Huvudprov 2020
med CACIT och Guldpokalen

1-4 Oktober Tärnafjällen, Hemavan

(pga avstängning av marker i Bruksvallarna med omnejd pga älgjakt under planerat datum
är vi tvungna att flytta vårt huvudprov)

Huvudprovet samarrangeras med VBFK och SISK

Provledare:
Sverker Örmin – Tel. 0705-626047

Kommisarie:
Patrick Larsson – Tel. 0703-593929

Anmälan jaktprov: patrick.larsson@gmail.com
Anmälan utställning: fa.utstallning@gmail.com

Använd blankett från FA:s hemsida: Blanketter

Endast korrekt ifyllda anmälningsblanketter kommer behandlas.
Utländska hundar skall bifoga kopia på stamtavlan med anmälan. (ingen kopia från web-databas är godkänd)

Anmälan samt betalning skall vara kommissarien/kassören tillhanda senast den 17 september
Avgifter:
Jaktprov – 450kr
Utställning – valp, veteran och champion 150kr, övriga 300kr

PG 641 71 43-2  VBFK.
var noga med att skriva hundens namn, ras och klass på inbetalningen

Utlandsbet:
IBAN: SE21 9500 0099 6042 6417 1432
Swift: NDEASESS
var noga med att skriva hundens namn, ras och klass på inbetalningen

Förläggning/boende och sekretariat:
Hemavans Fjällcenter
0954-300 02

Torsdag 1 oktober: start kl 15,00
vid Fjällcenter
Utställning för brittiska fågelhundar vid fjällcenter
Domare: Marina Bengtsson
se mer utförlig annons på FA dirket länk här

Fredag 2 oktober:
SKL, CACIT (SvPK)
ukl/ökl (SISK)

Lördag 3 oktober:
Guldpokalen kval (SvPK)
ukl/ökl (SvPK)
SKL CACIT (SISK)

Söndag 4 oktober:
Guldpokalfinal (SvPK)
ukl/ökl (Vbfk)
SKL (Vbfk)

max 4 partier per dag inkluderat med VBFK och SISK

Ang Covid-19: Folkhälsomyndighetens och Svenska Kennelklubbens rekommendationer kommer att följas!

Välkomna!

Guldpokalvinnare 2020
Svenska Pointerklubbens Huvudprov i Hemavan
Skeirutj Raija
äg/för Olov Åhman

Premier i Guldpokalkval (lördag)

1 ukl Skeirutj Raija äg/för Olov Åhman
3 ukl Fanby Ebira äg/för Sanne

Vinnare SKL

Borgeflons DR Saga
äg/för Jörgen Andersson

 

SISK Utställning – Resultat
17 pointrar deltog

BIR, BIS-2
J Östbergets Yra

BIR Veteran, Best In Show Veteran
Östbergets Tess

 

Grattis alla premierade och placerade under helgen!