Kritiker från Svenska Pointerklubbens Huvudprov 2019, Varberg

Segrarklass parti 1

SvPK Varberg
Mark: Berg
Segrarklass 2019-09-27
Domare: Per Ola Brekke
Förhållanden:
Et intenst regnevær hele natten som fortsetter hele dagen. Jeg forbruker 4 dommerbøker under dagen
til notater. Som alle ender i en våt klump. Det er passelig med vind. Marken er vel egnet, med for det
meste store stubb felt, kløver mark, noen remisser, viltremisser og betesmark. Marken er godt besatt
med fågel, alle hadde opp til flere sjangser. Som må sies å være serdeles bra, i betrakting av det våte
været. Dyktige segrerklasshunder å trivelige deltagere på provet. Vi avholdt en trivelig lunch, under
ly for regnet, i oppvarmet trivelig ko-stall på Berg Gård. Servert varm suppe med tilbehør. Skytte var
Ulf Lindh & Knut Gunnar Sørli Det er fremdeles september, rapphøns kan felles men ikke fasan.

SKL
PT, Top Point Kalla, SE26773/2015, för/äg Marianne Dalunde
IRSH, Norrsetters S A Cooper, DK11969 för/ägHeidi Jensen Nörgaard
PT, Top Point Herta, SE21747/2017, för/äg Mona Hammar
GSH, Åens Hr Whitefoot, DK14665/2014, för/äg Erik Petersen
PT, Boelsgaard´s A Bloom, SE17825/2014, för/äg Bertil Mårtensson/ Mila Laago
PH, Top Point Krok, SE26767/PH, för/äg Ulf Johansson
EST, Pålamalmens Little Girl, SE33714/2012, för/äg Alexander Bennergård
PH, Aeris TP Skott, SE13432/2016, för/äg Robert Åkerlind.
PT, Södersjöns Sallym SE40036/2017, för/äg Lisbeth Bodén
PT, Riddarsporrens Rietje, SE54723/2015, för/äg Björn Meijel,
IRST, Bjerkaasens BS Siff, DK03265/2015, för/äg Heidi Nörgaaqrd Jensen
PH, Mafia di Rinias, BEK145915, för/äg Carl-Fredrik Stolt / Knut Gunnar Sörlie
PT, Lyngberga Nora, SE59944/2012, för/äg Carl-Fredrik Stolt
PH, Niuman Della Vecchia Irland, SE28768/2017, för/äg Carina Yhlén
PT, Gamekeeper´s Neiti, SE29505/2016, för/äg Carl-Fredrik Stolt
PH, Fugledes Tiro, SE45108/2012, för/äg Bjerke Andersson

Runde 1. Slipp annordning.
Kalla – Cooper
Herta – Whitefoot
Bloom – Krok
Girl – Skott
Sally – Rietje
Siff – Mafia
Nora – Nero(Niuman)
Neiti – Tiro

Kalla Cooper
Slippes på mindere stubbmark med remiss på begge sider, begge utmerket fart og stil for det meste
korrekte vendinger. Kunne ønsket mere system å plan i mark dekning, reviering. Cooper litt over
Kalla. ingen fågel

Herta Whitefoot
Slippes på mindere stubbmark med remiss på begge sider. Begge mycket bra fart, mycket bra stil.
Kunne ønsket feltet av- reviert mere systematisk. Whitefoot tar stand ved bekke-dike, reiser godt på
ordere, lugn i oppflukt å skudd. …. apporterre godt. Whitefoot over Hera.
Rangering: Whitefoot. Cooper, Kalla , Hera

Bloom Krok
Slippes på stubbmark, Bloom utmerket reviering, i utmerket fart. Stilen er preget av good galopp, flat
rygg, men høyere hode hadde pyntet. Krok,utmerket fart, mycket bra reviering, stilen er mycket bra.
Bloom tar stand ved remiss, går frem på ordere, løser ut, tar ny stand på andre siden av remiss.
Følger på fasan, som løper unda. Forfølger for langt når fasan løfter, å det skytes.
Krok tid til gode. Bloom utgår

Girl Skott
Slippes på stubbmark med remiss på siden. Girl, utmerket stil, høyt hode flott langstrakt energisk
aksjon. Mycket bra men av å til tilfeldig reviering. Skott myckt bra stil med med hodet over
rygglinje, mycket bra galopp. Farten er mycket bra. Revierer ikke helt sytematisk med går etter de
interesange bioptoper. Tar stand ved remiss, går noe uvillig frem på ordere å reiser fasan. Litt tung å
stoppe i oppflukt å skudd. Men akseptabel. Det legges ut fasan som han apporterer godt. Begge
slippes på, igjen tar Skott stand, å samme gjentar seg, i kvalitet på fugle arbeidet.
Skott over Girl.
Rangering: Whitefoot, Skott, Cooper, Kalla, Hera, Girl.

