ÅRSMÖTE 9 maj 2020

Viktig information om årsmötet

Vi befinner oss i ett exceptionellt läge vilket också gör att vi behöver ta till exceptionella åtgärder.

Svenska Pointerklubbens styrelse har därför beslutat att genomföra kommande årsmöte som ett
förenklat årsmöte via webben. SKK har tagit fram en modell som vi kommer att använda oss av.
Mötet är avsett att hjälpa klubben att avsluta föregående verksamhetsår, besluta om en ny rambudget
och att välja nya personer till förtroendeuppdrag inom klubben.
Mötet lämnar inga möjligheter till traditionella diskussioner och förhandlingar, utan har en fastställd
dagordning med låsta förslag där samtliga medlemmar ges möjlighet att rösta under en period på tre dagar.
Se utförligare information på följande länk: https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/foreningsinfo-covid-19/forenklat-arsmote-via-webben/

Anledningen att årsmötet nu genomförs på webben är först och främst att vi vill förhålla oss till
myndigheternas och SKK:s strikta rekommendationer att vara återhållsamma med resande och
undvika bredare kontakter mellan människor.
Nuvarande restriktioner omöjliggör också att vi är fler än tio personer närvarande vid ett fysiskt möte.
Det är även en demokratifråga att så många som möjligt ska kunna medverka på ett årsmöte.
Om detta hinner ändras i någorlunda närtid är det ingen som vet. Även om vi hoppas att allt löser sig
snabbt från rådande läge så kan vi trots allt inte veta hur förutsättningarna är på några månaders sikt heller.
Det borde bland medlemmarna finnas en bred förståelse för att göra på detta sätt.

Datum för mötet är i utgångspunkt som tidigare annonserats den 9 maj. Styrelsen uppdaterar
fortlöpande i frågan på hemsidan och på facebook så snart det kommer ny information. Fram till dess
rekommenderar vi att nogsamt läsa på vad som gäller för ett förenklat årsmöte på webben med
information utifrån länken som angivits ovan.

En kallelse till detta möte kommer att publiceras på hemsidan och facebook så snart vi har allt på plats
med dokumentationer och liknande, dock senast 14 dagar före mötets genomförande vilket är SKK:s
riktlinjer för detta.
/Styrelsen