Östbergets Äzzla
tilldelades 3 Ukl på Öland den 17/10.

Ägare & förare: Marie Frändegård
Domare: Johanna Gustafsson Melin

Grattis!