Sally Rietje
De slippes på stubbmark, hvor vi går over i brask mark ved gårder.
Rietje, viser utmerket stil høyt hode langstrakt galopp, farten er utmerket. Utmerket reviering, i god
kontakt med fører. Sally Utmerket stil, utmerket fart å reviering. Det er Sally som tar stand ved
remiss, hun reiser kort å presist en fasan på ordere. Komplett rolig i oppflukt å skudd. Det legges ut
en fasan. Sally apporterer godt. Begge fortsetter slippet ut i stubb og braskmark, og avsøker annvist
mark i utmerket stil å fart.
Sally over Rietje.
Rangering: Sally, Whitefoot, Skott, Cooper, Kalla, Ritje, Hera, Girl

Siff Mafia..
De slippes på en stor stubb, som ender over i høyt siv å vass. Mafia går i utmerket stil, i mycket bra
fart. Revieringen kunne være mere konsekvent. Siff’s stil er utmerket, farten er utmerket, kunne
ønske mere systematisk reviering. Når stubben er ferdig avsøket går begge hunder inn i vass, fasan
letter hvor begge hunder befinner seg, uten at situasjonen kan bedømmes. Senere gjentatte
markeringe på begge.
Settes likt.
Rangering: Sally, Whitefoot, Skott, Cooper, Kalla, Siff, Mafia, Rietje, Hera, Girl

Nora Nero
Slippes på stor stubbmark. Nero sin stil er umerket, farten er utmerket. Men Nero støter
rapphønsflokk å er for urolig i situasjonen. Nora fortsetter mot Krok som har tid tilgode. Nora sin stil
er utmerket, Utmerket fart, å utmerket reviering med sin fører. Krok fortsetter som tidligerer. Det er
flere spredte rapphøns utover feltet som hundene har sjangser på. Men som de ikke utnytter. Det
ender med Krok forfølger flyktende rapphøne oppover en remisskant. Å utgår. Nora utgår også. Har
hatt flere sjangser først not Nero og nå mot Krok.
Begge utgår.

Neiti Tiro
Slippes på stor stubbmark. Begge går i utmerket stil, fart å reviering. I første del av slippet på det
som er av den store stubbmarken. Vi passerer en vei og opp i en mindere mark med remiss skog og
gårdstun. Det er spredte rapphøns kanskje fra slippet før. Det er i alt 5 ganger fuggel i luften uten at
vi klarer å få en jaktbar situasjon på hundene. De må derfor utgå begge.

Rangering etter 1 runde:
Sally, Komplett kontant fågelarbeide.Utmerket søk.
Whitefoot, Komplett fågelarbeide. Mb søk.
Skott, 2xKomplette fågel arbeide, men noe minus.
Cooper, Utmerket/mb søker,
Kalla, Utmerket/mb søker
Siff, Utmerket/mb søker. Noen minus.
Mafia, Utmerket/mb søker. Noen minus.
Rietje, Utmerket søker. Slått i fågel.
Hera, Mb søker. Slått i fågel
Girl, Mb søker. Slått i fågel.
Bloom, Krok, Nora,Nero,Neiti,Tiro utgår.

2 Runde, slipp annordning
Siff – Girl
Mafia – Hera
Kalla – Rietje
Skott – Cooper
Sally – Witefoot

Slipp 1 Siff – Girl
Begge revierer til å begynne med flott, på en stor fin stubb felt, i utmerket fart, og stil… Girl arbeider
seg etter hvert alt for offansivt frem. I det samme som jeg vill kople slippet grunnet dette, står Girl
lang fremme, tar opp fasan å forfølger. Utgår. Siff blir ikke belastet for denne fågel. Grunnet den er
for langt frem.
Siff fortsetter.

Mafia Hera
Begge går i utmerket fart og stil på stor stubbmark Mafia i enorm bredde.. Hera går ikke helt ut
slagene sine å blir derved noe offensiv.
Mafia over Hera.

Kalla Rietje
Begge i utmerket fart og stil på stor stubbmark, Rietje i serdeles vakker stil og størst bredde.. Ritje
tar opp hare som hun går langt med, utgår.

Mafia Siff
For at Siff skal få full tid andre runde fortsetter hun med Mafia som makker. Begge går utmerket
ingen ting skjer.
Settes likt.

Skott Cooper
Det kalde regnværet, gjør nok at begge er litt stive å trøtte, Men går etter hvert i en mycket bra fart å
stil, Skott tar stand i markens hjørne. Rapphøns letter når fører er på jaktbart hold. Det skytes å han
forholder seg rolig.
Skott over Cooper som avsluttes..

Sally  Whitefoot
Slippes i stor våt kløvermark, begge går utmerket, Ingen fågel.
Settes likt i dette slipp.

Alle har nå gjennomført 2 fulle runder. Det er 3 hunder med godkjente fuglearbeid. Det finnes 4
hunder med noen minuser, men som kunne fortjene å plasere seg i dagens segrarklasse. De kan ikke
bli satt høyere enn de 3, som er klare på topp. Grunnet disse 4 hunder sine minuser fra tidligere slipp.
Men gies en siste slipp, for om mulig å plasere seg i dag.

Dette er Kalla, Hera, Maffia og Siff.

Først ut er
Kalla og Hera
Mycket bra søk med dog noen feil vendinger.
Begge finnes i stand på hver side av vilt remiss, de kan ikke se hverandre… De får beskjed om å
avikle sin stand, arbeid, samtidig. På ordere avangserer de fram, å det ses flere fasaner på marken
foran de. Fasaner løfter Kalla rolig, Hera forfølger. I oppflukt å skudd.
Kalla apporter utlagt fuggel godt.
Kalla over Hera som utgår.

Siff Mafia.
Begge søker hardt å flott, å jager av felt og brask mark. Det ender med at Mafia står, reiser fasan å
lugn i oppflukt å skudd. Apporterer utlagt fuggel.
Mafia over Siff.

Til kvelds møttes vinnerene av de to parteine i dagens SKL, i en CACIT finale.

P. East Meadows Pandora – P Södersjöns Sally
Kort etter slip, har Pandora fågelarbeid på Fasan, settes som vinner.
P. East Meadows Pandora CACIT – P Södersjöns Sally r-CACIT

Prisliste parti 2.
1Skl Cert r-CACIT Södersjöns Sally Utmerket søk i begge slipp, helt uten minus
med komplett kontant fugelarbeid.

2Skl Ck Åens Hr Whitefoot : Mycket bra første slipp, utmerket andre slipp. Komplet

fuglearbeide uten minus.

