Nya Arrangera Jaktprov – ”Anmälan-betalning-administration-resultat”.

FA representeras av undertecknad Stellan Johansson i detta projekt. Jag var med även i föregående delen av Arrangera Jaktprov på uppdrag av FA. Tyvärr så omsattes inte det arbetet i handling. Tidsplaneringen sprack och SKK arbetade med andra områden.
Under tiden så har FA kört en kartläggning av övriga möjliga lösningar motsvarande AJ.
Patrick Larsson , Richard Brännström och undertecknad har under 2018 och 2019 kartlagt allt ifrån de lösningar som Norge och Danmark använder till ett antal svenska klubbars lösningar. Det som är genomgående är att de lösningar som klubbar i Sverige använder bygger på enskilda entusiasters insatser eller att en hundklubb har en egen IT-avdelning. Lösningar av modell Norge och Danmark har en kostnadsnivå som FA inte bedöms klara efter diskussioner med det företag som arbetade fram dessa.
FA har sen beslutat att vi hakar på SKKs arbete med NAJ.

Nya Arrangera Jaktprov kommer bestå av följande.

  • Anmälan web
  • Betalning web
  • Administration av anmälan
  • Resultatredovisning web.

 Vad skiljer Nya Arrangera Jaktprov jämfört med tidigare ?

1 .Tidsplanen är att NAJ ska sjösättas inom tidsramen för de nya jaktprovsreglerna.

2. Weblösning som ska klara ett flertal jakthundklubbars behov inom SKK.

3. Arbetet styrs hårt mot tidsplanen vilket innebär att det exvis inte kommer att finnas analysmöjligheter av registrerat resultat i NAJ-1. Det blir aktuellt i nästa version.

Vi har haft två möten i arbetsgruppen , NAJ vilka också är protollförda. Vi har också genomfört en rollgenomlysning av Hundägarens Roll gm Userstories och övriga krav.
Fokus på Hundägarens egen sida, anmälan till jaktprov och betalning. Betallösningen är väl genomarbetad av SKK i andra delar av verksamheten.

Framåt så kommer vi att titta på och testa Userstories och roller för specialklubbarnas- och lokalklubbarnas roll och funktion som ”Administratör”. Provledning och Domare på samma sätt.

Jag ska informera er på detta sätt fortlöpande. Frågeställningar av olika slag avseende olika dellösningar,  kommer jag att ta hjälp från er ute i verksamheten.

Nya Arrangera Jaktprov , Oltokken 18 november
Stellan Johansson//eu

se vidare information på FA:s hemsida www.fa-avance.se