Svenska Pointerklubben
UPPFÖDARTRÄFF 2019

samt för alla intresserade

19-20 januari

TRÄFFENS TEMA

  • Hur kan vi tillsammans genom samarbete uppfödare och klubb, arbeta för gemensamma mål?
  • Värdegrund för träffen är gemenskap, samarbete och respekt

Programmets skapas av er uppfödare

Under ledning av ”någon person” med stor erfarenhet av avel (vakant just nu) kommer vi tillsammans under olika former bl a föreläsning och gruppdiskussioner genomföra träffen. Gruppdiskussioner kommer att bygga på din egen och andras erfarenhet. Ditt bidrag och erfarenhet som uppfödare är viktigt.

VARMT VÄLKOMMEN med din anmälan!

Plats: Scandic Uppsala, Gamla Uppsalagatan 50, Uppsala

När: Samling kl 10,00 den 19 januari och avslut med lunch kl 13,00 den 20 januari

Program:
Lördag:
10.00 – 10.30 Kaffebuffé
10.30 – 10.45 Introduktion till helgen, presentation av deltagare
10.45 – 12.00 Nuläge och statistik Avelsråden
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.30 Pointerns exteriör och dess funktionalitet, föreläsare meddelas senare
15.30 – 16.00 Kaffebuffé
16.00 – 17.00 Diskussion kring inkomna frågeställningar
19.30             Middag

Söndag:
08.30 – 9.30 Grupparbete, utifrån de utvecklingsfrågor som SKK ställt i samband med
godkännande av RAS, skickas ut efter anmälan
09.30 – 10.00 Fika
10.00 – 11.30 Fortsatt grupparbete
11.30 – 12.45 Redovisning av grupparbete
12.45 – 13.00 Sammanfattning och avslutning
13.00 – 14.00 Lunch


Anmälan mailas till: svenskapointerklubben@gmail.com

Kostnad: 1400kr inkl övernattning måltider
Kaffebuffé, lunch och middag – lördag
Frukost, kaffebuffé och lunch – söndag

Betalning: BG 568-4410 SvPK, Swish 123 174 6478

ANMÄLAN ÄR BINDANDE!! Anmälningstiden och betaldag senast 1 december 2018