3Skl Aeris TP Skott Mycket bra søker, mycket effektiv, men med minuser, i

fågel å søk.

4Skl Mafia di Rinias Mycket bra, til utmerket søker, fågel i siste slipp. Minuser

under dagen, begrunner plasering

5Skl Top Point Kalla Mycket bra til utmerket søker, som til slutt tok vare på en

sjangse.

Segrarklass parti 2

SvPK Varberg
Mark:
Segrarklass 2019-09-27
Domare: Thore Larsson
Förhållanden: Regn hela dagen, tidvis ihållande

SKL
PT, Vet Points Athena, SE36290/2014, för/äg Bertil Mårtensson
PT, Arctic Point Redsweetsugar, SE29147/2013, för/äg Agneta Andersson
GSH, Svitjods Rebel, SE30905/2013, för/äg Susanne Magnusson
PT, Vega, SE21291/2013, för/äg Stefan Sigurdsson
PT, East Meadows Pandora, SE22874/2014, för/äg Claes Kennedy
IRST, Ripfinnarens ZM Astrid, SE29353/2015, för/äg Claes Lindquist
PH, Top Point Wilton, SE21753/2016, för/äg Conny Andersson
PT, Höytjönnas Luna, SE35948/2014, för/äg Jan-Erik Bodell
PT, Tilii, SE21290/2013, SE21290/2013, för/äg Stefan Sigurdsson
PT, Carnebrings Rosebank, SE13000/2014, för/äg Sandra Carlander
PT, Black Lucky Antonia, SE57589/2013, för/äg Bertil Mårtensson
PT, Borgeflons RX Blanka Du Nord, SE21109/2017, för/äg Trond Johannessen / Eva Ohlsson
IRSH, Red Garlic´s Sweet Potao, SE22101/2011, för/äg Agneta Andersson
PT, V-skaelts Flo-Jo 11, SE29419/2011, för/äg Fredh Sigurdsson
EST, Herrskapets Our Red Rose, SE34207/2016, för/äg Claes Kennedy
PH, Ghil, SE21292/2013, för/äg Susanne Hempel

Första rundan 10 min
Athena – Sugar
Båda går i mycket bra fart och stil, Athena ngt över stilmässigt. Båda mkt bra reviering och format
med korrekta vändningar.
Rangering. Athena, Sugar

Rebel – Vega
Båda jobbar bra i gräsmark. Båda mkt bra farter och stil. Rebel har mkt bra reviering och format, får
anvisad mark väl med sig. Vega blir emellanåt lite trång i söket. Har ett stånd utan att kunna på visa
vilt. Rangering. Athena, Sugar, Rebel, Vega

Astrid – Pandora
Astrid går i mkt bra fart och stil. Mkt bra format men ngt offensiv i sitt sök. Har en markering som
hon löser själv. Har en god chans på höns som partnern hittar.
Pandora går i mkt bra fart och stil. Mkt bra format och reviering. Stånd, när vi är på väg fram löser
ut, strax senare nytt stånd. Stor kull höns lättar när vi är på väg upp. Helt lugn i flog och skott.
Apporterar utlagd höna mkt bra.
Rangering. Pandora, Athena, Sugar, Rebel, Astrid, Vega

Wilton – Luna
Wilton går i mkt bra fart och stil. Strax stånd, löser ut. Senare nytt stånd, löser ut. Hittas senare i
stånd i tätt buskage. När vi försöker ta oss fram lättar flera fasaner. Lugn i flog och skott. Apporterar
korrekt. Luna går i utmärkt fart och stil. Mkt stort och väl anlagt sök. Sekunderar spontant. Senare i gräsmark
stånd utan att påvisa vilt, här kunde Luna varit betydligt effektivare i hela situationen.
Rangering. Pandora, Wilton, Athena, Sugar, Rebel, Astrid, Luna, Vega

Tilii – Rosebank
Tilii börjar lite försiktigt men går snart upp sig och visar mkt bra fart och stil. Mkt bra format och
reviering.
Rosebank går i mkt bra fart och stil. Bra format och reviering. Finns mkt plats kvar på bredden,
vänder en del fel.
Rangering. Pandora, Wilton, Athena, Sugar, Tilii, Rebel, Astrid, Luna, Vega, Rosebank

Antonia – Blanka
Antonia går i utmärkt fart och stil. Utmärkt bra format och mkt bra reviering, emmenaåt ngt offensiv
och får därför slå tillbaks.
Blanka går i mkt bra fart och stil. Bra format och reviering. Önskar större format, vänder en del fel.
Rangering. Pandora, Wilton, Antonia, Athena, Sugar, Tilii, Rebel, Astrid, Luna, Vega, Rosebank,
Blanka

Potato – Flo-Jo
Båda går i mkt bra fart och stil. Båda strax stånd intill lähäck. Båda avancerar, Flo-Jo tappar de
löpande hönsen, Potato följer förtjänstfullt på och nyper fast en kull höns som lättar när skyttarna är
på väg fram. Lugn i flog och skott. Apporterar utlagd höna mkt bra, men lämnar av slarvigt. Senare
Potato i stånd igen, är svår att få fram och avancerar försiktigt utan att påvisa vilt. Senare försvinner
Potato längs kant och blir borta. När föraren går och letar ser vi en kull höns i luften ifrån det håll
Potato försvann. Potato hittas i stånd, Flo-Jo kommer till och går förbi Potato i stånd. Potato
avancerar utan resultat. Potato fortsätter. Flo-Jo utgår.
Rangering. Pandora, Wilton, Potato, Antonia, Athena, Sugar, Tilii, Rebel, Astrid, Luna, Vega,
Rosebank, Blanka

Rose – Ghil
Båda går i mycket bra fart och stil. Båda utmärkt format och mkt bra reviering. Rose börjar bäst och
sätts över pga det.

