SPK Gotland – SKL 20170922
Mark: Fröjel
Domare: Hans Lundvall
Förhållanden: Fantastiska marken med många fina kullar höns och fasaner.
Tack till trevliga skyttar och marledare som följde under dagen.

SKL
PT, Villestofre´s Asta, DK18058/2014 äg/för Anne-Marie Larsen
PT, Carnbrings Rosebank, SE130000/2014 äg/för Claes Utterström / Carl-Fredrik Stolt
PH, East Meadows Mr Turbo Triss, SE21730/2013 äg/för Susanne Legneskog
PT, Villetoftes Fie, DK03438/2014 äg/för Anne-Marie Larsen
PT, Karacani´s Chilla, SE52384/2013 äg/för Hans-Allan Eliasson
PT, Lyngberga Gina, SE29779/2011 äg/för Carina Uhlén
PT, Vet Poins Athena, SE36290/2014 äg/för Bertil Mårtensson
PT, Lyngberga Nora, SE59944/2012 äg/för Carl-Fredrik Stolt
PH, Fugledes Tiro, SE45108/2012 äg/för Bjerke Andersson
PT, VestFjorddalens Patrika, NO44749/11 äg/för Ole Ivar Frömyre
PT, Karacani´s Boa´s Mysa, SE10220/2014 äg/för Björn Antonsson
PH, Black Lucky´s Zizo, SE11475/2013
PT, Södersjöns Tresette SE10219/2914 äg/för Lisbeth Bodén
PT, Roxy, NO43047/12 äg/för Knut Thore Dahle
PT, Boelsgaard´s A Bloom, SE17825/2016 äg/för Mila Laago
PH, Friefjordens Rossi, NO17825/10 äg/för Tommy Nielsen

Rosebank- Asta
Kort efter att hundarna släppts ställer sig rosebank, hönsen går och det gör också rosebank.
Asta kan ej bedömas i fart och stil.
Asta över rosbank som utgår.

Fie- Turbo
Fie söker i mycket bra fart och stil, söket är till en början något öppet. Revierar sedan väl för sin förare men saknar något i format. Turbo söker i utmärkt fart och stil, stick söker långt fram i terrängen och går förbi fågel, försvinner ur anvisad terräng och går ur hand.
Fie över Turbo som Utgår.

Chilla- Jina
Chilla söker i utmärkt fart och stil, täcker marken väl i god kontakt med sin förare, har chans på fasaner. Jina söker i mycket bra fart och stil, täcker marken äl i god kontakt, försvinner kort in i bresk mark. vi ser fasaner komma från området.
Chilla över Jina

Athena- Nora
Athena söker i mycket bra fart och stil,söker utmärkt i lusern, kommer åt en el tråd och hämmas en stund av detta, har chans på höns.
Nora söker i mycket bra fart och stil, revierar något ojämt fin chans på stor kull höns som hundarna stöter i fel vind.
Athena över Nora

Patrika- Tiro
Patrika söker i mycket bra fart och stil, täcker marken väl men vänder ibland fel på vinden. Tar stånd på stor stubb reser friskt stor kull höns och är lugn i flog och skott. Apporterar Utlagd fågel korrekt.
Tiro söker i mycket bra fart och stil, söker i stora slag men vänder ibland fel på vinden.
Patrika över Tiro.

Mysa- Zico.
Mysa söker i mycket bra far och stil, slår ibland tillbaka i terrängen men jagar förnuftigt för sin förare. Zizo söker i utmärkt fart och stil i långsträckt galopp täcker marken väl i hög fart.
Zizo över Mysa.

Tressett- Roxy
Tressett söker i utmärkt fart och stil revierar utmärkt från kant till kant på stor stubb en uppvisning av högsta valör.
Roxy söker i mycket bra fart och stil, jagar systematiskt i god kontakt med sin förare.
Tressett över Roxy.

