Tilldelas bästa unghund under året 1/1 – 31/12 är den tid som gäller för att samla meriter, dock längst till 24 månaders ålder i övrigt enligt samma statuter som för ”Årets Pointer”, kan endast vinnas en gång per hund.

2020 Skeirutj Raija äg Olov Åhman

Raija vann även Guldpokalen 2020 samt många andra vandringspriser 

Nils Obels Minnespris Fjällprov
Premiering av goda unghundar av pointerras med tyngdpunkt på jämn prestation. Kvalitetspris oberoende av konkurrenspris skall vara meriterande. Vinnande hund skall ha förvärvat minst 2st 1:a pris varav minst ett med HP på fjällprov med samma förare vid olika tillfälle. Priset tilldelas föraren av den pointer som vid fjällprov i Sverige under endast en höstsäsong varit högst meriterad. Utdelas vid Svenska pointerklubbens årsmöte året efter meriteringen. Priset är ständigt vandrande

Champion Skogis Leilas Minnesstatyett
Tilldelas bästa amatörförda pointer i unghundsklass. Hunden skall föras av sin ägare, som skall vara medlem i Svenska Pointerklubben.
Två priser får räknas, minst en 1:a i UKL, vid lika poäng vinner den som vunnit Guldpokalen eller Derbyt. I andra hand bästa utställningsresultat.  Priset är ständigt vandrande.

Guldpokalen
Lilla Guldpokalen är en miniatyr av Guldpokalen och har återskänkts av Anne-Marie Bartter i Australien. Hennes far var Carl Wilhelm Hamilton på Hallansberg i Västergötland, som vann Guldpokalen 1933 och på den tiden delades miniatyrpokaler ut. Lilla Guldpokalen tilldelas Guldpokalvinnaren och är ständigt vandrande.

Kennel Oksbys VP
Tilldelas Guldpokalvinnaren. Priset tillfaller för alltid den som erövrat detsamma tre gånger.

Finska Kristallvasen VP
Att tilldelas Guldpokalvinnaren. Priset tillfaller för alltid den som tre gånger vunnit detsamma.

Kennel Oksbys VP
Tilldelas bästa unghund vid SPK:s huvudprov. Priset skänkt av Kennel Oksby Lis & Anna Maria Skov vid SPKs 95 års jubileum. Den person som erövrat priset fem gånger har slutligen vunnit detsamma till egendom.