Rangering efter första rundan.
Rangering. Pandora, Wilton, Potato, Rose, Ghil, Antonia, Athena, Sugar, Tilii, Rebel, Astrid, Luna,
Vega, Rosebank, Blanka

Andra rundan 10 min
Blanka – Rosebank
Båda går upp sig rejält och går nu mkt bra.
Rangering. Rosebank, Blanka

Vega – Luna
Båda går mkt bra, stort på bredden och får mkt mark med sig. Båda respekterar rådjur.
Rangering: Luna, Vega, Rosebank, Blanka

Rebel – Astrid
Båda går mkt bra. Stort och välrevierande. Får mkt mark med sig.
Rebel stånd, avancerar och reser en kull höns precist. Lugn i flog och skott. Apporterar utlagd höna
mkt bra när han väl fokuserar på uppgiften. Astrid har åter chans på höns som inte utnyttjas, utgår.
Rangering: Rebel, Luna, Vega, Rosebank, Blanka

Tilii – Sugar
Sugar tar strax stånd, Tilii går förbi trots förarens våldsamma protester. Inget vilt hemma. Tilii utgår.
Sugar fortsätter.

Athena – Rose – Sugar
Athena tappar i både fart och stil samt en del av sitt fina sök från första släpp. Avslutar med att gå
efter hare. Rose fortsätter som i första. Sugar byts in. Både Rose och Sugar visar stora väl anlagda
sök på bredden. Tyvärr ingen fågel.
Rangering: Rebel, Rose, Sugar, Luna, Vega, Rosebank, Blanka

Ghil – Antonia
Båda går fortsatt mkt bra. Får marken väl med sig på bredden. Tyvärr ingen fågel.
Rangering: Rebel, Rose, Ghil, Antonia, Sugar, Luna, Vega, Rosebank, Blanka

Wilton – Potato
Wilton får anvisad mark väl med sig. Har ett stånd, avancerar utan att kunna påvisa vilt. Har
ytterligare markering.
Potato tar ett par fina slag men försvinner sen in på grannmarken där han får hämtas.
Rangering: Rebel, Wilton, Potato, Rose, Ghil, Antonia, Sugar, Luna, Vega, Rosebank, Blanka

Pandora – Rebel
Båda går fortsatt mkt bra. Stort och rejält på bredden. Pandora markerar vid buskage, Rebel kommer
till, Pandora tar senare ett tveksamt stånd vid buskagekant. Rebel stoppas av föraren på domarens
order. Pandora löser själv. Vi backar och startar om. Båda fortsätter mkt bra.

Resultat:
1 SKL CERT, PT, EAST MEADOWS PANDORA, SE22874/2014, FÖR/ÄG CLAES KENNEDY
2 SKL CK, GSH, SVITJODS REBEL, SE30905/2013, FÖR/ÄG SUSANNE MAGNUSSON
3 SKL PH, TOP POINT WILTON, SE21753/2016, FÖR/ÄG CONNY ANDERSSON
4 SKL IRSH, RED GARLIC´S SWEET POTAO, SE22101/2011, FÖR/ÄG AGNETA ANDERSSON
Stort tack till Svenska Pointerklubben, markvärdar, skyttar och alla deltagare för god stämning i
partiet trots att vädrets makter plågade oss hela dagen.
Falköping
Oktober 2019
Thore Larsson

Guldpokal kval 1  (blandparti)

SVPK
Mark: Varberg
Blandparti 2019-09-28
Domare: Bjerke Andersson
Förhållanden: Svag vind, regn på förmiddagen.
Raps, högt gräs och stubb.

UKL
PH, Top Point Faravid, SE21478/2018, för/äg Ulf Johansson
Startar dagen i mycket bra fart och stil, vilket han håller i alla sina fyra släpp. Mycket bra
marktäckning. Allt detta positiva har han kvar hela dagen. Kommer tyvärr inte för fågel. En
mycket trevlig unghund.
EB: IF 35 min 0 pris ukl

PT, Top Point Athilla, SE21481/2018, för/äg Bertil Mårtensson
Mycket bra fart och stil. Detta hålls hela dagen. Mycket bra marktäckning. I fjärde släpp,
fattar hon stånd, reser djärvt. Är lugn i flog och skott.
EB: FF 35 min 1: a pris med hp. ukl.

PT, Viijägarens Lyra, SE25087/2018, för/äg Per Olsson
Mycket bra fart och stil som hålls hela dagen. Hon har lite kontrollbehov som bryts flera
gånger. Tar i sitt fjärde släpp stånd mot buskage. Fasan lättar och Lyra förföljer en bit. Detta
blev jaktbart.
EB: FF 35 min. 1: a pris ukl.

PT, Gamekeepers Senta, SE29176/2018, för/äg Carina Uhlén
Mycket bra till utmärkt stil, i mycket bra fart. I sitt andra släpp störs söket av att hon stannar
upp tidvis och luktar på markvittring (gås skit). Har chans på fågel som partner finner. Håller
sitt fina sök hela dagen. Men det lyckas tyvärr inte.
EB: FS 35 min 0 pris ukl.

PT, Black Luckys Nora, SE22240/2018, för/äg Nils Ronéus
Hon har mycket bra fart och stil som hon håller hela dagen. Utom i mycket högt gräs där
farten minskas något. Hon får i sitt sista släpp stånd mot buskage. Får fasan på vingarna och
är lugn i flog och skott.
EB: FF 35 min 1: a pris med hp ukl.

