Det kommer nya restriktioner ganska tätt men här är några som tills vidare gäller för vår verksamhet under vårens prov så länge det inte kommer andra restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

Tänk på att det senaste alltid uppdateras på skk.se och på fa-avance.se för vår verksamhet

Generellt gäller följande:
 Max 8 personer inklusive domare per samling
 Vid överteckning gäller lottning som vanligt
 Inga konkurrensklasser får arrangeras
 Det är förarens klubbtillhörighet som räknas inte hundägarens
 Vid prov där fågel får fällas kan startpistol ersätta hagelbössa för att hålla ned antalet personer
i partiet

Arrangör kan anordna prov med ett parti på förmiddag och ett parti på eftermiddag. Givetvis får även
partier anordnas över heldag om max antal personer följs.

För halvdagsprov gäller:
 Max 7 hundar per parti
 Ingen hund tillåts starta mer än en gång per dag

Utställningsverksamhet
 Från SKK´s hemsida: ”Förordningen som begränsar folksamlingar till maximalt åtta
personer gäller även exteriörbedömningar. Det innebär att ett mycket begränsat antal
exteriörbedömningar kommer att kunna genomföras och då är det viktigt att de hundar som
har störst behov prioriteras”
 Från SKK´s hemsida: ”Från den 1 december 2020 till den 31 mars 2021 riktar sig därför
exteriörbedömningarna till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört
kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden”
 Från SKK´s hemsida: ”Ingen allmän utannonsering av exteriörbedömningar kommer att
göras. Hundägaren kontaktar själv sin läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och frågar
om det finns möjlighet att anordna exteriörbedömning”
Inga utställningar kommer för närvarande anordnas i FA´s regi utan medlemmar som är i behov av
exteriörbedömning till sin hund hänvisas till respektive länsklubb inom SKK
Sidan 3 av 3

Vinter-FjällSM och Vinter-Fjällpokal
I dagsläget kan inte detta evenemang genomföras, men skulle förhållanden ändra sig, så har FA fått
dispens från SKK-JHK att genomföra provet med 2022 år regelverk. Beslut ang. genomförande eller
ej, tas den 1 april.

FA ser det som mycket positivt att verksamheten i vart fall till vissa delar kan upprätthållas under
pågående Covid19-pandemi.

2021-02-12
För FA-VU, FA-PUR, FA-DURK
Jan Andersson e.u.
Sammankallande FA