Rossi- Bloom
Rossi söker i utmärkt stil och fart täcker marken väl i ett mycket trevligt biotopsök där han läser a terrängen på bästa sätt.
Bloom söker i mycket bra fart och stil, söker väl för sin förare som går för fort fram i marken.
Rossi över bloom

Asta -chilla
Asta söker i mycket bra fart och stil, täcker marken väl i god kontakt med sin förare.
Chilla söker utmärkt i högsta fart och aktion.
Chilla över Asta

Rangering första rundan.
Patrika Bloom
Tressett Asta
Zizo Tiro
Chilla Mysa
Rossi Fie
Athena
Roxy
Jina
Nora

Fie – Jina
Fie söker bra i sidvind täcker anvisad terräng väl. Jina söker bra för sin förare även hon täcker marken väl i god kontakt.
Lika

Tiro – Athena
Tiro täcker marken väl i god kontakt. Athena söker fortsatt fint i stora slag.
Lika

Mysa – Nora
Mysa börjar med att springa i kanterna försvinner sedan ur marken.
Nora söker väl i god kontakt täcker anvisad mark på ett föredömligt sätt.
Nora över Mysa som Utgår

Patrika- Zizo
Zizo fortsätter sitt fina söki stora slag. Patrika fortsätter sitt fina sök i god kontakt.
Lika.

Tresset – Rossi
Tressett fortsätter att förstärka sitt intryck, visar sök och aktion av högsta valör.
Rossi stöter fasankull och kan ej hålla sig lugn.
Tressett över Rossi som utgår

Roxy – Bloom
Bloom revierar väl i stora slag. Roxy söker mycket bra för sin förare.
Bloom över Roxy

Rangering
Patrika
Tressett
Zizo
Chilla
Nora
Athena
Tiro
Bloom
Roxy
Asta
Fie

Asta- Nora
Asta stöter fasan och kan ej förhålla sig lugn och går efter.
Nora över Asta som utgår

Athena- fie
Athena har flera stånd i högt gräs utan att påvisa något vilt. Fie täcker marken väl.
Fie över Athena

Jina – Tiro
Bägge hundarna jobbar fint i högt gräs täcker marken väl.
Lila.

Patrika -Chilla
Cilla tar stånd när vi kommer upp löser hon ut stöter fasan och tar några steg för mycket efter.
Patrika över Chilla som Utgår

Zizo – Roxy
Bägge hundarna täcker anvisad mark väl.
Lika.

Tressett -Bloom
Tressett fortsätter att övertyga med sitt fina sök. Bloom söker väl för sin förare.

Tressett över Bloom

Trots fina marker och bra med fågel så lyckades vi bara få en placerad.

Patrika 1 Skl Cert Cacit

SPK – Gotland Guldpokalskval – UKL/ÖKL 20170923
Mark: När
Domare: Camilla Paradis
Förhållanden: En solig dag med höga temperaturer kring 17 grader och en mycket god fågel tillgång i stubb och gräsmarker.

UKL
PH, Viijägarens Groll, SE21489/2016 för/äg Johan Antonsson/ Anna Nilsson
Groll är en kraftfull hane som går i mycket bra fart och stil och för sitt huvud i eller över rygglinjen. Redan efter ett par slag så stöter Groll en rapphöna och går efter denna långt och fortsätter sedan sitt sök långt ut. Groll fortsätter att gå i ett stort och öppet sök dagen igenom och när han är ute i sitt tredje släpp fattar han stånd i en viltåker. Han reser villigt och precist en fasan och är acceptabelt lugnt i flog och skott.
2 Ukl, FF, 3 släpp 30 min

PT, Viijägarens Grace, SE21485/2016 för/äg Stefan Hansson
Grace är en rejäl tik som går i mycket bra fart och stil och för huvudet i rygglinjen. Hon försvinner nästan direkt för oss och hon återfinns i stånd långt ut. Fågel lättar innan vi kommer fram och Grace har en kraftig eftergång och blir svår att koppla. Hon är ute i ett andra släpp där samma mönster visas och en ny stöt på fasan med kraftig eftergång och även nu svår kopplad.
0 Ukl, FF, 2 släpp 20 min