PH, Kokanee´s Kungen, SE19495/2019, för/äg Björn Danås
Börjar dagen i mycket bra fart. Stilen pendlar mellan bra till mycket bra. Stilen bättras under
dagen till mycket bra. Han får mycket mark med, i mycket bra kontakt med sin förare. Har
chans på fasan i sitt sista släpp. Det vill sig tyvärr inte idag.
EB: FS 35 min 0 pris ukl.

PT, Horndrup´s Rikke, SE19405/2019, för/äg Björn Meijel
Mycket bra fart och stil som hon håller hela dagen. Mycket stor marktäckning, även i mycket
högt gräs. Har chans på fasan i sista släppet. En hund jag gärna sett i fågel.
EB: FS 35 min 0 pris ukl.

PT, Top Point Leija, SE21480/2018, för/äg Bertil Mårtensson / Mila Laago
Inleder dagen i mycket bra fart och stil, med stor marktäckning. I sitt andra släpp, springer
hon in ett elstängsel och vill därefter inte söka i galopp.
EB: IF 20 min 0 pris u.kl.

ÖKL
IRSH, Fasanens Lucky, SE18201/2015, för/äg Helena Elffors
Går under dagen i bra till mycket bra fart. Mycket bra stil, täcker marken väl. Dock inte i det
formatet som unghundarna hade. Han har två stånd som han själv löser. I sitt fjärde släpp
stöter han fasan två gånger, med full respekt. Det var helt vindstilla vid detta till fället. I sitt
sista släpp tar han stånd, reser bra, lugnas i flog och skott. Tar upp apporten, släppen den. Tar
upp den igen och levererar den i förares hand.
EB: FS x 2 FF 45 min 2: a pris ökl

EST, Herrskapets Our Red Rose, SE34207/2016, för/äg Claes Kennedy
Mycket bra fart och stil i sitt släpp. Mycket öppet sök. Vägrar sekundera stående partner.
EB: IF 5 min. 0 pris ökl.

PH, Top Point Milton, SE21751/2016, för/äg Maria Rydlöv
Hinner endast gå två slag innan han vägrar sekundera stående partner, trots förares ljudliga
protester.
EB: IF 3 min.

PT, Carnbrings Bombay Sapphire, DK11500/2017, Jonas Kjellberg
Hon blev mycket egenrådig och gick helt ur hand.
EB: IF 2 min.

IRSH, Malstabodarnas Star, SE54597/2017, Claes Kennedy
Börjar i mycket bra fart och stil, men i ett öppet sök. I sitt andra släpp i högt gräs försvinner
han, (med rådjur).

PH, Aeris TK Lloyd, SE17025/2017, för/äg Jim Flinkfeldt
Mycket bra fart och stil som hålls hela dagen. Går i ett mycket bra jaktsök. Tar i tredje släpp,
stånd. Reser tre rapphöns, lugn i flog och skott, apporterar mycket bra, utlagd fågel. Nytt
stånd, fasan lyfter av sig själv, helt lugn i flog. Går fortsatt bra i sista släppet. Där partner
finner fågel, som Lloyd inte hade chans på.
EB: FS FF x 2,45 min. 1 pris ö.kl.

Stort tack till Sv.p.k. att få döma unghundar av MYCKET hög klass. Beträffande fart, stil
samt format. Tack även till min norske skytt och markledare.

Sövde 19.10.09.
Bjerke Andersson

 

Guldpokalkval 2 (blandparti)

SPK Varberg Guldpokalen Kval
UKL/ÖKL 2019-09-28
Domare: Andras Talpai
Mark: Omkring Varberg
Förhållanden: Svag vind under hela dagen. Varierande terräng som stubb hög gräsmark
gräsvall viltåker. Alla hundar hade fågel i minst ett släpp.

UKL
PH Villestoftes Per SE28382/2018, äg&för Conny Andersson
Per går i mkt bra fart och stil något omoget söksupplägg. Går ner sig i både fart och stil slutet
av andra släpp. Pers tredje släpp i viltåker resulterar i många fasaner på vingarna som han
inte utnyttjar. EB: FS tre släpp, totalt 30 min 0 Ukl

PH Kokanee´s Billy the Kid SE13147/2019 äg/för Lisbeth Bodén
Billy går utmärkt fart och stil samt mycket bra marktäckning. I sitt tredje släpp som går i
viltåker fattar Billy ett högrest stånd men tyvärr kan han inte bärga sig tjuvreser fasanen
tyvärr. EB: FS, Tre släpp totalt 30 min 0 Ukl

PH Top Point Perdey SE21476/2018, äg&för Alexander Bennergård.
Perdey går i mycket bra fart och stil, marktäckningen är mycket bra. Han behåller det goda
intrycket under sina samtliga släpp under dagen. I tredje släpp fattar Perdey ett stånd för fasan
i viltåkern. Han reser villigt och är komplett lugn i flog och skott.
EB: FS, totalt 30 min 1 Ukl HP

PT Franchanna´s Fia SE23029/2019 äg&för Lisbeth Bodén
Fia går i mycket bra fart och stil men har ett alldeles för offensivt söksupplägg. Hon gör ett
betydligt bättre sök och kontakt med sin förare när hon söker i hög gräsmark. I tredje släpp så
drar föraren sin hund som har börjat halta. EB: IF totalt 20 min 0 Ukl

PH Viijägarens Castor SE25084/2018 äg&för Jimmy Börjesson PH
Castor går i mycket bra fart och stil täcker av den anvisade marken bra. Stöter en rapphöna
tillsammans med sin partner går efter en bit kommer tillbaka till brottsplatsen och reser
resterande fåglar som var kvar. Tyvärr för det var en upplagd chans på en rapphönskull.
Tredje släpp i viltåker ser vi många fasaner i luften där Castor befinner sig.
EB: FS, tre släpp, totalt 30 min 0 Ukl

