Två nya Svenska Jaktchampions
Pointerklubben vill gratulera Lisbeth Bodén till två nya dubbelchampions

Bjönnålias Jackpot ”Otto” (vit/svart)
Södersjöns Tressette ”Siska” (vit/röd)

otto_siska