PH, Top Point Milton, SE21751/2016 för/äg Maria Rudlöv
Milton släpps i en gräsmark som går över i vall han anpassar sitt sök mycket bra efter den terräng han går i och söker i mycket bra fart och stil och för sitt huvud över sin rygglinje. Han har i andra släpp en situation där han behöver lätta på trycket och samtidigt fattar han ett stånd. Väl färdig med utgifterna reser han villigt och precist och har en lång eftergång på rapphönsen. Han är ute i ett tredje släpp men mattas här kraftigt och blir aningen öppen i sitt sök.
3 Ukl, FF, 3 släpp 30 min

PT, Östbergets Zilke, SE48512/2016 äg/för Majen Espvall
Zilke går ut i ett stort sök på vinden i en utmärkt fart och mycket bra stil och hon för sitt huvud i rygglinjen. Hon stöter en rapphönskull och går efter långt, kallas tillbaka och stöter igen med ny eftergång. Hon är ute i ytterligare två släpp och blir under dagen väldigt offensiv och visar ett mycket stort småfågel intresse och jag hade önskat en bättre samarbetsvilja med föraren.
0 Ukl, FF, 3 släpp 30 min

PT, Top Point Hera, SE21748/2016 för/äg Bertil Mårtensson
En tik som när hon går har en mycket bra fart och stil och för sitt huvud i eller över sin rygglinje. Hon blir då och då aningen försiktig i sitt söksupplägg. Hon är ute i fyra släpp och har chans två chanser på fasan som hon inte lyckas spika utan de löper undan för henne och lättar på håll. I sista släpp varierar hon mellan stora fina slag till aningen små skuret, fattar stånd reser villigt och precist en rapphönskull och är helt lugn i flog och skott.
2 Ukl, FF, 4 släpp 40 min

PT, Riddarsporrens Rietje, SE54723/2015 för/äg Björn Meijel
Rietje är en mycket väl revierande tik som går i mycket bra fart och en utmärkt stil och hon för sitt huvud väl över rygglinjen. I andra släpp lägger hon upp en klass sök, marken varierar från en mindre gräsvall till en stor bred vall och senare hög gräsäng och hon täcker varje del av fälten. Hon fattar stånd mot gräskanten, reser villigt och precist och är helt lugn i flog och skott. Vi släpper på igen och ett par slag fram i marken fattar hon nytt stång åter igen reser hon precist på en singel rapphöna och är helt lugn i flog och skott även om partnern kommit upp nära och är provocerande för henne.
1 Ukl m Hp, FF, 2 släpp 20 min

PT, Luthagens Edda, SE12443/2015 för/äg Karin Thulin
En tik som går i mycket bra fart och stil och för sitt huvud i eller över rygglinjen. Hon har ett stort intresse för småfågel och det gör att hon försvinner ut i marken och föraren får kalla hem henne. Hon fortsätter att gå stark men tyvärr fortsätter också hennes småfågel intresse och tillslut tar det överhanden för dagen.
0 Ukl, IF, 4 släpp 40 min

PH, Carnbrings Screw Driver, SE14185/2016 äg/för Claes Carnbring
Skruven som han kallas är en kraftfull hane som går i mycket bra fart och bra till mycket bra stil och för sitt huvud i eller under sin rygglinje. Han går i stora fina slag på vinden, visar respekt för en överflygare. Han uppmärksammar var fågel kommer ifrån och fattar stånd, partner kommer till och förstör situationen då denne reser fåglarna för honom. Han är ute i fem släpp och går mycket fint i samtliga släpp. I sista släppet stöter han en rapphönskull med respekt.
0 Ukl, FF, 5 släpp 45 min

PH, Lyngberga Mirco, SE32305/2016 för/äg Douglas Larsson
En hane som går i ett ungdomligt söksupplägg i en mycket bra fart och stil och han för sitt huvud i rygglinjen. Går ut fint på vinden och är väl förd. Partner har stånd som Mirco inte respekterar utan går förbi och har en kraftig eftergång.
0 Ukl, FS, 1 släpp 10 min

