Pointerklubben

Svenska Pointerklubben, SvPK, bildades 1903. Dess syfte är att verka för Pointerns goda utveckling,
med tanke på jaktegenskaper, utseende och mentalitet, samt att verka för god jaktkultur och bra viltvård.År 2003 firade klubben 100 årsjubileum och under året befäste åter Pointern sig som nummer ett ibland dom stående brittiska fågelhundarna i Sverige.Som medlem i Svenska Pointerklubben (SvPK) så får du rätt att delta på SPK:s-,
FA:s-, eller någon av lokalklubbarnas aktiviteter.Du får även FA:s medlemstidning Avance som kommer ut med 4 nummer per år samt en årsbok som fr.om 2013 kostar 200:-.
Bli medlem i Svenska Pointerklubben, se vidare information under vår sida Medlem