerstin Frändegård

AVELSRÅD  se mer information under sidan Avelsrådet

AVANCE & ÅRSBOKS REDAKTÖR samt styrelsen
Susanne Legneskog, svenskapointerklubben@gmail.com

REVISORER
Roland Olsson
Marie Morell, Ullvigatan 39, 723 55 Västerås 0708268126 (nyval)

REVISORSSUPPLEANTER
Rickard Brännström
Kerstin Nilsson

VALBEREDNING  

SK / Jan Svensson, Flugtjärnsvägen 121 881 92 Sollefteå

Lisbeth Bodén

Roger Larsson

PRISFÖRVALTARE
Susanne Legneskog, 0706-974508

SvPK:s PRISKOMMITTÈ
Bjerke Andersson
Vannarp, 270 35 Blentarp 0416-161 40
Jenny Bodell
0706-39 24 17

SvPK medlemmar som erövrat pris på prov och utställning som ej arrangerats av SvPK, måste redovisa detta till prisförvaltaren,
för att kunna tillgodoräkna sig dessa poäng av fina prestationer inför aktuella årspriser.
Resultaten ska vara inskickade senast 31/12 innevarande år.

HEDENLUNDKOMMITTÈN
Kerstin Frändegård/SK
Jenny Bodell
vakant

 

LOKALA KONTAKTPERSONER
ÖNFK
Andreas Vainikainen, 0702879295
SNFK
Mikael Kangosjärvi, 0911-30151, 0703386369
VBFK
Anna Edvall, 0702202092, 095112141
NNFK
Kerstin Frändegård 069360069, 0705259991
MFK
Lisbeth Bodén
VFK
Carina Uhlén, 0703111103, 032041023
ÖSFK
Vakant
ÖFK
Nils-Erik Nilsson, 0706464901
SFK
Bjerke Andersson, 041616140,