1 pris tagare i öppenklass 2019

Lista för kommande årsbok och önskar gärna bild på er hund,
mailas till svenskapointerklubben@gmail.com

  • Höytjönnas Frank
  • Venatios Viola
  • Windhovering Larch
  • Aeris BR Ville
  • Aeris BR Ipa
  • Pointbar Wasabi
  • Forsrännarens Blixten

 

Listan fylls på allt eftersom…