PT Gamekeeper´s Räkan SE29172/2018 äg Claes Jönsson för Carl-Fredrik Stolt
Räkan går i mycket bra fart och stil något omoget söksupplägg visar lite intresse av sin
partner. Det resulterar i en stöt av fågel som hon och partnern förföljer. Hon krockar med sin
partner och blir därefter betydligt lugnare i sitt sök. I sitt andra sök blir vi av med Räkan som
söker i hög gräsmark vi finner henne sittande i marken där fågel ses lämna området. Tredje
släpp går i viltåker partner finner fågel. EB: FS, totalt 30 min 0 Ukl

PH World Point Bugatti SE48626/2018 äg/för Carl-Fredrik Stolt
Bugatti går I bra fart och stil har ett omoget söksupplägg. Går upp sig avsevärt i både fart och
stil när vi går i stubb +gräsmark. Tredje släpp i viltåker fattar Bugatti ett högrest stånd reser
villigt något oroligt i flog och skott. EB: FS, totalt 30 min 1 Ukl

PT Viijägarens Super Nova SE25085/2018 äg&för Jan-Erik Bodell
Nova går i utmärkt fart och stil lydig och välförd täcker av marken mycket bra. I hög
gräsmark stöter hon en fasan hon är lugn på plats. Tredje släppet i viltåker går hon förståndigt
finner henne i stånd reser villigt rakt på en fasan lugn i flog och skott.
EB: FS, totalt 30 min 1 Ukl HP

PH Gamekeeper´s Rask SE29170/2018 äg&för Carl-Fredrik Stolt
Rask går i utmärkt fart och stil med en mycket bra marktäckning. Fortsätter under hela dagen
som hon började beträffande stil och fart marktäckning. Tredje släpp i viltåker har inte Rask
någon samarbetsvillig fasan. Han fattar stånd reser bra i etapper men ingen fågel kommer upp
fasanerna som lämnar är alldeles för lång ifrån hunden. Detta upprepar sig två gånger till efter
kopplings order. EB: FS, totalt 30 min 0 Ukl

ESH Svitjods Tor SE17220/2018 äg&för Daniel Gustavsson
Tor går i utmärkt fart och stil täcker av den anvisade marken mycket bra. Han är lydig och
välförd. Han bibehåller det goda intrycket under alla sina släpp. Tredje släppet i viltåker
resulterar ett synstånd på fasan i hagen sidan om viltåkern. Reser villigt på order lugn i flog
och skott. EB: FS, totalt 30 min 1Ukl HP

EST World Point Alba SE58127/2017 äg&för Alexander Bennergård
Alba går i mycket bra fart stilen störs av för kort frambens aktion. Hon täcker sin mark
utmärkt. I gräsmark så förbättrar hon sin stil avsevärt med mycket bra frambensaktion. Tredje
släpp i viltåker fattar Alba stånd vid kopplingsorder hon reser villigt något orolig i flog och
skott. EB: FS, totalt 30 min 1 Ukl HP

ÖKL
IRST Norrsetter SA Bagherra DK11970/2017 äg&för Jensen/Heidi Nörgaard
Bagherra går i mycket bra fart och stil hon täcker av sin anvisade mark mycket bra. Hon är
lydig och välförd under hela dagen. Bagherra fattar stånd vid ett djupt dike som är omgivet av
hög och tät vegetation. Fåglarna går när skytten passera den höga vegetationen. Tyvärr så
bommar skytten så vi får lägga ut en apportfågel. Bagherra apporterar mycket bra. I sitt tredje
släpp så mattas hon något. EB: FS, totalt 30 min 2 Ökl

PH Björås Extreme SE57925/2016 äg&för Anna Grandin
Extreme går i mycket bra fart och stil kunde önskat bättre söksupplägg. Fortsätter sitt friska
sök fattar stånd i hög gräskant vägrar att resa. EB: FS, totalt 18 min 0 Ökl

EST Hagalidens Lady Madonna SE19488/2015 äg&för Claes Carlsson
Lady går i mycket bra fart och stil kunde önskat bättre marktäckning. Stöter rapphöns med
respekt. Fortsätter sitt friska söksupplägg partner finner fågel Lady vägrar sekundera föraren
försöker stoppa Lady men hon lyder inte. EB: FS, totalt 17 min 0 Ökl

Jag vill tacka SPK för att ha fått förtroendet att döma Guldpokal Kvalificering. Ett stort tack
till mina båda skyttar och markledare Samuel och Ulf. Samt alla deltagare.
Vollsjö 8/10 2019
Andras Talpai

GULDPOKAL slutkval och final

Uttagningen av Guldpokal finalister blev fyra 1: a pristagare med H.P.

Lottningen blev:
Top Point Purdey mot Viijägarens Super Nova

Top Point Athilla mot Black Luckys Nora

Purdey – Nova:
Purdey över, på grund av bättre stil, marktäckning och utnyttjande av vinden.

Athilla – Nora:
Athilla över på grund av bättre nyttjande av vind och marktäckning.

Purdey – Atthilla i kampen om dagens bästa pointer.
Detta vann Purdey på grund av större format.
Stort tack till Sv.p.k. för att å döma denna uttagning.
Fyra fantastiska unghundar ang. fart, stil, marktäckning.
Vi önskar kullsyskonen, lycka till i Guldpokal finalen.
Vollsjö / Skövde 19.09.28.
Andras Talpai / Bjerke Andersson

 

Blandparti söndag

SVPK Varberg
Mark:
Blandparti 2019-09-29
Domare: Vibeke L Andersson
Förhållanden: Växlande vind, enkla regnskurar, mycket vatten i marken.

