Vad vill du Sverker Örmin åstadkomma under 2020 som ordförande?

  • Min vision är: Att vi i styrelsen tillsammans kan bidra till att Pointern utvecklas som ras och jakthund.
  • Att klubben och vårt arbete är transparant mot er medlemmar.
  • Att vi tillsammans med övriga specialklubbar jobbar för att säkerställa den ”fria jakten” på Fjäll, Fält och i skog för framtiden.

Vem är jag?

  • 56 år, gift med Marlene uppväxt med älg och skällande fågelhundar och blev med Pointer för 20-år sedan.

Hundar i dag?

  • Idag har vi tre Pointrar som jag helst jagar på fjället eller startar på jaktprov med. Vi föder även upp Pointrar i mindre skala.

/Sverker Örmin