Premiering av goda unghundar av pointerras med tyngdpunkt på jämn prestation. Kvalitetspris oberoende av konkurrenspris skall vara meriterande. Priset tilldelas föraren av den vid fältprov i Sverige under höstsäsong jämnast och högst meriterade unghunden med goda prestationer på fågel i betfält. Minst 2 st 1 UKL  varav ett med Hp. Utdelas vid Svenska Pointerklubbens årsmöte året efter meriteringen. Priset är ständigt vandrande

2020 Black Luckys Dea, äg Astrid Borg