ÖKL
PH, Vatnsendas Frakkur, SE47435/2017, för/äg Douglas Larsson / Jörgen Junkergård
Frakkur jagar den anvisade marken med flat långsträckt galopp. Han har huvudet i och över
rygglinjen och jagar med några svansrörelser. Frakkur håller mycket bra fart och kontinuitet
under sina släpp och visar tydlig att han er en erfaren jägare. Frakkur jagar av marken
godtagbart då han tenderar att skära upp i vinden och lägga sig långt ut och blir perifer i sitt
söksupplägg. Frakkur måste styras med visselpipan och detta skämmer samarbete mellan
hund och förare. Frakkur visar samma tendenser i sitt andra släpp och bedöms färdig för
dagen. 2 FS, 20 minuter.

PT, Lyngberga Meg, SE32307/2016, för/äg Carina Uhlén
Meg jagar med utmärkt fart och med en friktionsfri elegant galopp var hon har huvudet
växlande efter vind och förhållande över rygglinjen. Meg har svansen i rygglinjen och har
enkle svansrörelser under galoppen. Meg håller mycket bra fart och kontinuitet under alla sina
släpp. Meg når det meste av anvisad mark och vänder rätt i växlande vind och på rätt sida av
fågelbiotopen. Meg förs med små medel och i utmärkt samarbete med sin förare. I medvind
markerar Meg men förare klarar inte av att läsa av situationen och detta leder till att rapphöns
lättar och Meg är komplett lugn. På stubb jagar Meg utmärkt och erfaren något som leder till
ett stilfullt stånd mot remiss, partner respekterar inte Megs stånd och går förbi henne och
framför henne vid fler fall tillfällen. När förare kommer till reser Meg kontant och
kontrollerad i god kontakt med förare rapphönskull som lättar precist framför Meg som är
komplett lugn i flog och skott. Rapphöna fells på andra sidan av remissen, Meg apporterar
korrekt och effektivt till förare. Meg gör en utmärkt prestation under stärk provokation och
tilldelas i dag en välförtjänad 1 ÖKL, 1 FF, 1 FS, VP, 30 minuter.

EST, Herrskapets Our Red Rose, SE34207/2016, för/äg Claes Kennedy
Rose är en vacker och stilfull tik som jagar med utmärkt fart och med en långsträckt galopp
var hon har huvudet och svans över rygglinjen med enkla svansrörelser. Rose håller mycket
bra fart och kontinuitet under sina släpp och hon visar att hon är en erfaren jakthund som
täcker all anvisad mark i utmärkt bredd och djup mellan slagen. Rose förs med små medel av
sin förare och är väl i hand dagen genom. Rose har en stärk markering mot remiss, partner går
på andra sidan av remissen och rapphöns lättar bakom honom. Utöver dagen fortsätter Rose
att visa sitt utmärkta söksupplegg något som resulterar i ett stilfullt stramt stånd, förare och
skytt kommer till, Rose reser rapphöns precist som ligger 1 meter framför henne, hon er
komplett lugn i flog och skott. Apporterar utlagd rapphöna. Denna utmärkte jakthund tilldelas
1 ÖKL. 1 FF, 1 FS, 30 minuter.

EST, Hagalidens Lady Madonna, SE19488/2015, för/äg Claes Carlsson
Madonna jagar med utmärkt fart och med flat långsträckt galopp, hon har huvudet över
rygglinjen, svans i rygglinjen med aktiva svansrörelser. Madonna täcker i början av släppet
den anvisade marken, var hon vänder rätt i vind och får den anvisade biotop med sig, utöver
släppet blir Madonna något egenrådig och försvinner in i skogsparti. Förare drar Madonna då
han måste hem för att operera påkörd hund. 0 ÖKL, IF, 10 minuter.

IRSH, Norrsetters S A Cooper, DK11969/2017, för/ägHeidi Jensen Nörgaard
Cooper är en fröjd att se, en stor kraftfull hane som jagar med flat långsträckt galopp, med
huvudet i och över rygglinjen och med svans i rygglinjen med enkla svansrörelser. Cooper
håller mycket bra fart och kontinuitet under alla sina släpp och jagar av den anvisade marken
på ett utmärkt sätt. Cooper får med sig den anvisade marken med utmärkt bredd och djup
mellan slagen. Cooper förs med små medel. I mark med högt gräs stöts det rådjur något som
Cooper stannar kontant på vid förares kommando. Vi hittar Cooper i skarpt intensivt stånd,
Cooper blir något trög i sin avance, fasan lättar tillsido om honom, lugn i flog och skott.
Apporterar korrekt utlagd rapphöna. Denna mycket goda jakthund tilldelas 2 ÖKL, 1 FF, 1
FS, 32 minuter.

IRSH, Fasanens Lucky, SE18201/2015, för/äg Helena Elffors
Lucky är en stor kraftfull hane som jagar med flat långsträckt galopp, han har huvudet i och
över rygglinje och med svansen som ligger i rygglinje som rör sig livligt under galoppen.
Lucky håller mycket bra fart och kontinuitet under sina släpp och jagar erfaren den anvisade
mark som han täcker utmärkt i bredd och djup mellan slagen. Lucky jagar av den anvisade
marken med små medel. Hittas i skarpt intensivt stånd, reser fasan precist på order och är
komplett lugn i flog och skott. Apporterar utlagd rapphöna korrekt och effektivt. En utmärkt
jakthund som i dag tilldelas 1 ÖKL, 1 FF, 1 FS.

