Svenska Pointerklubben gratulerar en ny dubbelchampion
SE UCH SE JCH Black Luckys Antonia
uppfödare Kent Svensson & Maria Wassberg Svensson
ägare Bertil Mårtensson