Förslag till beslut på inkomna motioner samt kommentarer från styrelsen.

 • Svenska Pointerklubbens styrelse föreslår årsmötet att avslå Eva Permans motion med följande motivering:
  Styrelsen är i grunden för Evas förslag, men anser att ”släta” segrarklassplaceringar blir lite högt värderade då de bara motsvarar en 2:a ökl. Om medlemmar ska kunna förbereda sig, så kan samma hösts prov inte räknas med, då det måste förberedas med till exempel uttag av semesterdagar.
 • Svenska Pointerklubbens styrelse föreslår att bifalla Jenny Bodells motion
 • Svenska Pointerklubbens styrelse föreslår årsmötet att avslå motionen som helhet från Ola Johansson, Lars Nilsson och Peter Backe med följande motivering:
  Det finns två förslag i en och samma motion.
  Det nya regelverket innehåller möjlighet till begränsningar. Men tanken är att det ska vara en räddningsplanka för FA och att proven inte ska begränsas.
  För att undvika att det på sikt skulle kunna bli ett ”lokalprov”. Ett prov där de bästa hundarna kasnke inte är representerade.

/Styrelsen Svenska Pointerklubben