Årets Brittiska Stående Fågelhund 2018

”Årets brittiska stående fågelhund” i Sverige 2018

Anders Wassberg var en stor Pointer profil som startade kennel Black luckys. Idag har Pointern med största sannolikhet mycket att tacka sådana profiler som Anders och de arbete de lade ner för att främja avels arbetet för rasen.
I Björås Eldas stamtavla liksom hos många andra nordiska pointrar ligger där ”Anders Wassbergs” linjer bak i grenverket.

POINTER
J Björås Elda

Ägare
Björn Danås

Statuter för Anders Wassbergs Minne

Priset består av ett vandringspris i form av en stor vacker silvertallrik och ett diplom.
Av fondens avkastning skall årligen 25 % läggas till fondkapitalet och återstående 75%
fördelas lika att utdelas till ägaren och uppfödaren, som under tävlingsåret vid i Sverige anordnad
fält -fjäll och skogsprov uppnått högsta poäng enligt nedan angivna beräkningsgrunder. Alla medlemmar i SPK, SSK, SISK, SGSK äga rätt att tävla om priset under förutsättning att specialklubben
är ansluten till FA.

Priset och fonden är instiftad av Kent Svensson och Karin Wassberg.

GRATTIS önskar Svenska Pointerklubben