Svenska Kennel Klubben

FA – Samarbetsorgan för de Brittiska stående fågelhundsklubbarna
ÖNFK – Övre Norra Fågelhundsklubb
VBFK – Västerbottens fågelhundsklubb
SNFK – Södra Norrbottens Fågelhundsklubb
NNFK – Nedre Norra Fågelhundsklubb
MFK – Mellan Svenska Fågelhundklubben
VFK – Västsvenska Fågelhundsklubben
ÖSFK – Östsvenska Fågelhundklubben
ÖFK – Ölands Fågelhundsklubb
SFK – Södra Fågelhundklubben
Svenska Setterklubben för Engelsk setter
Svenska Irländsk Setterklubben
Svenska Gordonsetterklubben

Norsk Pointerklubb

Dansk Pointerklubb
Finska Pointerklubben
Sv Jägareförbundet
SKK Hunddata
SKK Avelsdata

Rasdata.nu