Tidsplan för regelarbetet:

 • Specialklubbar, lokalklubbar, domare och enskild medlem kan skicka in förslag t.o.m. 2020-03-01
 • FA-DURK sammanställer förslag på förändringar av regler och anvisningar till specialklubbar för yttrande och domarkår för synpunkter samt lokalklubb för kännedom under 2020-04
 • Förhandskopia nya regler till specialklubbar för yttrande och domarkår för synpunkter under 2020-06
 • Ytterligare beredning under sommar och höst 2020
 • Nya regler till specialklubbar 2020-10-30
 • Regler skickas till SKK 2020-11-30
 • Regler bereds och fastställs av SKK under 2021
 • Arbetet med anvisningar under 2021 klart till domarkonferens 2021
 • Domarkonferens 2021
 • Justering anvisningar efter domarkonferens
 • Nya regler börjar gälla 2022-01-01

En fråga som FA-DURK vill att alla funderar över:

Vi har ett väl formulerat och sen många år vedertaget övergripande mål med våra jaktprov i kap 1: ”Jaktprovens ändamål är att under jaktmässiga former värdera hundarnas jaktegenskaper till gagn för avel och jakt”

Hur utformar vi syfte och mål för FA’s högstatusprov, Specialklubbsprov respektive Lokalklubbsprov?

T.ex. så finns många olika åsikter om syfte och mål med Derby och Pokaler. Utse det årets bästa unghund, ge ett genomsnitt av årets avel, kunna se hela kullar samtidigt etc.

De regler vi har ska givetvis gagna syftet så målet uppnås. Därför är det viktigt att syfte och mål är preciserat så samsyn råder om hur reglerna ska utformas och tolkas.
För att strukturera och samordna beredningen av inkomna förslag till regelförändringar av 2022 års regelverk vill FA/DURK att nedanstående punkter beaktas och framgår i förslag:

 1. Skriv inte förslaget direkt i mail utan i en separat bifogad PDF eller wordfil. Skicka till fadurk2018@gmail.com
 • Vem är förslagsställare och i vilken roll skrivs förslaget under? Ange mailadress för svar, alla kommer få svar
 • Kort bakgrund, vad är det som inte fungerar, saknas eller är felaktigt utformat i gällande regler. Gärna med praktiska exempel.
 • Vad är syftet med förändringen?
 • Vad är målet med förändringen?

FADURK//eu Thore Larsson

 

se eventuell vidare information på FA:s sida www.fa-avance.se