1963 nr 1 Major Henning Johnsson
1963 nr 2 Godsägare Carl Söderberg
1963 nr 3 Ingenjör Sven Hedin
1963 nr 4 Major Karl Martin Linderoth
1963 nr 5 Direktör Folke Ljung
1963 nr 6 Greve Carl Wilhelm Hamilton
1963 nr 7 Ryttmästare Ivan Svedrup
1963 nr 8 Jägare Helge Olsson
1963 nr 9 Jägare Göthe Johnsson
1963 nr 10 Jägare Olle Boman
1963 nr11 Gruvförman Erik Henriksson
1963 nr 12 Representant Helge Hallgren
1965 nr 13 Major Sten Ankarcrona
1965 nr 14 Ryttmästare Sven Oleinikoff
1966 nr 15 Direktör Oscar Billing
1966 nr 20 Direktör Bengt Lindberg
1971 nr 16 Jägmästare Ossian Andersson
1971 nr 19 Jägmästare Sture Sjöstedt
1978 nr 23 Representant Helge Hallgren
1978 nr 24 Nils Obel
1978 nr 25 Veterinär Anders Wassberg
1979 nr 26 Rolf Bengtsson
1983 nr 27 Tandläkare Lennart Ohlsson
1983 nr 28 Överstelöjtnant Jan Andersson
1983 nr 29 Konservator Bertil Dagermo
1984 nr 30 Nils Wellberg
1985 nr 31 Eva Lanz
1987 nr 32 Håkan Alexandersson
1987 nr 33 Elisabeth Thorin
1987 nr 35 Aron Albinsson
1988 nr 36/40 Elvy Nilsson
1989 nr 34 Bror Heikkilä
1991 nr 37 Gunnel Funquist
1993 nr 38 Lars-Erik Eckerström
1993 nr 41/42 Arne Thorn
1993 nr 43 Ture Larsson
1993 nr 45 Ulf Albinsson
1994 nr 46 Berit Funquist
1995 nr 47 Eva Maria Bank
1996 nr 44 Kerstin Nilsson
1996 nr 48 Britta Maltesson
1996 nr 49 Bengt-Göran Nilsson
1997 nr 38 Ingemar Esplund
1998 nr36/40 Torolf Winqvist postumt
1999 nr39 Jörgen Göransson
2003 nr 50 Anders Cederström
2003 nr 56 Stig Nilsson
2003 nr 51 Örjan Bromèe
2003 nr 54 Göran Mårtensson
2003 nr 53 Hans Andersson
2003 nr 55 Kent Svensson
2003 nr 41/42 B-M Dornell
2005 nr 52 Staffan Emmoth
2005 nr 57 Lena Gustafsson
2008 nr 58 John-Eric Ericsson
2008 nr 59 Kerstin Frändegård
2008 nr 60 Eric Ringaby
2009 nr 61 Bengt Hansson
2015 nr 62 Carina Uhlén