Svenska Pointerklubben
UPPFÖDARTRÄFF 2019

samt för alla intresserade

19-20 januari


INSTÄLLD
pga för få anmälningar

TRÄFFENS TEMA

  • Hur kan vi tillsammans genom samarbete uppfödare och klubb, arbeta för gemensamma mål?
  • Värdegrund för träffen är gemenskap, samarbete och respekt

Programmets skapas av er uppfödare

Under ledning av Marie Nylander med stor erfarenhet av avel kommer vi tillsammans under olika former bl a föreläsning och gruppdiskussioner genomföra träffen. Gruppdiskussioner kommer att bygga på din egen och andras erfarenhet. Ditt bidrag och erfarenhet som uppfödare är viktigt.

VARMT VÄLKOMMEN med din anmälan!

Plats: Scandic Uppsala, Gamla Uppsalagatan 50, Uppsala

När: Samling kl 10,00 den 19 januari och avslut med lunch kl 13,00 den 20 januari

Program:
Lördag:
10.00 – 10.30 Kaffebuffé
10.30 – 10.45 Introduktion till helgen, presentation av deltagare
10.45 – 12.00 Nuläge och statistik Avelsråden
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.30 Pointerns exteriör och dess funktionalitet, föreläsare meddelas senare
15.30 – 16.00 Kaffebuffé
16.00 – 17.00 Diskussion kring inkomna frågeställningar
19.30             Middag

Söndag:
08.30 – 9.30 Grupparbete, utifrån de utvecklingsfrågor som SKK ställt i samband med
godkännande av RAS, skickas ut efter anmälan
09.30 – 10.00 Fika
10.00 – 11.30 Fortsatt grupparbete
11.30 – 12.45 Redovisning av grupparbete
12.45 – 13.00 Sammanfattning och avslutning
13.00 – 14.00 Lunch


Anmälan mailas till: svenskapointerklubben@gmail.com

Kostnad: 1400kr inkl övernattning måltider
Kaffebuffé, lunch och middag – lördag
Frukost, kaffebuffé och lunch – söndag

Betalning: BG 568-4410 SvPK, Swish 123 174 6478

ANMÄLAN ÄR BINDANDE!! Anmälningstiden och betaldag senast 1 december 2018