PT, Top Point Herta, SE21747 för/äg Bertil Mårtensson / Mona Hammar
Herta går i mycket bra fart och stil och för sitt huvud över sin rygglinje. Är till en början mycket självständig men kallas tillrätta av sin förare och jobbar därefter fint med honom dagen igenom. I andra släpp går hon i en mark med högt gräs och en viltåker i mitten här fattar hon stånd, reser villigt i omgångar och en fasan lättar framför henne, hon får roas av föraren i flog och skott.
1 Ukl, FF, 2 släpp 20 min

PH, Carnbrings Rusty Nail, SE14186/2016 för/äg Claes Carnbring/ Alexander Johansson
En hane som går i mycket bra fart och stil och för sitt huvud över sin rygglinje. Han går stort och täcker mycket mark, han fattar stånd långt ut vid en gärdsgård tyvärr lättar fåglarna innan vi kommer fram och han tar en kort tur efter dem. I andra släpp kommer han ut i en mark med högt gräs och fastnar en stund i markvittring kallas till rätta och täcker därefter marken fint och går ut i vinden och fattar stånd vid ett snår, reser villigt och precist och är helt lugn i flog och skott. Släpps på igen och strax efter kommer en fasan överflygande som föraren kan stoppa honom på. Nytt stånd och reser precist och villigt och är acceptabelt lugn i flog och skott.
1 Ukl, FF, 2 släpp 20 min

PT, Top Points Minna, SE21745/2016, för/äg Marie-Louise Sjöberg
Släpps i en gräsmark och hon går i mycket bra fart och stil och för sitt huvud över sin rygglinje. Hennes söksupplägg är mycket ungdomligt och hon har ett visst småfågel.
Hon är idag ute i totalt fyra släpp och hon går upp sig för varje släpp och tar mer mark med sig och går bättre på vinden. I sitt sista släpp mattas hon kraftigt och hon stöter också en rapphöna som hon har en kraftig eftergång på.
0 UKL, FF, 4 släpp 40 min

Idag har det varit helt fantastiskt att få döma hund! Fina hundar och helt fantastiska marker med Östersjön som bakgrundsbild under hela dagen och en fågel tillgång som är helt osannolikt god.
Jag vill tacka alla i partiet för en mycket trevlig dag tillsammans, min markledare som guidade oss på ett förträffligt sätt genom dagen och sist men inte minst ett tack till Svenska Pointer klubben.
Camilla Paradis
S Sandby Oktober 2017

MFK Gotland – Guldpokalskval – UKL/ÖKL 20170923
Mark: Lau
Domare: Hans-Allan Eliasson
Förhållanden: Östra Gotland . Fantastika marker. Härligt höstväder. Skicklig marledare och skyttar de 2 banderiljärerna Bjerke och Benny. Fina Rapphönskullar samt fasaner.

UKL
PH, Top Point Wilton, SE21485/2016 äg/för Conny Andersson
Går I mycket bra fart I mycket bra stil. Är lite osystematisk i sitt sök. Bättrar på sitt sök i andra släpp visar lite småfågel intresse. I tredje släpp så markerar han och kör upp en rapphönskull i god vind. Senare under dagen stöter han fasaner lång ut i marken 0 ukl

PT, Fugledes Bixi, DK02676/2016 äg/för Tommy Nielsen.
Går i utmärkt fart i mycket bra stil. Revierar sin mark väl i god kontakt med sin förare. I andra släpp så har partnern ett fågelarbete så efter detta kopplar vi och backar tillbaka. Bixi revierar sin mark utmärkt och tar ett stramt stånd följer på och spikar fast kullen. Reser precist på kommando och är helt lugn i flog o skott.1 ukl hp

PT, Lyngberga Meg SE32307/2016 äg/för Carina Uhlén
Startar i ett ungdomligt sök och behöver lite stöd i början. När hon kommer igång så går hon i mycket bra fart i mycket bra stil. I andra släpp bättrar hon sitt sök och tar stånd korrigerar och jag tror mig höra en resningsorder av Carina. Hon reser precist och är acceptabel lugn i flog o skott. 2 Ukl

