1 pris tagare i öppenklass 2019

Lista för kommande årsbok och önskar gärna bild på er hund,
mailas till svenskapointerklubben@gmail.com

 • Höytjönnas Frank
 • Venatios Viola
 • Windhovering Larch
 • Aeris BR Ville
 • Aeris BR Ipa
 • Pointbar Wasabi
 • Forsrännarens Blixten
 • Södersjöns Tressette
 • Borgeflons RX Blanka Du Nord
 • Av Rabbelugn Unni
 • Niuman Della Becchia Irlands

 

Listan fylls på allt eftersom…