Kallelse till Svenska Pointerklubbens digitala Årsmöte 2020
(klicka på de feta röda texterna för att öppna pdf-filerna)
Se nedan uppdaterade dokument inför årsmötet! (uppdaterat 5 maj 2020)

Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska Pointerklubbens årsmöte den 8 maj 2020.

Mötet genomförs på distans som ”förenklat årsmöte via webben” och pågår under tre dagar, 8–10 maj. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare samt ”arbetsordning för mötet.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den [sista dagen i månaden före kallelsen utfärdas] och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – skicka in namn och mejladress till: pointermedlem@outlook.com

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad instruktion för mötesdeltagare

Rambudget

Till den här kallelsen bifogas styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer Roland Olsson eller Marie Morell, som har behörighet att lämna ett alternativt förslag.
Du når revisorerna via mejl: ohlsmyrens-kennel@telia.com eller marie-morell@hotmail.com

Val

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar till mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla namn på och kontaktuppgifter till den nominerade samt uppgift om vilken post nomineringen avser.
Person kan endast nomineras till en post av följande:

  1. Ordförande
  2. Styrelseledamot/suppleant
  3. Revisor/revisorssuppleant
  4. Valberedningens sammankallande
  5. Ledamot i valberedningen

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Förslag på nomineringar skickas till Janne Svensson via jan.svensson@royalcanin.com Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

/Styrelsen