PT, Gamekeeoer´s Neiti SE29505/2016 äg/för Carl-Fredrik Stolt
Går i utmärkt fart i utmärkt stil i ett öppet sök i början av släppet. Bättrar på sin sökupplägg. Har chans på fasan i andra släpp. Har ett stånd som hon själv löser ut. Går starkt hela dagen.0 ukl

PT, Villestofte´s Saga, DK03438/2016 äg/förAnne-Marie Larsen
En ung tik som går i utmärkt fart i mycket god stil. Revierar sin mark väl i god kontakt med sin förare . I andra släpp går hon som förr. Stöter fasan i med vind efter dikes kant och är acceptabel lugn i flog. En stark hund som gick bra hela dagen 0 UKL

PH, Gamekeeper´s Nestor, SE29504 äg/för Carl-Fredrik Stolt / Torbjörn Johansson
Går i utmärkt fart i utmärkt stil. I ett våldsamt , och öppet sök. Går till kanten som är en skogsridå ca 500 meter bort o vänder. Han ligger på vinden och kommer tillbaka. Bättrar sitt sök i andra släpp. Visar ej sekundering utan går förbi partnern och kör upp hönsen och förföljer dessa. 0 Ukl

PT, East Meadows Red Hot Chili, SE19618/2016 äg/för Susanne Legneskog
Är ej på jakt idag. Går ej större än ett bösshåll. 0 Ukl

PH, Niuman Della Vecchia Irlanda, SE28768/1016 äg/för Carina Uhlén
Går i Utmärkt fart i mycket bra stil i ett stort öppet sök men han ligger på vinden. Fortsätter sitt sök i andra släpp. Tar stånd en bit ut i marken. Tyvärr kommer partnern och går förbi och han är acceptabelt lugn i flog. En strak hund som gick hela dagen. 0 Ukl

PT, Top Point Inez, SE21746/2016 äg/för Tommy Nielsen
Går i utmärkt fart i utmärkt stil. Revierar sin mark väl i god kontakt med sin förare. När vi går in på stubb så sänker hon sitt huvud och kortar in sitt söksupplägg och resultatet av detta blir ett stramt stånd. På väg fram lättar en rapphönskull framför samt en kull snett till vänster. Helt lung i flog o skott. Går två släpp till i ett mycket bra sök. 1 Ukl Hp

ÖKL
PT, East Meadow Pandora, SE22874/2014, äg/för Claes Kennedy / Susanne Legneskog
Går i mycket bra fart i god stil , huvud föringen i rygglinjen. Revierar sin mark väl. Tar stånd lång ut i marken. När fågel lättar så följer hon efter en bit. Är acceptabelt lugn i flog o skott. Apporterar utlagd rapphöna korrekt. 3 Ökl.

PH, East Meadows Mr Turbo Triss, SE21730/2013 äg/för Susanne Legneskog
Går i mycket bra fart i mycket bra stil. I ett oredigt sök. Är svårstyrd. Andra släpp blir det Turbo i manegen. Tredje lika så. 0 Ökl

PH, Gamekeeper´s Jäkel SE22023/2015, äg/för Carl-Fredrik Stolt
Går i mycket bra fart i mycket bra stil i ett o jämt sök. Vänder konstant fel på höger sida. Tar ett stånd som han löser själv. Detta intryck följer genom hela dagen. 0 Ökl

ESH, Landbrogens Maharajah, SE28710/2014 äg/för Fanny Lundvall
Går i början av första släpp i mycket bra fart i mycket bra stil blir trött i slutet av släppet. Söker bra i god kontakt med sin förare. I andra släpp något trött men tar stånd i buskage och går villigt på utan att få fågel på vingar. i sista släpp har han flera liggande stånd utan att kunna prestera fågel. 0 Ökl

Tack Pointerklubben för dessa trevliga dagar.
/Hans-Allan Eliason