PH, Carnbrings Tom Collins, SE14183/2016, för/äg Martin Hallbäck
Collins jagar den anvisade marken i utmärkt fart med en långsträckt galopp, med huvudet
över rygglinjen, svans i rygglinjen med några svansrörelser. Collins skär upp i vinden och ses
i stramt fint stånd. Rapphönskull lättar och Collins blir för orolig och avslutas. 0 ÖKL, 1 FF, 8
minuter.

PH, Lyngbergs Mirco, SE32305/2016, för/äg Douglas Larsson
Mirco jagar den anvisade marken i utmärkt fart och med en långsträckt galopp, med huvudet
över rygglinjen, svans i rygglinjen med enkla svansrörelser. Partners stånd som Mirco
sekunderar, när rapphönskull går för partner blir Mirco för orolig och avslutas för dagen. 0
ÖKL, 1 FS, 8 minuter.

PH, East Meadows Red Hot Chili, SE196118/2016, för/äg Susanne Legneskog
Red Hot Chili är en kraftfull pointerhane som jagar den anvisade marken i utmärkt fart och
med en långsträckt galopp, med huvudet över rygglinjen, svans i rygglinjen med enkla
svansrörelser. Han håller mycket bra fart och kontinuitet under sina släpp och jagar erfaren.
Red Hot Chili jagar med mycket bra och när det mesta av anvisad mark, med mycket bra
reviering. Stånd utan resultat. Han förs med små medel på stubb. Red Hot Chili jagar sig upp
mot vassrugge, här stöter han fasaner och en stor rapphönskull och Red Hot Chili respekterar
inte och är färdig bedömd för dagen. 0 ÖKL, FF, 22 minuter.

EST, Glitterdalen B-Blaze, SE21697/2015, för/äg Marie-Louise Sjöberg
Blaze jagar med utmärkt fart med flat långsträckt galopp, huvudet i och över rygglinjen, hon
jagar med livlig svans. Blaze jagar med utmärkt jaktlust och håller mycket bra fart och
kontinuitet under sitt släpp. Blaze jagar godtagbart då hon skär upp i marken och blir för
ensidig och perifer. Förare försöker att få kontakt med Blaze som inte lyssnar utifrån detta
visar det att Balzes samarbete med förare är inte godtagbart och avprovningen avslutas 0
ÖKL, 10 minuter.

IRSH, Malstabodarnas Star, SE54597/2017, för/äg Claes Cennedy
Star jagar med utmärkt fart och med en långsträckt galopp, huvud i och över rygglinjen, svans
i rygglinjen med enkla svansrörelser. Star jagar den anvisade marken med utmärkt jaktlust.
Han har utmärkt bredd i sitt söksupplägg men blir något öppen sina slag. På stubb jagar Star
med utmärkt reviering båda i bredd och djup. Detta resulterar i ett stilfullt stånd, reser kontant
rapphönskull och Star är komplett lugn i flog och skott. Apporterar fälld rapphöna kontant
men blir något slarvig i sin avlämning. Denne mycket goda jakthund tilldelas i dag en 2 ÖKL,
VP, 1 FF, 20 minuter.

PT, Carnbrings Bombay Sapphire, DK11500/2017, för/äg Jonas Kjellberg
Bambay Sapphire jagar med utmärkt fart och med en långsträckt galopp, han har huvud i och
över rygglinjen, svans i rygglinje med enkla svansrörelser. Bombay Sapphire jagar den
anvisade marken med utmärkt jaktlust. På stubb skär Bombay Sapphire upp i vinden och
lägger sig långt ute och revierar marken med utmärkt bredd och djup mellan slagen. Förare
försöker att få kontakt med honom men han lyssnar ej. Samarbete med förare är inte
godtagbart och avprovningen avslutas. 0 ÖKL, 1 FS.

IRST, Norrsetter SA Bagherra, DK11970/2017, för/äg Heidi Nörgaard Jensen
Bagherra är en stilfull och kraftfull hane som jagar den anvisade marken med utmärkt fart.
Bagherra jagar med utmärkt stil var han uppvisar en flat långsträckt galopp, huvudet i och
över rygglinjen, han har svansen i rygglinje med en livlig svans. Bagherra jagar med utmärkt
jaktlust och han täcker all anvisad mark på bredd och djup mellan slagen. Bagherra förs med
små medel i utmärkt samarbete med sin förare. På stubb bekräftar Bagherra sitt utmärkte
söksupplägg, detta resulterar i ett skarpt intensivt stånd, reser kontant rapphönskull på order,
komplett lugn i flog och skott. Apporterar fälld rapphöna effektivt. Denna utmärkta jakthund
tilldelas i dag 1 ÖKL, VP, FF, 30 minuter.

PT, Top Point Minna, SE21745/2016, för/äg Marie-Louise Sjöberg
Minna jagar i mycket bra fart med flat långsträckt galopp, huvud och svans i rygglinjen under
delar av släppet. Minna håller mycket bra fart och kontinuitet under sina släpp. Minna jagar
med bra bredd och format och når således delvis anvisad mark. Minna revierar godtagbart och
har enstaka slag med bra reviering. På stubb hittas partner i stånd, Minna går förbi denna vid
flerfallet tillfällen och går inte att kopplas. Minna avslutas då samarbete inte är godtagbart. 0
ÖKL, 1 FS, 20 minuter.

Domare vill tacka deltagare och skytt för en jättefin jaktdag. Vi hade hundar som var
väldresserade och erfarna något som dagens prislista visar! Ett parti med ÖKL som presterade
långt utöver det vanliga och skytt som gjorde det möjligt att tilldela flera viltpriser. Tack till
arrangören SVPK för tilliten att döma på detta välarrangerade prov.
Rödene 2019-10-17
Vibeke Lorentzen Andersson