Nu har sex domarelever genomfört sin utbildning som jaktprovsdomare. Elevutbildningen genomförs under ca två år och omfattar teori samt elevtjänstgöringar i kvalitetsklass och konkurrensklass. Avslutningvis blir det examination vilket motsvarar uppkörningen för körkortet.
Den här gruppen klarade sin examination med glans under två intensiva dagar och är nu klara för att bedöma kvalitetsklass.

Från norr till söder ;
Roger Larsson, Eva Perman, Erik Larsson, Calle Stolt, Johanna Gustafsson-Melin och Jan Andersson.

Examinationen genomfördes på Calle Stolts utmärkta marker på gränsen mellan Halland och Västra Götaland. Utmärkta förutsättningar medförde att domareleverna var i hetluften hela tiden och fick visa sina kunskaper.

Vi hade tillgång till hundar från närområdet .Engelsk Setter Lynx, Pointer Molly, Gordon Setter Rebell, Gordon Setter STar, Pointer Lola och Irländska Settern Astrid . De fördes av Patrik Andersson, Thore Larsson, Jack Engelbrektsson, Claes Lindquist och Sandra Carlander.

FADURK tackar för förtroendet att få genomföra denna examination hos Frida och Calle Stolt.