Svenska Pointerklubben

gratulerar SM 2018 vinnaren

1a med CERT, CACIT
Vega
äg/för Stefan Sigurdsson

övriga placerade i SM 2018
även dessa pointrar som var överlägset till antal i startfältet i finalen i år

2a med R-CERT, R-CACIT, VP
Bronja
äg/för Patric Sundin

3a med VP
Björås Anya
äg/för Per Arlebring

GRATTIS!!