Vad vill du Marie Frändegård åstadkomma under 2020 som ledamot?

  • Min vision är: Att vi i styrelsen tillsammans verkar för att utveckla pointern som ras. En pointer ska vara en frisk och sund jakthund med god mentalitet och exteriör.
  • Att styrelsen är lyhörd gentemot klubbmedlemmarnas tankar och idéer.
  • Att vi alla arbetar för pointern i positiv anda.

Vem är jag?

  • 35 år, från Jämtland men bor sedan flera år i Småland med min sambo Erik. Uppväxt med pointer och uppfödning av dessa.

Hundar idag?

  • Idag har vi i kenneln fem tikar som vi jagar med mestadels på fjäll och i skog. Vi tränar även en del på fält och startar på jaktprov och utställning.