Vi måste respektera historien för att kunna skapa framtidens Pointer

Jag har nu avslutat mitt ettåriga engagemang i Svenska Pointerklubbens styrelse. Härmed vill jag tacka för det förtroendet och att fått jobba tillsammans med engagerade och duktiga Pointer människor i styrelsearbetet och med målet inställt på att ge Pointern möjligheter att utvecklas till att bli bättre och bättre.

Det som styr avelsutvecklingen är våra prov och här har Pointerklubbens styrelse föreslagit till regelkommittén, efter ett enormt målmedvetet arbete mer än 20 punkter som ska ge Pointern förutsättningar att bli bättre. Man vinner aldrig några segrar genom att sänka ribban.

Historien är en oerhört viktig ingrediens eftersom det bland annat räcker med att uppfinna hjulet en gång.

Tre regeländringar som är oerhört viktiga för framtidens STÅENDE fågelhundar är:

  1. Aldrig mer än 1 tomstånd accepteras under avprovningen.
    För det har genom historien visat att de Pointrar som virtuosmässigt kunnat sortera vittring och behandla fågel har också varit betydelsefulla i aveln.
  2. Att för 1 Ökl ska krävas minst 45 minuters avprovning.
    Hundar får icke under denna tid visa tendens till avmattning. Likaså här, en ”lat hund i aveln” är lika med katastrof.
  3. Reviering.
    Den hund som inte revierar ska ej heller ha möjlighet att tilldelas pris. Ty de två egenskaper som är närmast förknippade är reviering och fågelfinnarförmåga. Hittar inte den hund som revierar och hela tiden vänder rätt mot vind den fågel som finns framför den är det andra fel på hunden.

Jag vill avsluta med att jag i mitt fortsatta avelsarbete aldrig kommer att vika från den historia jag fick med mig av Anders Wassberg och Nils Obel. Jag rekommenderar att ni går in och läser all den historia som finns dokumenterad i våra årsböcker, här finns nyckeln till framtiden.

Högaktningsfullt
Hövding av Black Luckys
Kent Svensson